Dựa vào đồ gia dụng thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( (a e 0)), ta tất cả bảng trở thành thiên của nó trong nhì trường đúng theo (a > 0) cùng (a 0) thì bề lõm quay lên trên(); (a (y = - 3x^2+ 2x – 1);

Lời giải bỏ ra tiết:

(y = - 3x^2+ 2x – 1)

Bảng thay đổi thiên:

*

Vẽ đồ dùng thị:

- Đỉnh (Ileft( 1 over 3; - 2 over 3 ight)), trục đối xứng: (x = 1 over 3)

- Giao điểm cùng với trục tung (A(0;- 1)).

Bạn đang xem: Bài tập 2 trang 49 toán 10

- Giao điểm cùng với trục hoành: không có.

Ta xác minh thêm điểm phụ: (B(1;- 2)), (C(-1;- 6)).

*


LG c

(y = 4x^2- 4x + 1);

Lời giải bỏ ra tiết:

(y = 4x^2- 4x + 1).

Lập bảng thay đổi thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (Ileft( dfrac12;0 ight)), trục đối xứng (x=dfrac12)

+ xúc tiếp với trục (Ox) trên (I).

+ cắt trục (Oy) trên (A(0;1)).

+ giảm trục (Ox) trên (B(dfrac12;0)).

*


LG d

(y = - x^2+ 4x – 4);

Lời giải đưa ra tiết:

(y = - x^2+ 4x – 4)

Bảng biến hóa thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (I(2;0)), trục đối xứng (x=2).

+ tiếp xúc với trục (Ox) tại (I).

+ giảm (Oy) tại (A(0;-4)).

+ lấy thêm nhị điểm phụ ((1;-1)) với ((3;-1)).

*


LG e

(y = 2x^2+ x + 1);

Lời giải chi tiết:

(y = 2x^2+ x + 1);

- Đỉnh (Ileft( - 1 over 4; 7 over 8 ight))

- Trục đối xứng: (x = - 1 over 4)

- Giao (Ox): Đồ thị không giao với trục hoành

- Giao (Oy): Giao cùng với trục tung trên điểm ((0;1))

Bảng đổi thay thiên:

*

Vẽ trang bị thị theo bảng sau:

(x)

-2

-1

0

1

2

(y)

7

2

1

4

11

*


LG f

(y = - x^2+ x - 1).

Xem thêm: Tìm Hiểu Cod Là Cái Gì ? Ưu, Nhược Điểm Ra Sao? Quy Trình Mua

Lời giải bỏ ra tiết:

(y = - x^2+ x - 1).

- Đỉnh (Ileft( 1 over 2; - 3 over 4 ight))

- Trục đối xứng: (x = 1 over 2)

- Giao (Ox): Đồ thị không giao với trục hoành

- Giao (Oy): Giao với trục tung trên điểm ((0;-1))

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vẽ vật dụng thị theo bảng sau:

x

-2

-1

0

1

2

(y)

-7

-3

-1

-1

-3

*

hijadobravoda.com*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?