Một mạch điện có sơ đồ vật hình 11.1, trong các số ấy nguồn điện bao gồm suất điện rượu cồn ε = 6V và tất cả điện trở vào r = 2Ω, các điện trở R1 = 5Ω,R2 = 10Ω cùng R3 = 3Ω.

Bạn đang xem: Bài tập 2 vật lý 11 trang 60

a) đối chiếu và cho biết thêm các điện trở mạch không tính của mạch điện bao gồm sơ đồ như hình 11.1 được mắc với nhau như vậy nào? Từ đó nêu giải pháp tìm năng lượng điện trở tương đương của mạch không tính này.

b) Tính cường độ loại điện I chạy qua nguồn cùng hiệu điện thế mạch không tính U.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Hno3 Cã³ LờI GiảI Chi TiếT

c) Tính hiệu điện nắm U1 giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1

*


Các năng lượng điện trở hình 11.1 được mắc thông liền với nhau buộc phải điện trở tương tự của mạch không tính là: RN = R1 + R2 + R3

a) Điện trở RN của mạch ngoài:

=> RN = 5+10+3 = 18 Ω

(I = dfracvarepsilon R_N + r = dfrac618 + 2 = 0,3A)

Hiệu điện cụ mạch ngoại trừ U: U = RN.I = 18.0,3 = 5,4V

c) Hiệu điện nạm U1 giữa nhì đầu năng lượng điện trở R1: U1 = R1.I = 5.0,3 = 1,5V

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.