Hướng dẫn giải bài §4. Đường thẳng song song và mặt đường thẳng cắt nhau, chương II – Hàm số bậc nhất, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài giải bài trăng tròn 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần đại số có trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Bài tập 20 trang 54 toán 9

Lý thuyết

1. Đường thẳng song song

Hai con đường thẳng (y=ax+b(a eq0)) cùng (y=a’x+b"(a’ eq0)) song song cùng nhau khi và chỉ khi (a=a’) cùng (b eq b’) cùng trùng nhau khi và chỉ còn khi (a=a’) với (b=b’).

2. Đường thẳng giảm nhau

Hai đường thẳng (y=ax+b(a eq0)) cùng (y=a’x+b"(a’ eq0)) giảm nhau khi và chỉ còn khi (a eq a’).

Chú ý: Khi (a eq a’) với (b=b’) thì hai đường thẳng có cùng tung độ gốc, cho nên chúng cắt nhau tại một điểm bên trên trục tung có tung độ là b.

Dưới đây là phần phía dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 53 sgk Toán 9 tập 1

a) Vẽ vật dụng thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ: (y = 2x + 3;y = 2x – 2.)

b) lý giải vì sao hai tuyến đường thẳng (y = 2x + 3) với (y = 2x – 2) tuy vậy song cùng nhau ? (h.9)

Trả lời:

a) Hình vẽ:

*

b) Ta thấy hai tuyến đường thẳng trên không có điểm bình thường với nhau yêu cầu chúng song song.

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 53 sgk Toán 9 tập 1

Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong những đường thẳng sau:

$y = 0,5x + 2;$

$y = 0,5x – 1;$

$y = 1,5x + 2.$

Trả lời:

Các cặp mặt đường thẳng cắt nhau là:

$y = 0,5x + 2$ cùng $y = 1,5x +2$

$y = 0,5x – 1$ và $y = 1,5x +2$

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài trăng tròn 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

hijadobravoda.com trình làng với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập phần đại số cửu kèm bài xích giải chi tiết bài trăng tròn 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1 của bài xích §4. Đường thẳng tuy vậy song và đường thẳng giảm nhau trong chương II – Hàm số bậc nhất cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 20 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài đôi mươi trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Hãy chỉ ra cha cặp mặt đường thẳng cắt nhau và những cặp đường thẳng tuy vậy song cùng với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) $y = 1,5x + 2$; b) $y = x + 2$;

c) $y = 0,5x – 3$; d) $y = x – 3$;

e) $y = 1,5x – 1$; g) $y = 0,5x + 3$.

Bài giải:

– những cặp mặt đường thẳng song song là:

+ ((d_1) y = 1,5x + 2 Rightarrow a=1,5) cùng (b=2)

((d_2) y = 1,5x – 1 Rightarrow a’=1,5) cùng (b’=-1)

Vì (a=a’, b e b’) buộc phải ((d_1)) song song cùng với ((d_2)).

+ ((d_3) y = x + 2 Rightarrow a=1) cùng (b=2)

((d_4) y = x – 3 Rightarrow a’=1) với (b’=-3)

Vì (a=a’, b e b’) buộc phải ((d_3)) tuy nhiên song cùng với ((d_4)).

+ ((d_5) y = 0,5x – 3 Rightarrow a=0,5) cùng (b=-3)

((d_6) y = 0,5x + 3 Rightarrow a’=0,5) với (b’=3)

Vì (a=a’, b e b’) đề nghị ((d_5)) song song với ((d_6)).

– các cặp đường thẳng giảm nhau là:

+ ((d_1) y = 1,5x + 2 Rightarrow a=1,5)

((d_3) y = x + 2 Rightarrow a’=1)

Vì (a e a’) buộc phải ((d_1)) với ((d_3)) giảm nhau.

+ ((d_5) y = 0,5x – 3 Rightarrow a=0,5)

((d_3) y = x + 2 Rightarrow a=1)

Vì (a e a’) phải ((d_5)) cùng ((d_3)) giảm nhau.

+ ((d_1) y = 1,5x + 2 Rightarrow a=1,5)

((d_6) y = 0,5x + 3 Rightarrow a’=0,5)

Vì (a e a’) cần ((d_1)) và ((d_6)) giảm nhau.

2. Giải bài bác 21 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số hàng đầu $y = mx + 3$ cùng $y = (2m + 1)x – 5$.

Tìm quý giá của m đựng đồ thị của nhì hàm số đã mang đến là:

a) hai tuyến đường thẳng tuy vậy song cùng với nhau.

b) hai tuyến đường thẳng giảm nhau.

Bài giải:

a) Ta có:

+ (y = mx + 3 Rightarrow left{ matrixa = m hfill crb = 3 hfill cr ight.)

+ (y = (2m + 1)x – 5 Rightarrow left{ matrixa’ = 2m + 1 hfill crb’ = – 5 hfill cr ight.)

+ Để hai hàm số đã cho rằng hàm số 1 thì ta cần phải có các hệ số (a) với (a’) khác (0), tức là:

(left{ matrixm e 0 hfill cr2m + 1 e 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm e 0 hfill cr2m e – 1 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm e 0 hfill crm e dfrac-12 hfill cr ight.)

Để hai đường thẳng song song thì:

(left{ matrixa = a’ hfill crb e b’ hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = 2m + 1 hfill cr3 e – 5 hfill cr ight.)

( Leftrightarrow left{ matrixm – 2m = 1 hfill cr3 e – 5 hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixm = – 1 (tmđk)hfill cr3 e – 5 (luôn đúng) hfill cr ight.)

Vậy (m=-1) thì hai tuyến phố thẳng trên tuy vậy song với nhau.

b) Để hai đường thẳng giảm nhau thì:

(a e a’ Leftrightarrow m eq 2m+1)

(Leftrightarrow m-2m eq 1)

(Leftrightarrow -m e 1) (Leftrightarrow m e -1)

Kết phù hợp với điều kiện trên, ta bao gồm (m e -1, m e 0, m e dfrac-12) thì hai tuyến đường thẳng trên giảm nhau.

3. Giải bài xích 22 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Cho hàm số $y = ax + 3$. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hòa hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số tuy vậy song với con đường thẳng $y = -2x$.

b) lúc $x = 2$ thì hàm số có giá trị $y = 7$.

Bài giải:

Hàm số (y = ax + 3) ((a e 0))

a) Ta có:

Đồ thị hàm số (y = ax + 3) cùng (y = -2x) song song với nhau

(Leftrightarrow left{ matrixa = a’ hfill crb e b’ hfill cr ight. Leftrightarrow left{ matrixa = – 2 hfill cr3 e 0 (luôn đúng) hfill cr ight.)

Khi kia hàm số trở thành: (y = -2x + 3).

Vậy (a=-2).

b) Thay (x = 2), và (y = 7) vào phương pháp hàm số, ta được:

(7=2a+3Leftrightarrow 2a=7-3)

(Leftrightarrow 2a = 4) (Leftrightarrow a = 2)

Khi đó hàm số trở thành: (y=2x+3).

Xem thêm: Hàm Tìm Kiếm Trả Về Nhiều Giá Trị Trong Danh Sách Dữ Liệu, Excel Vlookup: Trả Về Nhiều Kết Quả Phù Hợp

Vậy (a=2).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 9 với giải bài đôi mươi 21 22 trang 54 55 sgk toán 9 tập 1!