Giải tam giác vuông là đi tìm kiếm tất cả các yếu tố (góc cùng cạnh) không biết của tam giác đó.

Bạn đang xem: Bài tập 27 trang 88 toán 9

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

 Quy ước: Tam giác ABC vuông tại A có a = BC ; b = AC; c = AB

(H.a)

*

+) Ta có: (widehatB + widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o -30^circ=60^circ)

+) Lại có 

(AB = AC. an C=10.tan 30^o=dfrac10sqrt 33 approx 5,77(cm))

(AC=BC. cos C Rightarrow 10=BC. cos 30^o Rightarrow BC=dfrac10cos 30^o=dfrac20sqrt 33 approx 11,55(cm)).


LG b

(c=10cm; widehatC=45^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các yếu tố (góc cùng cạnh) chưa biết của tam giác đó.

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

(b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

(H.b)

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông tại (A) gồm (AB=10, widehatC=45^o) buộc phải (ABC) là tam giác vuông cân tại A (Rightarrow widehatB=45^circ; AB=AC=10(cm))

+) Lại có: (AB=BC. sin C Rightarrow 10=BC. Sin 45^o)

(Rightarrow BC=dfrac10sin 45^o=10sqrt 2 approx 14,14(cm).)


LG c

(a=20cm; widehatB=35^circ)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi kiếm tất cả những yếu tố (góc cùng cạnh) không biết của tam giác đó.

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh cùng góc vào tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

 (H.c) 

*

+) Ta có: (widehatC+ widehatB=90^circ Rightarrow widehatC= 90^o - widehatB=90^o - 35^circ=55^circ.) 

+) Lại có: (AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^circapprox 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^circapprox 11,472 (cm)).


LG d

(c=21cm; b=18cm)

Phương pháp giải:

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các yếu tố (góc cùng cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.

Xem thêm: Giải Bài 2 So Sánh Hỗn Số (Tiếp Theo), Bài 2 Trang 14 Toán Lớp 5, Bài 2

+) sử dụng định lý Pytago: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2 = AC^2 + AB^2.)

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B).

Lời giải đưa ra tiết:

(H.d)

*

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC, ta được: (BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765)

(Rightarrow BC = sqrt765=3sqrt85 approx 27,66(cm))

Lại có:

( an B=dfracACAB=dfrac1821 approx 0,8571)

Bấm đồ vật tính: SHIFT tan 0,8571 (Rightarrow widehatBapprox 41^circ)

Vì (widehatC +widehatB=90^o Rightarrow widehatC= 90^o - 41^o =49^circ) 


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 245 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.