SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Vật lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Lịch sử SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Tiếng Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Giáo dục công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Bài tập 3 địa 11 trang 9

Dựa vào bảng số liệu (trang 9 SGK Địa lí 11): Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Bài 2 trang 9 SGK Địa lí 11

Bài 1 trang 9 SGK Địa lí 11

Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy: Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức (ví dụ: kế toán, bảo hiểm…).


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau:

*

Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

 

*

Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển tăng nhanh, từ 1990 đến 2004 tăng lên gấp 2 lần.
Xem thêm: Angel Number 333 Meanings - 333 Meaning: Why Do I Keep Seeing 3:33

A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội c... Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu. Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn... Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA Bài 7. Liên minh châu Âu (EU) Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu Bài 8. Liên bang Nga Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông ng... Bài 9. Nhật Bản - Địa lí 11 Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhậ... Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của... Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của ... Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Tru... Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung ... Bài 11. Khu vực Đông Nam Á Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của... Bài 12. Ô-xtrây-li-a Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a