Chứng minh rằng hàm số \(y=\dfrac{x}{{{x}^{2}}+1}\) đồng biến trên khoảng \(\left( -1;\ 1 \right)\) và nghịch biến trên các khoảng \(\left( -\infty ;-1 \right)\) và \(\left( 1;+\infty \right).\)
Bạn đang xem: Bài tập 3 trang 10 toán 12

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 1)


Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit (tiết 3)


Ôn tập chủ đề Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit (tiết 4)


Ôn tập chương 3 giải tích 12


Ôn tập chương 4 giải tích 12 (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng - Tiết 1


Toán học 12. Bài học: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ôn tập - Nguyên hàm tích phân và ứng dụng (Tiết 1)


Tải sách tham khảo


*

Công thức toán 12 giúp đạt 9đ thptqg 2020


Tải về· 431
*

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 12 thành phố Hà Nội các năm


Tải về· 739
*

10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 12


Tải về· 14,3K
*

Trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan


Tải về· 189

Bài tập có đáp án chi tiết dạng 6 góc giữa 2 véc tơ 2 đường thẳng trong hình lăng trụ hình lập phương mức độ 1


Tải về· 270

Bài 18. Bài tập có đáp án chi tiết về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số


Tải về· 225

Đề khảo sát chất lượng môn toán lớp 12 năm 2018 trường THCS M V Lômônôxốp Hà Nội lần 2 mã 116


Tải về· 485

Phân dạng và hướng dẫn giải bài toán quan hệ vuông góc trong không gian - Đặng Việt Đông


Tải về· 293

Bài giải liên quan


Tính đơn điệu của hàm số
Lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12
Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Bài học liên quan


Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3. Phép chia số phức
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Giải Tích 12

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Saudi Arabia Là Nước Nào ? Tìm Hiểu Chi Tiết Về Đất Nước Saudi Arabia

Từ khóa