Dựa vào bảng 36.3. Vẽ biểu thứ cột thể hiện sản lượng thủy sản nghỉ ngơi Đồng bởi sông Cửu Long và cả nước. Thừa nhận xét.

Bạn đang xem: Bài tập 3 trang 133 địa lí 9


Đề bài

Dựa vào bảng 36.3:

Vẽ biểu vật dụng cột biểu lộ sản lượng thủy sản sống Đồng bởi sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét.

Bảng 36.3. Sản lượng thủy sản sinh sống Đồng bằng sông Cửu Long (nghìn tấn)

Năm

Vùng

1995

2000

2002

Đồng bởi sông Cửu Long

819,2

1169,1

1354,5

Cả nước

1584,4

2250,5

2647,4

---


Hướng dẫn giải

*


Lời giải

*

Biểu đồ miêu tả sản lượng thủy sản ở Đồng bởi sông Cửu Long với cả nước.

Nhận xét:

- nhìn tổng thể sản lượng thủy toàn nước và đồng bởi sông Cửu Long đều tăng liên tục.

+ Sản lượng thủy sản cả nước tăng nhanh từ 1584,4 nghìn tấn (1995) lên 2647,4 ngàn tấn (2002), tăng cấp 1,67 lần.

+ Sản lượng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long tăng tự 819,2 ngàn tấn (1995) lên 1354,5 ngàn tấn (2002), tăng vội 1,65 lần.

- Sản lượng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long luôn luôn chiếm tỉ trọng cao vào tổng sản lượng thủy sản toàn nước (trên 50%), năm 1995 thủy sản đồng bằng sông Cửu Long chỉ chiếm 51,7% so với cả nước và năm 2002 chiếm phần 51,2%.


Chia sẻ


Zalo
Facebook
Trong bài: bài xích 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)


Bài tập và Lời giải:

Lý thuyết:Giải bài bác tập địa lý lớp 9 khá đầy đủ kiến thức, thực hành thực tế vẽ biểu đồ gia dụng và bài xích tập địa lý SGK 9 giúp để học giỏi môn địa 9

Lớp 9 | những môn học Lớp 9 | Giải bài bác tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 9 chọn lọc


Danh sách các môn học Lớp 9 được soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề đánh giá 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học tập kì 1 cùng học kì hai năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Mùng 3 Tháng 3 Âm Là Ngày Gì, Tết Hàn Thực 2022 Vào Ngày Nào


Toán Học

Vật Lý

Hóa Học

Sinh Học

Tin Học

Công Nghệ

GDCD


Ngữ Văn

Tiếng Anh

Lịch Sử

Địa Lý

Âm Nhạc & Mỹ Thuật


*

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12


WebSite học tập trực tuyến đường của khối siêng văn biên soạn và tổng đúng theo từ các sách, tài liệu, nguồn uy tín theo cạnh bên chương trình sgk. Với những bài biên soạn văn, văn chủng loại ngắn, trả lời giải bài xích tập, đề thi thpt, thi vào lớp 10, đại học có giải mã và đáp án.