Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 9 SBT đồ dùng Lí 9

Bài 1 trang 9 sách bài bác tập đồ dùng Lí 9: Hai năng lượng điện trở R1 với R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A và B.

a) Vẽ sơ trang bị mạch điện trên

b) cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB theo nhì cách.

Bạn đang xem: Bài tập 4.1 vật lý 9

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ vật mạch điện như hình dưới:

*

b) Tính hiệu điện nắm theo hai cách:

Cách 1: bởi R1 với R2 ghép tiếp liền nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 1V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Bài 2 trang 9 sách bài xích tập vật Lí 9: Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện gắng 12V

a) Tính cường độ loại điện chạy qua điện trở đó

b) ao ước kiểm tra hiệu quả tính trên, ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế để đo. Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ cái điện đã tính được phải có điều kiện gì đối với ampe kế? do sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe kế nhằm I không đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Call Ra là năng lượng điện trở của ampe kế. Lúc ấy cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở được xem bằng cách làm sau:

*
Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đã tính được (tức là cường độ chiếc điện chạy qua điện trở không vắt đổi) thì ampe kế phải tất cả điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch, lúc đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Mẫu điện chạy qua ampe kế đó là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đã xét.

Bài 3 trang 9 sách bài xích tập thiết bị Lí 9: Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 4.1 SBT, trong số ấy điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch AB bởi 12V.

a) Tính số chỉ của vôn kế với ampe kế.

b) chưa đến hai điện trở trên đây, nêu hai bí quyết làm bức tốc độ mẫu điện trong mạch lên gấp 3 lần (Có thể đổi khác UAB).

*

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = 20 Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn kế và Ampe kế?

b) Nêu 2 cách để làm đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : Rtđ = R1 + R2 = 10 + trăng tròn = 30 Ω

Cường độ dòng điện qua mạch là:

*

Hiệu điện vắt giữa hai đầu điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 18, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1

b) Ta có:

*
cho nên vì vậy để I tạo thêm gấp 3 lần thì ta thực hiện 2 biện pháp sau:

Cách 1: giữ nguyên hai điện trở mắc thông liền nhưng tăng hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch lên vội 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

*

Cách 2: sút điện trở tương đương của toàn mạch đi 3 lần bằng cách chỉ mắc điện trở R1 =10Ω sống trong mạch, giữ hiệu điện chũm như ban đầu.

Khi đó R’tđ = R1 = 10 Ω

*

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Bài 4 trang 9 sách bài bác tập đồ gia dụng Lí 9: mang lại mạch điện bao gồm sơ vật như hình 4.2 SBT, trong những số ấy có điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V