Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 3

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 2

Sách giáo khoa

Vở bài xích tập

Lớp 1

Sách giáo khoa

Vở bài bác tập
Bạn đang xem: Bài tập 4 trang 137 địa 10

Địa lí lớp 10
bài xích 4 trang 137 SGK Địa lí 10
bài bác trước


Xem thêm: Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8, Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa (Sgk) Toán Lớp 3

Đề bài

Dựa vào bảng số liệu:

CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ: DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2004

Nước

Khách du ngoạn đến (triệu lượt người)

Doanh thu

(Tỉ USD)

Pháp

75,1

40,8

Tây Ban Nha

53,6

45,2

Hoa Kì

46,1

74,5

Trung Quốc

41,8

25,7

Anh

27,7

27,3

Mê-hi-cô

20,6

10,7

Hãy vẽ lại biểu vật hình cột bộc lộ lượng khách du ngoạn và doanh thu du lịch của những nước trên với rút ra dìm xét?

Lời giải bỏ ra tiết

*

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH VÀ lệch giá DU LỊCH CỦA CÁC NƯỚC PHÁP, TÂY BAN NHA, HOA KÌ, TRUNG QUỐC, ANH, MÊ-HI-CÔ NĂM 2004

- nhận xét:

+ Khách du lịch và doanh thu du lịch gồm sự khác biệt giữa những quốc gia.

Pháp gồm khách du ngoạn đến nhiều nhất (75,1 triệu lượt người), tiếp sau là Tây Ban Nha, Hoa Kì, Trung Quốc, Anh, Mê-hi-cô.

Hoa Ki có doanh thu du lịch cao nhất (74,5 tỉ USD), sau đó là Tây Ban Nha, Pháp. Anh, Trung Quốc, Mê-hi-cô

+ Pháp bao gồm khách du lịch đến các nhất nhưng lợi nhuận từ phượt thấp rộng Hoa Kì và Tây Ban Nha (40,8 tỉ USD). Hoa Kì gồm khách du lịch đến nhỏ dại hơn Pháp và Tây Ban Nha (46,1 triệu lượt người) nhưng lợi nhuận du lịch tối đa (74,5 tỉ USD).


Các bài xích giải bài xích tập bài 35. Vai trò, các nhân tố tác động và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ thương mại khác: