Áp dụng hằng đẳng thức xứng đáng nhớ. Bài 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1 – phân tách đa thức một biến chuyển đã sắp đến xếp.

Bạn đang xem: Bài tập 68 trang 31 toán 8


Bài 68. Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để triển khai phép chia:

a) ((x^2 + m 2xy m + m y^2):left( x m + m y ight));

b) ((125x^3 + m 1) m : m left( 5x m + m 1 ight));

c) ((x^2- m 2xy m + m y^2):left( y m - m x ight)).

*

a) ((x^2 + m 2xy m + m y^2):left( x m + m y ight) = left( x m + m y ight)^2:left( x m + m y ight) )

(= x m + m y).Quảng cáo - Advertisements


b) ((125x^3 + m 1) m : m left( 5x m + m 1 ight) m = m m : m left( 5x m + m 1 ight))

( m = <(5x + 1)((5x)^2 – 5x.1 + 1^2) m>:(5x + 1))

(= 25x^2 – 5x + 1)

c) ((x^2- m 2xy m + m y^2) m : m left( y m - m x ight) m )

(= m left( x m - m y ight)^2: m left< – left( x m - m y ight) ight> m )

(= m – m left( x m - m y ight) m = m y m - m x)


Bài trướcLý thuyết phân chia đa thức một biến đã sắp xếp: Ta trình bày phép chia tựa như như bí quyết chia các số tự nhiên.
Bài tiếp theoBài 23 trang 46 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, bài bác 23. Làm những phép tính sau.
Bài học: siêng mục:

Quảng cáo - Advertisements


Danh sách bài bác tập
Bài 74 trang 32 sgk Toán 8 tập 1, tra cứu số a để đa thức
Bài 73 trang 32 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 71 trang 32 sgk Toán 8 tập 1, Không tiến hành phép chia, hãy xét xem nhiều thức A gồm chia không còn cho...
Bài 72 trang 32 sgk Toán 8 tập 1, làm tính chia:
Bài 69 trang 31 sgk Toán 8 tập 1, đến hai đa thức
Bài 70 trang 32 sgk Toán 8 tập 1, làm cho tính chia:

Mục lục môn Toán 8


CHƯƠNG 2.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Luyện tập
Câu 1.3 trang 157 SBT môn Toán 8 tập 1: chứng tỏ KLMN là hình vuông
minh chứng KLMN là hình vuông. Câu 1.3 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - bài xích 1. Đa giác –...
Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 8: ☐ Một nước nhiệt đới gió rét ẩm.
bài 1 trang 43 Tập bạn dạng đồ Địa lí 8. ☐ Một đất nước ven biển. Bài 39: Đặc điểm chung của từ nhiên...
Mục I, II – Phần A trang 35 VBT vật dụng Lý lớp 8: ÁP LỰC LÀ GÌ?
Mục I, II - Phần A - Trang 35 Vở bài tập vật dụng lí 8. C2.. Bài xích 7. Áp suất ...
Câu 151 trang 98 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Tính số đo góc FAG.
Tính số đo góc FAG.. Câu 151 trang 98 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - bài xích 12. Hình vuông ...

Xem thêm: 17/ Điều Kiện Có Dòng Điện Là, Nêu Điều Kiện Để Có Dòng Điện Chạy Trong Mạch


Bài 4 trang 146 sgk hóa học 8, Hãy tính số mol cùng số gam hóa học tan
độ đậm đặc dung dịch. Bài 4 trang 146 sgk chất hóa học 8. Hãy tính số mol với số gam chất tan ...