Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cưng cửng hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng cùng của anken
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Hidrocacbon không no

Phản ứng cộng của anken

I. Phương thức giải

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2


•Anken : Br2 = 1 : 1 ( tỉ lệ về số mol hoặc thể tích )

•Khối lượng của bình tăng lên là khối lượng của hidrocabon không no bị hấp thụ.

Bạn đang xem: Bài tập anken tác dụng với brom

•Phản ứng cộng HX của anken tuân theo phép tắc macopnhicop.

II. Ví dụ

Bài 1: Dẫn 3,36 lít hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp đến vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken ?

Trả lời

Số mol tất cả hổn hợp X là: nX = 3,36/22,4 = 0,15 mol

Phương trình phản bội ứng:

*

Khối lượng bình brom tăng là trọng lượng của 2 anken:mX = 7,7 gam => M ̅X = mX/nX = 7,7/0,15 = 154/3 => n ̅ = 3,67.

Vậy CTPT của 2 anken tiếp nối là: C3H6 cùng C4H8

Bài 2: cho 4,48 lit hỗn hợp X bao gồm etan, propan cùng propen qua hỗn hợp brom dư, thấy cân nặng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn lại thoát thoát ra khỏi dung dịch rước đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48 gam nước. Tính % thể tích những chất có trong láo lếu hợp.

Trả lời

Số mol hỗn hợp X là : nX = 4,48/22,4 = 0,2 mol

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của propen: mpropen = 4,2 gam

=> npropen = 4,2/ 42 = 0,1 mol

Phương trình bội phản ứng: C3H6 + Br2 → C3H6Br2

Khí thoát ra gồm: C2H6 và C3H8.

Xem thêm: Thuận Lợi Và Khó Khăn Của Vùng Trung Du Và Miền Núi Bắc Bộ, Nêu Những Mặt Và Bắc Trung Bộ


Phương trình làm phản ứng đốt cháy C2H6 với C3H8

C2H6 + 7/2O2 to→ 2CO2 + 3H2O

C3H8 + 5O2 to→ 3CO2 + 4H2O

NH2O = 6,48/18=0,36 mol

Gọi số mol của etan với propan theo thứ tự là x với y mol

Ta cóx + y = 0,2 – 0,1 = 0,1 (1); 3x + 4 y = 0,36 (2)

Từ (1), (2) => x = 0,04 cùng y = 0,06.

Phần trăm thể tích mỗi khí trong láo hợp ban đầu là:

%Vetan = 0,04/0,2.100% = 20%;

%Vpropan = 0,06/0,2.100% = 30%;

%Vpropen = 0,1/0,2.100% = 50%


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, hijadobravoda.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký kết khóa học tốt 11 giành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.hijadobravoda.com