Để củng cố kiến thức về các phương thức tổng hợp cân đối kế toán, kế toán tài chính Lê Ánh sẽ đưa ra một số trong những bài tập về phần kỹ năng và kiến thức này trong nội dung bài viết dưới đây


*

Bài tập cách thức tổng hợp cân đối kế toán - bao gồm lời giải

Cho biết thực trạng tài sản của dn B thời điểm đầu tháng 3/N(đơn vị: 1.000đ)

Tiền mặt

100.000

Tiền gởi ngân hàng

150.000

Phải trả fan bán

125.000

Nguồn vốn ghê doanh

1.505.000

Phải thu fan mua

150.000

Thành phẩm

250.000

Nguyên đồ dùng liệu

120.000

Tài sản cố định hữu hình

1.150.000

Hao mòn TSCĐ

150.000

Vay ngắn hạn

115.000

Hàng cài đặt đi đường

20.000

Lợi nhuận chưa pp

45.000

Trong mon có những nghiệp vụ tài chính phát sinh (đơn vị: 1.000đ)

1.Mua công cụ, dụng cụ, giá cài đặt theo hóa đơn chưa tồn tại thuế là 45.000, thuế suất GTGT 10%; vẫn thanh toán toàn thể bằng chi phí mặt, cuối tháng hàng chưa về nhập kho.

Bạn đang xem: Bài tập bảng cân đối kế toán

2.Mua đồ gia dụng liệu của doanh nghiệp Y, tổng giá thanh toán giao dịch (gồm cả thuế GTGT 10%) là 71.500. Dn B đã thanh toán giao dịch ½ tiền hàng bởi chuyển khoản, phần sót lại sẽ trả hết trong thời điểm tháng sau, vật tư đã kiểm nhận, nhập kho đủ.

3.Vật liệu đi đường tháng trước về nhập kho, túi tiền vận chuyển, bốc dỡ là 2.500 (giá không thuế), thuế suất thuế GTGT 10%, đã giao dịch thanh toán bằng tiền mặt.

4.Nhận được hóa đối chọi của số vật liệu mua nhập kho mon trước, giá chưa xuất hiện thuế là 31.000 (thuế suất thuế GTGT 10%). Được biết tháng trước, kế toán sẽ ghi sổ theo giá chỉ tạm tính là 30.000.

5.Dùng TGNH trả bớt nợ cho người bán 52.000.

Yêu cầu

1.Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ trên

2.Lập bảng bằng vận kế toán tháng 3/N của dn A.

Xem thêm: Giải: Bài 4 Tập Bản Đồ 9 Bài 4 Tập Bản Đồ, Giải: Bài 4 Trang 15 Tập Bản Đồ Địa Lý 9

Hướng dẫn giải

Yêu ước 1: Định khoản cùng phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tháng

1.Nợ TK hàng cài đặt đi đường: 45.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 4.500

Có TK tiền mặt: 49.500

2.Nợ TK nguyên thiết bị liệu: 65.000

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 6.500

Có TK tiền gởi NH: 35.750

Có TK cần trả người bán: 35.750

3a.Nợ TK Nguyên trang bị liệu: 20.000

Có TK Hàng sở hữu đi đường: 20.000

3b.Nợ TK Nguyên đồ liệu: 2.500

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 250

Có TK tiền mặt: 2.750

4.Nợ TK Nguyên đồ liệu: 1.000

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 3.100

Có TK yêu cầu trả bạn bán: 4.100

5.Nợ TK bắt buộc trả tín đồ bán: 52.000

Có TK tiền gửi ngân hàng: 52.000

Yêu mong 2: Lập bảng cân đối kế toán mon 3/N:

Tài sản

Đầu kỳ

Cuối kỳ

Nguồn vốn

Đầu kỳ

Cuối kỳ

1.Tiền mặt

100.000

47.750

1.Vay ngắn hạn

115.000

115.000

2.TGNH

150.000

62.250

 

  

3.Phải thu KH

150.000

150.000

2.Phải trả fan bán

125.000

112.850

4.Thuế GTGT

 

14.350

   

5.Hàng đi đường

20.000

45.000

3.Nguồn vốn KD

1.505.000

1.505.000

6.Nguyên đồ liệu

120.000

208.500

   

7.Thành phẩm

250.000

250.000

4.Lợi nhuận không pp

45.000

45.000

8.TSCĐ HH

1.150.000

1.150.000

   

9.Hao mòn

(150.000)

(150.000)

   

Tổng tài sản

1.790.000

1.777.850

Tổng NV

1.790.000

1.777.850

Khi làm xong xuôi bài tập về cách thức tổng hợp cân đối kế toán các chúng ta cũng có thể so sánh bí quyết làm và tác dụng trong lời giải dưới để đạt được tác dụng cao nhất. Các chúng ta cũng có thể củng cố thêm các kiên thức kế toán với bài xích tập nguyên lý kế toán

Bài tập có lời giải phương pháp tổng hợp bằng phẳng kế toán được thực hiện bởi lực lượng giảng viên kế toán tài chính Lê Ánh.

Nếu bạn muốn học kế toán tài chính thì rất có thể liên hệ và tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng đúng theo thực hành tại tp HCM để cảm nhận sự hỗ trợ tốt nhất từ những chuyên gia, kế toán tài chính trưởng tại kế toán Lê Ánh.