Câu bị độnglà một trong các những cấu tạo cơ bản về hành trình chinh phục đề thi TOEIC. Những bài tập Câu thụ động – Passive voice có đáp án theo từng thì để chúng ta vừa học tập vừa thực hành thực tế làm bài bác tập gồm đáp án cụ thể dễ hấp thu hơn.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn


I. Câu bị động là gì?

Câu tiêu cực là câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của hành động hơn là hành động đó. Theo mỗi thì thực hiện thì cấu tạo của câu thụ động cũng biến đổi theo.

Câu bị động là một trong những trong những cấu trúc cơ bạn dạng không thể bỏ qua nếu như bạn đang vào hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới vào TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Cùng hijadobravoda.com đọc thêm cấu trúc này nhé.

Câu thụ động (Passive Voice)được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu tác động ảnh hưởng của hành vi hơn là bạn dạng thân hành vi đó. Thời của rượu cồn từ làm việc câu bị động nên tuân theo thời của rượu cồn từ làm việc câu công ty động.

1. Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có cấu trúc câu chủ động là:

S + V + O

2. Bí quyết Passive voicechung

S + be + V3

Cấu trúc câu bị độngở dạng thì như thế nào thì phân chia tobe theo thì kia mà chúng ta cùng tò mò dưới đây.


NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN ngay 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui miệng nhập tên của người tiêu dùng
Số điện thoại của người tiêu dùng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập không đúng
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng ký kết thành công. Cửa hàng chúng tôi sẽ contact với các bạn trong thời hạn sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui tươi click TẠI ĐÂY.


Nếu câu có động từ và hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ như thế nào thì hay sẽ sử dụng tân ngữ đó chuyển thành chủ ngữ bị động. Trong trường vừa lòng chung, tân ngữ được lựa chọn là tân ngữ loại gián tiếp.Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

3. Tuy nhiên, bạn cần để ý 2 điểm sau:

a. Giả dụ S – chủ ngữ vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không nên đưa vào câu bị động

Ví dụ:

Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe cộ máy của mình đêm qua). ➤ My motorbike was stolen last night. (Xe đồ vật của tôi đã trở nên lấy trộm đêm qua.)

b. Giả dụ là người hoặc vật

➤ Trực tiếp gây ra hành vi thì cần sử dụng chuyển sang tiêu cực sẽ cần sử dụng ‘by’

She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ gián tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng ‘with’

A door is opened with a key

II. Câu bị động trong 4 thì cơ bản

bài tập câu bị đông thì hiện tại đơn với quá khứ đơn

1. Câu bị động thì hiện tại

ThìChủ độngBị động
Hiện tại đơnS + V + OMy mother often washes dishes.S + be + V3 (+ by Sb/ O)Dishes are often washed by my mother.
Hiện trên tiếp diễnS + am/ is/ are + Ving + OShe is making a cake.S + am/ is/ are + being + V3 (+ by Sb/ O)A cake is being made by her.
Hiện tại trả thànhS + have/ has + V3 + OHe has washed his oto for hours.S + have/ has + been + V3 (+ by Sb/ O)His oto has been washed by him for hours.

2. Câu tiêu cực thì vượt khứ

ThìChủ độngBị động
Quá khứ đơnS + V-ed + OMy mother bought that washing machine in 2010.S + was/were + V3 (+ by Sb/ O)That washing machine was bought by my mother in 2010.
Quá khứ tiếp diễnS + was/were + Ving + OYesterday morning she was cutting the grass.S + was/were + being + V3 (+ by Sb/ O)The grass was being cut by her yesterday morning.
Quá khứ trả thànhS + had + V3 + OShe had cooked lunch before leaving.S + had + been + V3 (+ by Sb/ O)Lunch had been cooked by her before she left.

3. Câu bị động thì tương lai

Bài tập câu bị động thì tương lai đơn

ThìChủ độngBị động
Tương lai đơnS + will V + OI will feed the dogs.S + will be + V3 (+ by Sb/ O)The dogs will be fed.
Tương lai tiếp diễnS + will be + Ving + OI will be washing dishes this time tomorrow.S + will be + being + V3 (+ by Sb/ O)Dishes will be being washed by me this time tomorrow.
Tương lai trả thànhS + will have + V3 + OThey will have completed the assignment by the over of January.S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)The assignment will have been completed by the over of January.

4. Câu bị động áp dụng động trường đoản cú khuyết thiếu

Riêng với đụng từ khuyết thiếu, công thức của câu bị động gồm sự khác hoàn toàn một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

This must be done before Christmas.

Dạng sệt biệt:

Need + Ving = Need khổng lồ be + V3


*
Các dạng đặc biệt câu bị động

III. Bài tập câu bị động( PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Chuyển các câu sau sang thể bị động.

The waiter brings me this dish.Our friends send these postcards lớn us.Their grandmother told them this story when they visited her last week.Tim ordered this train ticket for his mother.She showed her ticket lớn the airline agent.Jim baked this cake yesterday.They are going khổng lồ buy a new apartment next year.The siêu thị assistant handed these boxes to lớn the customer.The board awarded the first prize to lớn the reporter.Have you sent the Christmas cards khổng lồ your family?The committee appointed Alice secretary for the meeting.Tom will give Anna a ride lớn school tomorrow.They keep this room tidy all the time.We gave Ann some bananas & some flowers.They moved the fridge into the living room.

Nếu các bạn đang gặp mặt khó khăn trong quy trình ôn luyện thi IELTS sắp tớiHãy tìm hiểu thêm ngay 07 khóa học IELTS VIETOP nhé!

Ngoài ra Ưu đãi Voucher 1.000.000đ cho mình học đăng kí hỗ trợ tư vấn TẠI ĐÂY

Exercise 2: đưa các câu hỏi sau quý phái thể bị động.

When will you vì the work?How are you going to deal with this problem?How vày you spend this amount of money?I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.How did the police find the lost man?

Exercise 3: cho dạng đúng của các động từ dưới đây (có thể là chủ động hoặc bị động) để sản xuất thành một bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.


*
bài tập câu bị động
The first diagram (1-illustrate)____________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_____________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)______________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)____________ to form a powder. This powder then (5-mix)______________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)_______________, và cement (7-produce)______________. Finally, the cement (8-package)_______________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)_______________ in the production of concrete, along with gravel, sand và water. Lớn be exact, concrete (10-consist)_______________ of 1/2 gravel, 25% sand, 15% cement và 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Xem thêm: Tính Nguyên Hàm Của Lnx Dx Bằng, Công Thức Tính Nguyên Hàm Ln Và Bài Tập Minh Họa

Đáp án bài xích tập câu tiêu cực (PASSIVE VOICE)

Exercise 1

This dish is brought lớn me by the waiter.These postcards are sent khổng lồ us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown to lớn the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to be bought next year.The customer was handed these boxes by the cửa hàng assistant.The first prize was awarded to lớn the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride to lớn school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas & some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going lớn be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

hijadobravoda.com