Bài tập câu hỏi đuôi, bao gồm cả các bài tập câu hỏi đuôi dạng đặc biệt xuất hiện không ít trong các kỳ thi cũng tương tự giao tiếp tiếng Anh sản phẩm ngày. Tuy nhiên, so với rất đa số người học giờ Anh, đấy là một điểm ngữ pháp cạnh tranh bởi bài bác tập về câu hỏi đuôi thường vô cùng lắt léo và có rất nhiều dạng quánh biệt. Cũng chính vì lý bởi này, bây giờ mình vẫn tổng phù hợp một nội dung bài viết về kiến thức và kỹ năng và giải pháp làm bài bác tập tag question để giúp đỡ các bạn có thể trở thành những cao thủ câu hỏi đuôi!


Tóm tắt lý thuyết về câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi là gì?

Câu hỏi đuôi ( tag questions) là câu hỏi ngắn được thêm vào cuối câu è cổ thuật ( statements). Thắc mắc đuôi thường xuyên được dùng để kiểm tra điều gì đúng tuyệt không, hoặc nhằm yêu cầu sự đồng ý.

Bạn đang xem: Bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm

– Phần mệnh đề trước dấu phẩy ( mệnh đề chính) hoàn toàn có thể ở thể khẳng định hoặc đậy định. Họ dựa vào thể của mệnh đề thiết yếu để quyết định thể của mệnh đề phía sau dấu phẩy.

Ví dụ: She is very beautiful, isn’t she?

( Cô ấy hết sức xinh đẹp nhất đúng không? )

You are not a doctor, are you?

( Bạn chưa hẳn là chưng sĩ đúng không? )

*, để ý : cách dùng thắc mắc đuôi :

Chúng ta rất có thể dựa vào ngữ điệu và chân thành và ý nghĩa của câu hỏi đuôi để phán đoán câu hỏi:

– Khi tín đồ nói xuống giọng sinh hoạt cuối thắc mắc đuôi tức là người đó không quá sự đặt thắc mắc mà chỉ muốn người nghe ưng ý với chủ ý của họ.

– Khi tín đồ nói lên giọng sinh hoạt cuối thắc mắc đuôi thì đó là thắc mắc thật sự.

*

Cấu trúc thắc mắc đuôi- Tag question

Nhìn chung câu hỏi đuôi sẽ có dạng như sau:

S+V+O, trợ cồn từ + đại từ?

Nếu mệnh đề phía trước vệt phẩy làm việc dạng khẳng định thì phần sau vết phẩy vẫn ở dạng đậy định và ngược lại.Chú ý: vẻ ngoài phủ định ở thắc mắc đuôi thường được rút gọn.Cách trả lời câu hỏi đuôi: Câu vấn đáp YES có nghĩa là câu khẳng định, và NO có

nghĩa là câu phủ định là đúng.

Ví dụ: Jane is married, isn’t she? ( Jane vẫn kết hôn bắt buộc không?)

→ Yes, she has just married. ( Đúng vậy, cô ấy vừa bắt đầu kết hôn.)

→ No, she isn’t. ( Không, cô ấy chưa kết hôn.)

*

Bài tập câu hỏi đuôi quánh biệt:

Bên cạnh hầu như dạng bài bác tập về câu hỏi đuôi cơ bản, vào đề thi thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy xuất hiện cả bài bác tập câu hỏi đuôi dạng quánh biệt.

Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I?

Ví dụ: I am late, aren’t I? ( Tôi mang lại muộn đúng không?)

Sau Let’s… dùng câu hỏi đuôi là Shall we?

Ví dụ: Let’s go shopping, shall we? ( bọn họ đi shopping nhé?)

Sau câu mệnh lệnh câu hỏi đuôi thường xuyên là Will you?

Ví dụ: Don’t go to lớn school late, will you? ( Đừng đi học muộn được

không?)

thắc mắc đuôi thể khẳng định được cần sử dụng sau hầu hết câu có những từ che định

never, nothing, nobody, no, none, hardly, scarcely, little.

Ví dụ: You never think about what you’re saying, do you? ( Bạn

không khi nào suy suy nghĩ về đầy đủ điều nhiều người đang nói đúng không?)

Đại từ it sử dụng trong thắc mắc đuôi cố cho all, nothing, everything.

Ví dụ: Nothing was found, was it?

Đại từ bỏ they dùng trong thắc mắc đuôi nuốm cho anyone, nobody, no one,

somebody, someone, everybody, everyone.

Ví dụ: No one recognized him, did they?

*

Bài tập tổng hợp thắc mắc đuôi có đáp án

. I am very selfish, ______________?

A. Aren’t I B. Am not I

C. Am you D. Are you

Let’s go fishing with Linda next Sunday, _____?

A. Are we B. Shall we

C. Aren’t you D. Will you

Let me help you with your homework, _________?

A. May I B. Shall we

C. Aren’t you D. Will you

Let me xuất hiện that window, ______?

A. Shall we B. Will you

C. Are you D. Will I

Everyone can hear my speech clearly, _______?

A. Can’t they B. Could they

C. Vị they D. Can’t he/she

Someone has broken my mother’s vase, _______?

A. Hasn’t they B. Haven’t they

C. Hasn’t she D. Hadn’t they

Nobody in my class could finish the swimming thử nghiệm last semester, _____?

A. Couldn’t him B. Couldn’t they

C. Could they D. Could it

Anyone has lớn wear uniform at the school, _____?

A. Vì they B. Doesn’t it

C. Don’t they D. Does it

Mary invited John to come to her birthday party, _____?

A. Didn’t she B. Did he

C. Didn’t he D. Has she

I’m the most beautiful person in my class, _____?

A. Aren’t I B. Am not I

C. Am I D. Are you

Đáp án:

Dịch nghĩa: “Mình khôn cùng ích kỷ, đề nghị không?”

Ta có:

Câu ban đầu với I am thì ra đời hỏi đuôi sẽ cần sử dụng aren’t I.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Hãy đi câu cá với Linda vào nhà nhật tới được không?”

Ta có:

Câu bước đầu với let’s thì ra đời hỏi đuôi sẽ dùng shall we.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Hãy nhằm tôi giúp đỡ bạn làm bài bác tập về công ty được không?”

Ta có:

Trong câu ý kiến đề nghị giúp người khác, câu ban đầu với let me thì ra đời hỏi đuôi sẽ cần sử dụng may I.

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Hãy để tôi mở dòng cửa sổ đó được không?”

Ta có:

Trong câu ý kiến đề nghị giúp người khác, câu bước đầu với let me thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ cần sử dụng may I.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Mọi bạn đều rất có thể nghe rõ bài phát biểu của tôi, nên không?”

Ta có:

Câu bắt đầu với everyone can thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi vẫn dùng vị they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Ai đó đã làm đổ vỡ cái bình đựng hoa của chị em tôi, cần không?”

Ta có:

Câu bắt đầu với someone has thì ra đời hỏi đuôi sẽ cần sử dụng haven’t they.

=> Đáp án B

Dịch nghĩa: “Không ai trong lớp tôi gồm thể dứt bài bình chọn bơi vào học kỳ trước, yêu cầu không?”

Ta có:

Câu ban đầu với nobody could thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ cần sử dụng could they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Bất cứ người nào cũng phải mặc đồng phục tại trường, phải không?”

Ta có:

Nếu “has to” chỉ sự dự kiến ở lúc này thì ta sẽ dựa vào động từ bỏ theo sau của “has to”. Câu ban đầu với anyone has to wear thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ sử dụng don’t

they.

=> Đáp án C

Dịch nghĩa: “Mary sẽ mời John đến dự lễ hội sinh nhật của cô ý ấy, phải không?”

Ta có:

Câu ban đầu với Mary invited thì thành lập và hoạt động hỏi đuôi sẽ cần sử dụng didn’t she.

Xem thêm: Soạn Văn 9 Tập 1 Bài 3 - Soạn Văn Lớp 9 Hay Nhất, Ngắn Gọn

=> Đáp án A

Dịch nghĩa: “Tôi là người đẹp tuyệt vời nhất lớp, bắt buộc không?”

Ta có:

Câu bước đầu với I’m thì ra đời hỏi đuôi sẽ sử dụng aren’t I.

=> Đáp án A

Vừa rồi họ đã cùng tò mò về khái niệm, kết cấu cũng như các làm bài tập câu hỏi đuôi. Với phần nhiều nội dung bên trên đây, hi vọng các các bạn sẽ ôn tập thật tốt và đạt điểm cao khi gặp mặt các bài tập tag question!