Bạn mong muốn tường thuật, mong kể lại một vụ việc đã xảy ra cho tất cả những người khác nghe nhưng trù trừ phải nói cụ nào, đặt câu ra sao? biết được điều đó, lúc này hijadobravoda.com đang trình bày cụ thể về Câu trực tiếp, gián tiếp trong giờ Anh – Cấu trúc, giải pháp dùng và bài tập có đáp án để bạn đọc rất có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức này nhé!

*
*
*
Câu trực tiếp con gián tiếp trong giờ Anh

a) bài xích 1: Chuyển tự câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp

“Where is my umbrella?” she asked.She asked……………………………………… ………………….“How are you?” Martin asked us.Martin asked us………………………………………… ……………….He asked, “Do I have to bởi vì it?”He asked……………………………………… ………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter.The mother asked her daughter…………………………………… …………………….“Which dress bởi vì you lượt thích best?” she asked her boyfriend.She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..“What are they doing?” she asked.She wanted to know………………………………………. …………………“Are you going to the cinema?” he asked me.He wanted to know………………………………………. …………………The teacher asked, “Who speaks English?”The teacher wanted khổng lồ know………………………………………. …………………“How bởi you know that?” she asked me.She asked me………………………………………… ……………….“Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.My friend asked me………………………………………… ……………….

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp an

Đáp án bài bác 1:

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to bởi vì it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She wanted to lớn know what they were doing.He wanted to lớn know if I was going lớn the cinema.The teacher wanted to lớn know who spoke English.She asked me how I knew that.

Xem thêm: Giải Bài 41 Trang 124 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 124 Toán 7 Tập 1

My friend asked me if Caron had talked to lớn Kevin.

b) bài 2: Chọn lời giải đúng nhất:

Jane asked me __ going lớn settle down in Australia.A. When am IB. When was IC. When I wasD. Was when IMy mother said that __ when she saw me getting married.A. She feels happyB. She felt happyC. Did she fell happyD. She is felt happyKate asked me what type of instrument I used most often.A. WhatB. WhenC. IfD. No articleJohn told me __ the furniture in his closet until he came homeA. Lớn touchB. That touchingC. Not to touchD. To lớn touchingMary told me __ her decorate the house because that day is her birthday.A. If helpingB. Not to helpC. Whether to lớn helpD. To helpHe said that he met me __.A. The previous dayB. The dayC. The before dayD. The dayJenny wants khổng lồ know __ come back to the office.A. When will my bossB. Will when my bossC. When my quái thú willD. When my boss wouldLisa told her boyfriend __ in her dining room.A. Khổng lồ smokeB. Not to lớn smokeC. That smokingD. SmokingRose asked me __ feel most interested in life.A. What make meB. If I makeC. What made meD. What did make meHe told me __ the bathroom because it was being repaired.A. To useB. Not khổng lồ useC. To lớn usingD. If using

Đáp án bài 2:

CBACDADBCB

Trên đây là toàn bộ bài viết chi ngày tiết vềCâu trực tiếp, loại gián tiếp trong giờ Anh – bài tập có đáp án, hy vọng để giúp đỡ bạn hiểu rõ và sử dụng chúng dễ dàng dàng. Bên cạnh Câu trực tiếp, gián tiếpthì trong giờ Anh còn có vô vàn những cấu trúcngữ pháp, những thì khác, các chúng ta cũng có thể tham khảo tạiHọc giờ đồng hồ Anh thuộc hijadobravoda.com. Cùng theo dõi các nội dung bài viết sau củahijadobravoda.comđể có thêm các kiến thức có ích hơn nhé. Thanks!