Chi phí cơ hội là mức phí bạn phải trả khi lựa chọn các phương án khác nhau thường được sử dụng để người quyết định lựa chọn phương án kinh doanh, đấu tư hay bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống căn nhắc. Vậy Chi phí cơ hội là gì? Ảnh hưởng thế nào đến kinh tế vĩ mô? Hãy cùng Top Kinh Doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết lại chi phí cơ hội là gì?

Chi phí cơ hội là chi phí sử dụng các nguồn lực có tính khan hiếm vào việc sản xuất hàng hóa hay dịch vụ bằng giá trị của các cơ hội bị bỏ qua. Bạn có thể hiểu ngắn gọn là những lợi ích mất đi khi chọn phương án này thay vì chọn phương án khác. Mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều có những giới hạn về nguồn lực, việc xác định rõ chi phí cơ hội giữa các quyết định sẽ giúp bạn giảm được tối đa chi phí cơ hội, tối ưu được hiệu quả về nguồn lực vốn có.