www.thuvienhoclieu.com BÀI TẬP CHƯƠNG THỐNG KÊ LỚP CÓ ĐÁP ÁN bài bác ( đ) : Một cô giáo theo dõi thời gian làm tập (tính theo phút) 30 học tập sinh ghi lại sau : 10 8 9 14 8 10 10 9 9 9 10 14 14 a)Tìm dấu hiệu b)Lập bảng “tần số” dấn xét c)Tính số trung bình cùng tìm mốt dấu hiệu d)Lập biểu đồ gia dụng đoạn thẳng ĐÁP ÁN a) dấu hiệu khảo sát là: thời gian làm học sinh 0,2 0,5 Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) giá trị (x) 10 14 Tần số (n) N=30 dìm xét: Châm nhất, nhanh nhất, đa số bạn làm hết 8- phút c) Mốt dấu hiệu là: Mo=9 Tính số vừa đủ cộng tín hiệu : 5.4  7.3  8.7  9.9  10.4  14.3 �8,7 30 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com Lập biểu trang bị đoạn trực tiếp d ) Câu 2:(2đ) Điểm thi đua tháng năm học lớp 7A liệt kê bảng sau: Thán 10 11 12 g Điểm 80 90 70 80 80 90 80 70 80 a) Tìm dấu hiệu b) Lập bảng “tần số” dấn xét c) Tính số trung bình cùng tìm mốt dấu hiệu d) Lập biểu đồ dùng đoạn trực tiếp ĐÁP ÁN a) dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua mon lớp 7A Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) giá trị (x) 70 80 90 Tần số(n) N=9 dìm xét: điểm thi đua hang tháng chủ yếu 80 c) Mốt tín hiệu là: Mo = 80 Tính số điểm vừa đủ thi đua lớp 7A là: 70.2  90.2  80.5  80 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu đồ dùng đoạn trực tiếp : bài bác 3: (2đ ) Kết điểm kiểm tra Toán lớp 7A lưu lại sau : 10 7 10 10 10 7 9 5 6 6 5 a) Tìm dấu hiệu b) Lập bảng “tần số” dấn xét c) Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu d) Lập biểu đồ gia dụng đoạn trực tiếp ĐÁP ÁN a) lốt hiệu khảo sát là: Điểm soát sổ Toán học tập sinhlớp 7A 0,2 0,5 Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) cực hiếm (x) 10 Tần số (n) 6 N=40 nhận xét: thấp 3điểm, cao 10 điểm, đa phần 5-8 điểm c) Mốt dấu hiệu là: Mo = Tính số vừa phải cộng dấu hiệu : 3.1  4.4  5.6  6.6  7.8  8.6  9.5  10.4 �6,86 40 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu đồ vật đoạn trực tiếp : bài 4:(2 đ) Số lượng học viên nữ lớp trường THCS khắc ghi bảng sau: 17 24 18 17 20 22 17 16 15 18 16 đôi mươi 24 22 18 18 15 15 17 18 a) Tìm tín hiệu b) Lập bảng “tần số” nhấn xét c) Tính số trung bình cộng tìm mốt tín hiệu d) Lập biểu đồ vật đoạn trực tiếp ĐÁP ÁN a) b ) lốt hiệu điều tra là: học sinh nữ lớp trường trung học cơ sở Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: quý giá (x) 15 16 17 18 trăng tròn 22 24 Tần số (n) 2 nhận xét: c) Mốt dấu hiệu là: Mo = 18 Tính số mức độ vừa phải cộng tín hiệu : 15.3  16.2  17.4  18.5  20.2  22.2  24.2 �18 đôi mươi X= www.thuvienhoclieu.com N=20 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu thiết bị đoạn thẳng : bài bác 5:(2 đ) Kết khảo sát số 30 gia đình thơn nghi lại bảng sau: 2 2 4 2 1 2 a) Tìm dấu hiệu b) Lập bảng “tần số” nhấn xét c) Tính số trung bình cùng tìm mốt dấu hiệu d) Lập biểu đồ vật đoạn thẳng ĐÁP ÁN a) dấu hiệu khảo sát là: Số mái ấm gia đình thơn 0,2 0,5 Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: b ) quý giá (x) Tần số (n) 16 N=30 dấn xét: mái ấm gia đình có người 2,có mái ấm gia đình vượt kế hoạch, chủ yếu gia đình có Mốt tín hiệu là: Mo = Tính số vừa đủ cộng tín hiệu :  1.4  2.16  3.5  4.2 �2 c) 30 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) 0,5 Lập biểu đồ dùng đoạn trực tiếp : bài xích 6: (2 điểm) Tuổi nghề số cơng nhân xí nghiệp lưu lại bảng đây: 8 5 8 a) dấu hiệu gì? b) Lập bảng tần số? Số quý hiếm bao nhiêu? c) Tính số trung bình cộng tìm mốt tín hiệu d) Vẽ biểu vật đoạn thẳng chỉ dẫn chấm : a) b) vết hiệu điều tra là: Tuổi nghề công nhân nhà máy sản xuất Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: cực hiếm (x) Tần số (n) 6 Số quý giá : 24 c) Mốt tín hiệu là: Mo = 7, Mo = Tính số điểm mức độ vừa phải thi đua lớp 7A là: 70.2  90.2  80.5  80 X= www.thuvienhoclieu.com 0,2 0,5 N=24 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d) 0,5 Lập biểu vật dụng đoạn trực tiếp : bài xích 7: (2 điểm) Điểm số lớp chất vấn môn Sinh ghi lại sau: 7 9 7 10 7 10 9 10 8 7 a) tín hiệu gì? Số cực hiếm khác bao nhiêu? b) Lập bảng tần số ? tìm mốt vết hiệu? c) Tính số trung bình cùng dấu hiệu? d)Vẽ biểu vật đoạn thẳng chỉ dẫn chấm : a) b ) vết hiệu điều tra là: Điểm chất vấn môn Sinh học viên lớp Lập xác bảng “ tần số” dạng ngang dạng cột: cực hiếm (x) 10 Tần số (n) 1 18 Số cực hiếm khác : c) Mốt tín hiệu là: Mo = Tính số điểm mức độ vừa phải thi đua lớp 7A là: 70.2  90.2  80.5  80 X= www.thuvienhoclieu.com N= 40 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 Trang www.thuvienhoclieu.com d ) Lập biểu vật dụng đoạn trực tiếp : 0,5 BÀI TẬP CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ – KHƠNG CĨ ĐÁP ÁN bài xích 1: Số lượt người sử dụng đến tham quan du lịch triển lãm tranh 10 ngày vừa mới rồi ghi sau: Số sản phẩm tự 10 ngày con số 300 350 300 280 250 350 300 400 300 250 khách hàng a/ tín hiệu ?? b/ Lập bảng tần số trình diễn biểu thứ đoạn trực tiếp ?? c/ Tính lượng khách hàng trung bình đến 10 ngày ?? d/ xác minh số lượng khách hàng đến những ngày ?? bài xích 2: Bảng điểm soát sổ tốn học kì II học sinh lớp 7A mang lại bảng sau: 8 10 10 8 10 10 8 8 10 a/ search số trung bình cùng b/ tra cứu mốt dấu hiệu Bài 3: Trung bình cộng bảy số 16 vì thêm số thứ phải trung bình cùng tám số 17 tìm kiếm số máy tám www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com bài 4: Bảng điểm kiểm soát toán học sinh lớp 7A cho bảng sau: 7 7 8 8 9 8 8 a/ tín hiệu ?? b/ Lớp có học sinh c/ Lập bảng tần số d/ tìm mốt e/ Tính điểm mức độ vừa phải lớp bài 5: Số học viên trường lưu lại sau: đôi mươi 20 21 20 20 trăng tròn 23 21 23 22 19 22 21 a b c 19 đôi mươi 22 23 Hãy nêu giá trị khác vết hiệu, search tần số giá trị đó, cho thấy a,b,c bố số tự nhiên và thoải mái chẵn thường xuyên tang dần dần cà a + b + c = 66 bài bác 6: Tuổi nghề số cơng nhân nhà máy sản xuất khắc ghi sau: 10 10 8 4 2 7 a/ Tìm tín hiệu b/ tìm kiếm số quý giá c/ Lập bảng tần số rút kết luận Bài 7: trong kỳ thi học tập sinh xuất sắc lớp 7, điểm số ghi sau: (thang điểm 100) 17 40 33 97 73 89 45 44 43 73 58 60 10 99 56 96 45 56 10 60 39 89 56 68 55 88 75 59 37 10 43 96 25 56 31 49 88 23 39 34 38 66 96 10 37 49 56 56 56 55 a/ Hãy cho biết điểm cao nhất, điểm phải chăng b/ Số học sinh đạt từ bỏ 80 trở lên trên c/ Số học sinh khoảng 65 cho 80 điểm www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com d/ Các học viên đạt tự 88 điểm trở lên lựa chọn vào team tuyển học sinh xuất sắc Có chúng ta cấp học bổng đợt e/ Lập bảng tần số f/ Tính điểm vừa phải g/ tra cứu Mốt bài xích 8/ thời gian giải tốn (tính theo phút) học sinh lớp đánh dấu bảng sau: 10 10 8 10 8 6 8 10 8 10 a) tín hiệu gì? b) Số giá trị bao nhiêu? c) có mức giá trị không giống d) giá chỉ trị mập bao nhiêu? Tần số mấy? e) giá trị bé dại mấy? Tần số nó? f) cho biết mốt vết hiệu? bài xích 9/ Một xạ thủ bắn súng Số điểm đạt sau lần bắn khắc ghi bảng sau: 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 8 9 9 8 8 a) Lập bảng tần số rút nhấn xét b) màn trình diễn biểu thứ đoạn thẳng c) Tính số trung bình cùng BÀI TẬP ÔN TẬP I/ TRẮC NGHIỆM: bài 1: Theo dõi thời hạn làm tốn ( tính phút ) 40 HS, thầy giáo lập bảng sau : www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com thời hạn (x) 10 11 12 Tần số ( n) 5 1) Mốt dấu hiệu : A B ; 10 N= 40 C ; 11 D 12 2) Số giá trị tín hiệu : A 12 B 40 3) Tần số giá bán trị: A B 10 4) Tần số học sinh làm 10 phút : A B 5) Số giá trị khác tín hiệu : A 40 B 12 6) Tổng tần số dấu hiệu : A 40 B 12 C D C D C D C D C D 10 bài bác 2: Biểu đồ khắc ghi điểm kiểm soát tiết mơn tốn học viên lớp 7A sau: n O 10 x (Điểm) 1) Biểu đồ mang tên gọi là: www.thuvienhoclieu.com Trang 11 www.thuvienhoclieu.com A Biểu thứ đoạn thằng B Biểu đồ đường thẳng C Biểu vật hình chữ nhật 2) Trục hoành sử dụng biểu diễn: A Tần số B Số điểm C Điểm kiểm soát mơn tốn 3) Trục tung sử dụng biểu diễn: A Tần số B những giá trị x C Điểm đánh giá mơn tốn 4) có mức giá trị gồm tần số? A B C 5) Số cực hiếm khác là: A B 30 C 6) Có học sinh đạt điểm tuyệt đối hoàn hảo (điểm 10)? A B C bài xích 3: Kết những thống kê số từ cần sử dụng sai văn học sinh lớp ghi lại bảng sau: Số từ dùng sai bài(x) Số tất cả từ không nên (n) 12 2 1) dấu hiệu là: A các văn B thống kê số từ dùng sai C Số từ sử dụng sai văn học viên lớp 2) tổng cộng văn học sinh thống kê là: A 36 B 45 C 38 D 3) Số giá trị khác tín hiệu là: A B 45 C D 4) Mốt tín hiệu : A 12 C D 50 B 5) tổng mức dấu hiệu là: A 45 B 148 6) Tần số giá trị là: A B bài 4: giá chỉ trị tín hiệu kí hiệu là: www.thuvienhoclieu.com C 142 C Trang 12 www.thuvienhoclieu.com A x B X N bài xích 5: Tần số dấu hiệu kí hiệu là: C.Y D A N B n C X D X bài 6: Điểm chất vấn toán HKI bạn học sinh lớp 7a thống kê lại theo bảng sau: Điểm (x) 10 Tần số(n) 15 14 10 N=50 1) vết hiệu điều tra là: A Điểm khám nghiệm toán HKII lớp 7a B Điểm đánh giá toán huyết lớp 7a C Điểm khám nghiệm toán HKI bạn học sinh lớp 7a 2) Tần số điểm bảng là: A B 14 C 10 D 3) Mốt vệt hiệu khảo sát bảng là: A B C D 4) Số trung bình cộng dấu hiệu điều tra bảng là: A 6,94 B 6,0 C 6,91 D 6,9 5) Số giá chỉ trị tín hiệu : A 20 B 30 C 40 D 50 6) Số cực hiếm khác : A B C D 7) Tần số 10 cực hiếm : A B C 10 D 8) Tổng tần số dấu hiệu : A 40 B 50 C 60 D 20 9) Điểm bình chọn thấp : A B C D 10) Điểm chất vấn cao : A B C D 10 II/ TỰ LUÂN : (7điểm ) bài xích 1: Điểm khám nghiệm mơn Tốn học tập kỳ I 32 học sinh lớp 7A ghi bảng sau: 6 8 www.thuvienhoclieu.com Trang 13 www.thuvienhoclieu.com 9 5 7 5 10 a dấu hiệu ? b Lập bảng “ tần số ” dấn xét c Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu d Vẽ biểu thiết bị đoạn thẳng e trả sử em có điểm khám nghiệm mơn Toán HKI 2, em chuyển hai chiến thuật để tự khắc phục điểm yếu thân thời gian tới (có phân tích hợp lý) f mang sử em điểm đánh giá mơn Tốn HKI 10, em nêu hai tay nghề để học xuất sắc Bài 2: Một GV theo dõi thời gian làm tập (thời gian tính theo phút) 30 hs ghi lại sau: 5 8 9 14 8 10 10 14 9 9 10 5 14 a/ dấu hiệu gì? b/ Lập bảng tần số rút số dìm xét c/ Tính số trung bình cùng tìm mốt tín hiệu d/ Dựng biểu vật dụng đoạn thẳng bài 3: Trong tò mò số tuổi nghề 100 công nhân doanh nghiệp có bảng sau : Số tuổi nghề (x) Tần số (n) 25 30 … … X = 5,5 15 N = 100 www.thuvienhoclieu.com Trang 14 www.thuvienhoclieu.com vì chưng sơ ý fan thống kê xóa phần bảng Hãy tìm biện pháp khơi phục lại bảng www.thuvienhoclieu.com Trang 15 ... Cùng tám số 17 tra cứu số vật dụng tám www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com bài 4: Bảng điểm chất vấn toán học sinh lớp 7A mang đến bảng sau: 7 7 8 8 9 8 8 a/ tín hiệu ?? b/ Lớp có học sinh c/... HKI bạn học viên lớp 7a thống kê theo bảng sau: Điểm (x) 10 Tần số(n) 15 14 10 N=50 1) lốt hiệu điều tra là: A Điểm bình chọn toán HKII lớp 7a B Điểm khám nghiệm toán tiết lớp 7a C Điểm kiểm tra... Kiểm soát mơn tốn 4) có giá trị tất cả tần số? A B C 5) Số cực hiếm khác là: A B 30 C 6) Có học sinh đạt điểm tuyệt đối (điểm 10)? A B C bài xích 3: Kết thống kê lại số từ sử dụng sai văn học viên lớp ghi lại bảng