Bài tập hoạt động thẳng biến đổi đều là tư liệu ôn tập tất yêu thiếu dành cho các học viên lớp 10 sẵn sàng thi giữa kì 1 hoặc cuối học tập kì 1 môn thiết bị lí 10. Tư liệu thể hiện cụ thể các dạng bài bác tập trắc nghiệm với tự luận trung tâm giúp học viên có phương phía ôn thi đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều và cách giải


Bài tập vận động thẳng chuyển đổi đều


I. Trắc nghiệm chuyển động thẳng chuyển đổi đều

Câu 1: Với chiều (+) là chiều chuyển động, vào công thức s = 0,5a.t2 + v0t của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương tốt giá trị âm là:

A. Gia tốcB. Quãng đường.C. Vận tốcD. Thời gian.

Câu 2: trong các trường hợp sau đây. Trường hợp nào ko thể xảy ra đến một vật chuyển động thẳng?

A. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (+).B. Vận tốc là hằng số ; gia tốc rứa đổi.C. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-).D. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+).

Câu 3: Một vật tăng tốc vào một khoảng thời gian nào đó dọc theo trục Ox. Vậy vận tốc và gia tốc của nó vào khoảng thời gian này có thể:


A. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-).B. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (-).C. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+).D. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị bằng 0.

Câu 4: Một chiếc xe cộ bắt đầu tăng tốc từ nghỉ với gia tốc 2 m/s2. Quãng đường xe chạy được vào giây thứ nhị là

A. 4 m.B. 3 m.C. 2 m.D. 1 m.

Câu 5: Một chiếc xe đã chạy với tốc độ 36 km/h thì tài xế hãm phanh, xe cộ chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau 5s. Quãng đường xe cộ chạy được vào giây cuối cùng là

A. 2,5 m.B. 2 m.C. 1,25 m.D. 1 m.

Câu 6: Một chiếc xe pháo bắt đầu tăng tốc từ v1 = 36 km/h đến v2 = 54 km/h trong khoảng thời gian 2s. Quãng đường xe cộ chạy trong thời gian tăng tốc này là

A. 25 m.B. 50 m.C. 75 m.D. 100 m.

Câu 7: Một chiếc xe đã chạy trên đường thẳng thì tài xế tăng tốc độ với gia tốc bằng 2 m/s2 trong khoảng thời gian 10s. Độ tăng vận tốc vào khoảng thời gian này là

A. 10 m/s.B. 20 m/s.C. 15 m/s.D. Không xác định được vì thiếu dữ kiện.

Câu 8: Một chiếc xe cộ chuyển động chậm dần đều trên đường thẳng. Vận tốc lúc nó qua A là 10 m/s, và khi đi qua B vận tốc chỉ còn 4 m/s. Vận tốc của xe khi nó trải qua I là trung điểm của đoạn AB là


A. 7 m/s.B. 5 m/s.C. 6 m/s.D. 7,6 m/s.

Câu 9: Một chiếc xe cộ đua được tăng tốc với gia tốc ko đổi từ 10 m/s đến 30 m/s bên trên một đoạn đường thẳng dài 50 m. Thời gian xe chạy trong sự tăng tốc này là

A. 2 s.B. 2,5 s.C. 3 s.D. 5 s.

Câu 10: Một vật nhỏ bắt đầu trượt từ trạng thái nghỉ xuống một đường dốc với gia tốc ko đổi là 5 m/s2. Sau 2 s thì nó tới chân dốc Quãng đường mà vật trượt được bên trên đường dốc là

A. 12,5 m.B. 7,5 m.C. 8 m.D.10 m

II. Bài xích tập tự luận vận động thẳng chuyển đổi đều

Bài 1: Một vật ban đầu xuất phát vận động thẳng biến đổi đều cùng với tốc độ ban sơ bằng không, sau 10 giây đầu tiên, vật đạt được tốc độ 15 m/s.

a. Tính độ khủng của vận tốc của vật

b. Tính quãng mặt đường vật đi được vào 10 giây đầu tiên.

Bài 2: Một vật bắt đầu xuất phát vận động thẳng biến đổi đều với tốc độ thuở đầu bằng không. Sau 5 giây đầu tiên, thứ đi được quãng mặt đường 10m.

a. Tính độ lớn gia tốc của vật

b. Tính tốc độ của thiết bị sau 10 giây đầu .

Bài 3: Một vật ban đầu xuất phát vận động thẳng cấp tốc dần hầu như với tốc độ ban sơ bằng không. Sau 100m đầu tiên, đồ gia dụng đạt được vận tốc 20m/s.

a. Tính độ lớn tốc độ của vật.

b. Tính quãng đường vật đi được và vận tốc của trang bị sau 5 giây đầu tiên.

Bài 4: Một vật bước đầu xuất phát hoạt động thẳng biến đổi đều với tốc độ thuở đầu bằng không, sau 5 giây đầu tiên, thiết bị đạt được tốc độ 10 m/s.

a. Tính độ to của gia tốc của vật

b. Tính quãng mặt đường vật đi được trong 10 giây thứ nhất và tốc độ vật giành được sau 10 giây đó.


Bài 5: Một vật ban đầu xuất phát hoạt động thẳng biến đổi đều cùng với tốc độ ban đầu bằng không. Sau 4 giây đầu tiên, vật đi được quãng con đường 16m.

a. Tính độ lớn gia tốc của vật

b. Tính vận tốc của đồ gia dụng sau 10 giây đầu cùng quãng mặt đường vật đi được trong thời hạn đó.

Bài 6: Một vật bước đầu xuất phát chuyển động thẳng cấp tốc dần đầy đủ với tốc độ ban sơ bằng không. Sau 100m đầu tiên, trang bị đạt được vận tốc 10m/s.

a. Tính độ lớn gia tốc của vật.

b. Tính quãng mặt đường vật đi được và vận tốc của trang bị sau 5 giây đầu tiên.

Bài 7: Một đoàn tàu đang hoạt động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh. Sau 5s thì dừng hẳn. Tra cứu độ lớn vận tốc đoàn tàu và quãng đường đi được tự khi bước đầu hãm phanh cho khi ngừng hẳn.

Bài 8: Một xe đang chạy với tốc độ 20 m/s thì tắt máy hoạt động chậm dần phần lớn thêm 200 m thì dừng hẳn.

a. Tính độ mập gia tốc, thời hạn xe đi được kể từ lúc tắt máy cho đến lúc dừng.

b. Kề từ thời gian tắt máy, xe pháo mất bao lâu nhằm đi thêm 100 m.

Bài 9: Một xe cộ đang vận động với tốc độ 36 km/h thì hãm phanh và vận động chậm dần đầy đủ với độ lớn vận tốc 2 m/s2. Tính quãng con đường xe đi vào 2 giây tức thì sau khi bắt đầu hãm phanh với quãng con đường xe đi từ lúc bước đầu hãm phanh mang đến lúc dừng.

Bài 10: Xe đang vận động với tốc độ 36 km/h thì down mất t=100s. Coi như quy trình xuống dốc xe hoạt động nhanh dần đều. Biết vận tốc xe tại chân dốc là 72km/h, tra cứu chiều dài dốc.

Bài 11: Xe đang vận động với tốc độ 36 km/h thì tắt máy vận động chậm dần hồ hết với độ lớn gia tốc 0,5m/s2.

a. Tìm tốc độ và quãng đường xe đi được sau 10s kể từ khi tắt máy.

b. Sau bao thọ xe ngừng lại? Tính quãng mặt đường xe đi được trong thời hạn đó.

Bài 12: Một đầu tàu đang đi với vận tốc 18 km/h thì xuống dốc, hoạt động nhanh dần đông đảo với tốc độ 0,4m/s2. Chiều lâu năm của dốc là 500m. Tính thời gian để đầu tàu xuống hết dốc và vận tốc tàu sinh sống cuối dốc.

Bài 13: Đoàn tàu hỏa bắt đầu hãm phanh , hoạt động thẳng chậm rãi dần số đông đi thêm trăng tròn s thì dừng lại, trong thời gian đó tàu chạy được 120m. Coi hoạt động của tàu là chậm lại đều. Search độ lớn tốc độ của tàu trong quá trình hãm phanh và tốc độ tàu lúc bắt đầu hãm phanh .


Bài 14: Một fan đi xe đạp lên một dốc dài 100m. Vận tốc khi bắt đầu lên dốc là 18km/h với ở đỉnh dốc là 1m/s. Giả sử hoạt động chậm dần dần đều. Tìm gia tốc của chuyển động và thời gian bỏ lên hết dốc.

Bài 15: Một xe cộ lăn chạy xuống dốc trên một tờ ván để nghiêng tất cả tốc độ thuở đầu là 10 cm/s. Xe pháo đi không còn chiều lâu năm tấm ván là 2m trong thời gian 5s. Tính vận tốc của xe.

Bài 16: Một xe bắt đầu chuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đông đảo tại O với tốc độ lúc đầu bằng không. Sau đó lần lượt qua 2 điểm A với B (AB=19,2m). Vận tốc tại A là 1m/sThời gian đi từ A mang đến B là 12 s. Tính:

a. Vận tốc của đưa động

b. Thời gian hoạt động từ O cho B và vận tốc tại B.

Bài 17: Một xe bắt đầu xuất phát chuyển động thẳng cấp tốc dần đa số với tốc độ ban đầu bằng không. Trong giây trang bị 4 tính từ lúc lúc bắt đầu chuyển đụng xe đi được 7m.

a. Tính tốc độ và quãng mặt đường xe đi được trong 4 giây đầu .

b. Tính tốc độ xe đã có được và quãng mặt đường xe đi được trong 10 giây đầu tiên

Bài 18: Một xe cộ đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm lại đều, trong giây cuối cùng trước khi ngừng lại, xe cộ đi được quãng đường 2m.

a. Tính tốc độ của xe

b. Tính thời hạn từ lúc bước đầu hãm phanh mang lại lúc dừng và quãng con đường xe đi được trong thời gian đó.

Bài 19: Một xe bắt đầu chuyển cồn thẳng cấp tốc dần các với tốc độ thuở đầu là 18km/h. Trong giây máy 5 xe cộ đi được quãng mặt đường là 5,45m. Tính:

a. Vận tốc của xe.

b. Quãng đường cơ mà xe đi được vào 10 giây và tốc độ của xe ở cuối giây sản phẩm 10.

c. Quãng đường nhưng mà xe đi được vào giây sản phẩm 10.

Bài 20: Một đoàn tàu xuất phát chuyển động thẳng cấp tốc dần phần lớn không tốc độ đầu, đi hết 1km thứ nhất thì vận tốc của đoàn tàu là 10m/s. Tính tốc độ của đoàn tàu sau thời điểm đi hết 2km đầu tiên.

Bài 21: Một xe cộ đang chuyển động với tốc độ 72 km/h thì lái xe tắt vật dụng , xe chuyển động thẳng chững dần đều, trong giây ở đầu cuối trước khi dừng lại, xe pháo đi được quãng mặt đường 1m.

a. Tính độ lớn gia tốc của xe

b. Tính thời gian từ lúc ban đầu tắt máy mang đến lúc dừng với quãng mặt đường xe đi được trong thời hạn đó.

Bài 22: Một vật chuyển động thẳng cấp tốc dần những với tốc độ ban sơ 4m/s, vận tốc 0,2 m/s2

a. Viết phương trình đưa động

b. Tính vận tốc và quãng lối đi được sau 5 giây đầu tiên.

c. Viết phương trình vận tốc tức thời

Bài 23: mang đến phương trình vận tốc của những vật gửi động. Hãy viết phương trình vận động và tính mặt đường đi của những vật chuyển động sau 5s.

a. V = 5 + 4t (m/s)

b. V = 8t (m/s)

c. V = 10 – 2t (m/s)

Bài 24: Phương trình chuyển động của một vật trên tuyến đường thẳng là:

a. Tính vận tốc của vật thời điểm t = 2 s.

b. Tính quãng con đường vật đã đi được được thiết bị khi tốc độ đạt 30m/s.


Bài 25: Cùng thời điểm từ hai địa điểm A, B phương pháp nhau 100m bao gồm hai vật hoạt động thẳng hướng về nhau. đồ đi từ A hoạt động thẳng nhanh dần hầu như với tốc độ lúc đầu bằng không, gia tốc 1m/s2. Thiết bị đi trường đoản cú B vận động thẳng phần đông với vận tốc 5 m/s. Chọn hệ quy chiếu gồm trục tọa độ trùng với AB, cội tọa độ trên A, chiều dương trường đoản cú A cho B, gốc thời hạn lúc thiết bị đi từ A xuất phát.

a. Viết phương trình chuyển động của hai vật.

b. Tìm thời điểm và địa chỉ hai vật gặp nhau, tính tốc độ và quãng mặt đường mỗi vật đã từng đi được kể từ thời điểm t=0

Bài 26: đồng thời từ hai địa chỉ A, B phương pháp nhau 120m bao gồm hai vật hoạt động thẳng hướng về nhau. đồ dùng đi tự A hoạt động thẳng nhanh dần mọi với tốc độ ban đầu bằng không, gia tốc 1m/s2. Thứ đi từ bỏ B chuyển động thẳng nhanh dần hầu như với tốc độ ban đầu 2 m/s, gia tốc 0,5 m/s2. Chọn hệ quy chiếu gồm trục tọa độ trùng với AB, nơi bắt đầu tọa độ trên A, chiều dương tự A mang lại B, gốc thời gian lúc thiết bị đi trường đoản cú A xuất phát.

a. Viết phương trình chuyển động của nhị vật.

b. Tìm thời gian và vị trí hai vật chạm chán nhau, tính tốc độ và quãng con đường mỗi vật đã đi được kể từ lúc t=0

Bài 27: cùng lúc từ hai địa chỉ A, B biện pháp nhau 100m gồm hai vật vận động thẳng hướng về nhau. đồ vật đi từ A hoạt động thẳng cấp tốc dần phần nhiều với tốc độ ban sơ bằng không, vận tốc 1m/s2. Vật dụng đi từ B chuyển động thẳng lừ đừ dần phần nhiều với tốc độ thuở đầu 10 m/s tốc độ 0,5m/s2 . Lựa chọn hệ quy chiếu có trục tọa độ trùng với AB, gốc tọa độ trên A, chiều dương tự A mang lại B, gốc thời hạn lúc vật đi từ A xuất phát.

a. Viết phương trình hoạt động của hai vật.

b. Tìm thời khắc và địa chỉ hai vật gặp nhau, tính tốc độ và quãng con đường mỗi vật đã từng đi được kể từ thời điểm t=0

Bài 28: cùng lúc từ hai địa chỉ A, B giải pháp nhau 150m có hai vật chuyển động thẳng hướng về nhau. Vật dụng 1 đi trường đoản cú A hoạt động thẳng số đông với tốc độ ban sơ 10m/s. Vật dụng 2 đi tự B hoạt động thẳng nhanh dần gần như với tốc độ thuở đầu 2 m/s, tốc độ 1 m/s2. Lựa chọn hệ quy chiếu bao gồm trục tọa độ trùng với AB, gốc tọa độ trên A, chiều dương tự A mang lại B, gốc thời gian lúc thiết bị 1 đi qua A .

a. Viết phương trình hoạt động của nhì vật.

b. Tìm thời gian và địa điểm hai vật gặp mặt nhau, tính vận tốc và quãng đường mỗi vật đã từng đi được kể từ lúc t=0

Bài 29: cùng lúc từ hai địa chỉ A, B phương pháp nhau 120m bao gồm hai vật chuyển động thẳng hướng tới nhau. Thiết bị 1 đi tự A vận động thẳng chậm rì rì dần hầu như với tốc độ ban sơ 10m/s, tốc độ 1m/s2. đồ dùng 2 đi từ B vận động thẳng cấp tốc dần đa số với tốc độ ban sơ 2 m/s, gia tốc 2m/s2 . Lựa chọn hệ quy chiếu có trục tọa độ trùng cùng với AB, gốc tọa độ trên A, chiều dương từ A đến B, gốc thời hạn lúc vật dụng đi trường đoản cú A xuất phát.

a. Viết phương trình vận động của nhì vật.

b. Tìm thời khắc và địa điểm hai vật chạm mặt nhau, tính vận tốc và quãng đường mỗi vật đã từng đi được kể từ thời điểm t=0

Bài 30: đồng thời từ hai vị trí A, B cách nhau 50m bao gồm hai vật vận động thẳng theo cùng hướng từ bỏ A cho B. Vật đi tự A vận động thẳng cấp tốc dần phần đông với tốc độ lúc đầu bằng không, vận tốc 1m/s2. Thứ đi trường đoản cú B chuyển động thẳng đầy đủ với tốc độ 4 m/s. Lựa chọn hệ quy chiếu có trục tọa độ trùng với AB, cội tọa độ tại A, chiều dương từ bỏ A cho B, gốc thời hạn lúc đồ gia dụng đi tự A xuất phát.

a. Viết phương trình chuyển động của hai vật.

b. Tìm thời điểm và địa chỉ hai vật gặp nhau, tính tốc độ và quãng con đường mỗi vật đã đi được kể từ lúc t=0

Bài 31: cùng lúc, gồm hai thiết bị qua A với B cách nhau 125m và chuyển động thẳng cấp tốc dần hầu như ngược chiều hướng tới nhau. Vật thứ nhất qua A bao gồm tốc độ lúc đầu là 4m/s và gia tốc là 2 m/s2. Vật thiết bị hai qua B bao gồm tốc độ ban đầu là 6m/s và gia tốc là 1 m/s2.


a. Viết phương trình chuyển động của những vật.

b. Xác định thời điểm và vị trí dịp hai vật chạm mặt nhau, vận tốc mỗi vật khi gặp mặt nhau.

c. Tính vận tốc của đồ 1 lúc đến B và tốc độ của vật 2 khi tới A.

Bài 32: thuộc lúc, tất cả hai tín đồ đi xe đạp qua hai địa điểm A và B hướng đến nhau. Người đầu tiên qua A có tốc độ tại A là 18 km/h và chuyển động chậm dần các với gia tốc 0,5 m/s2 , người thứ 2 qua B với tốc độ là 5,4km/h với đi cấp tốc dần rất nhiều với gia tốc là một m/s2. Cho khoảng cách AB là 80 m.

a. Khẳng định thời điểm cùng vị trí nhị người gặp nhau?

b. Khi chạm chán nhau mọi người đã đi được phần đường là bao nhiêu kể từ khi hai người ở A cùng B

Bài 33: cơ hội 1h, một xe pháo qua A với tốc độ 10 m/s, chuyển động nhanh dần phần lớn với gia tốc 1 m/s2 đuổi theo một xe đạp đang hoạt động nhanh dần mọi qua B với tốc độ đầu là 2m/s và với tốc độ là 0,5 m/s2. Sau 20s thì xe đuổi kịp xe đạp. Tính khoảng cách AB.

Bài 34: Một vật bước đầu chuyển động thẳng chậm trễ dần số đông với tốc độ đầu là đôi mươi m/s, vận tốc 0,5 m/s2.

a. Tính vận tốc của thứ sau trăng tròn s với quãng con đường vật đi được vào 20s đó.

b. Sau bao thọ thì xe giới hạn lại.

c. Viết phương trình gửi động, chọn gốc thời hạn là cơ hội vật bắt đầu chuyển động chậm rãi dần.

d. Vẽ thiết bị thị vận tốc.

Bài 35: Xe thứ nhất ban đầu xuất phát từ A hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đông với tốc độ lúc đầu bằng không, vận tốc 0,5m/s2. Đúng thời điểm đó xe máy hai chuyển động thẳng nhanh dần hầu hết vượt qua nó với tốc độ 5m/s và vận tốc 0,3m/s2. Khi xe một theo kịp xe hai thì vận tốc của mỗi xe là bao nhiêu và mỗi xe chạy được phần đường là bao nhiêu kể từ A?

Bài 36: Cùng lúc tất cả 2 xe xuất phát điểm từ A chuyển động thẳng thuộc hướng. Xe trang bị nhất hoạt động nhanh dần mọi không vận tốc đầu với vận tốc 0,5m/s2 , xe vật dụng hai chuyển động thẳng số đông với tốc độ 36 km/h .

a, Lập phương trình hoạt động của nhì xe trong cùng một hệ quy chiếu

b. Tìm thời khắc và địa điểm hai xe gặp nhau, vận tốc mỗi xe dành được khi đó và quãng đường mỗi xe đã đi được được là bao nhiêu?

Bài 37: Xe đầu tiên khởi hành tự A vận động thẳng nhanh dần hồ hết về B với tốc độ thuở đầu bằng không, vận tốc 1 m/s2. Cùng lúc đó một xe thứ hai trải qua B biện pháp A 125m với vận tốc 18 km/h, chuyển động thẳng nhanh dần đều về phía A với gia tốc 0,5m/s2. Tìm:

a. Thời gian và vị trí hai xe gặp mặt nhau .

b. Tốc độ mỗi xe pháo khi gặp nhau với quãng đường nhưng mỗi xe cộ đi được kể từ khi ô tô khởi thủy từ A.

Bài 38: đồ một khởi đầu từ A vận động thẳng nhanh dần đông đảo với tốc độ ban sơ 2 m/s, gia tốc 1 m/s2 nhắm tới B. Sau 2 giây, vật thiết bị hai bắt đầu từ B vận động thẳng cấp tốc dần phần lớn không tốc độ đầu về A với gia tốc 2m/s2. Khoảng cách AB=134m.

a. Lập phương trình chuyển động của hai thứ trong cùng một hệ quy chiếu

b. Tìm thời gian và vị trí hai vật chạm chán nhau, tốc độ mỗi vật khi ấy và quãng con đường mỗi vật đã đi được được kể từ thời điểm vật đầu tiên xuất phát

c. Kiếm tìm thời điểm khoảng cách giữa hai đồ gia dụng là 50m.

Bài 39: Một xe pháo đang vận động với tốc độ 72km/h thì tài xế hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần phần đông với gia tốc 2m/s2. Tính thời hạn xe đi quãng đường 20m trước tiên kể tự lúc bắt đầu hãm phanh và thời hạn xe đi đôi mươi m cuối cùng trước khi ngừng lại.

Bài 40: Một xe đang vận động với vận tốc 54km/h thì lái xe hãm phanh, xe hoạt động thẳng đủng đỉnh dần hầu hết với tốc độ 1m/s2. Tính thời gian xe đi quãng con đường 10m trước tiên kể từ bỏ lúc bắt đầu hãm phanh và thời hạn xe đi 10 m sau cuối trước khi giới hạn lại.

Bài 41: Một xe cộ đang hoạt động với vận tốc 36km/h thì lái xe hãm phanh, xe vận động thẳng lừ đừ dần gần như với vận tốc 1m/s2. Tính quãng đường xe đi được vào 2 giây đầu tiên kể tự lúc bước đầu hãm phanh và quãng đường xe đi được vào 2 giây sau cuối trước khi giới hạn lại.

Bài 42: Một xe pháo đang hoạt động với vận tốc 18km/h thì tài xế hãm phanh, xe hoạt động thẳng chậm trễ dần đông đảo với gia tốc 1m/s2. Tính quãng mặt đường xe đi được trong một giây đầu tiên kể tự lúc bước đầu hãm phanh với quãng mặt đường xe đi được trong một giây ở đầu cuối trước khi dừng lại.

Bài 43: Một tín đồ đứng mặt đường ray chú ý một đoàn tàu chuyển động chậm dần mọi qua trước mặt. Fan này thấy toa đầu tiên qua trước khía cạnh mình trong thời gian 1,7 giây, toa sản phẩm công nghệ hai đi qua trước phương diện mình vào 1,9 giây. Khi đoàn tàu tạm dừng thì đầu toa đầu tiên cách tín đồ ấy 75m. Biết độ dài những toa bởi nhau, tính tốc độ của đoàn tàu và vận tốc đoàn tàu thời điểm toa đồ vật nhất bước đầu đi ngang qua trước mặt người.


Bài 44: Một đoàn tàu gồm 10 toa, mỗi toa dài 10m bước đầu xuất phát chuyển động thẳng nhanh dần gần như với vận tốc lúc đầu bằng không. Một người xem đứng mặt đường ray tức thì đầu đoàn tàu cơ hội tàu lên đường thấy toa đầu tiên đi qua trước mặt mình trong thời hạn 10 giây.

a. Tính độ lớn tốc độ của tàu.

b. Tính thời gian toa vật dụng 10 đi ngang qua trước mặt bạn đó và vận tốc đoàn tàu đã có được khi toa vật dụng 10 vừa qua khỏi mặt tín đồ quan sát.

Bài 45: Một đoàn tàu gồm 4 toa, mỗi toa dài 10 m vận động thẳng chậm dần phần lớn vào ga. Một người quan sát đứng mặt đường ray thấy toa thứ nhất đi ngang qua trước mặt mình trong thời hạn 1,7s giây, toa máy hai đi ngang qua trước khía cạnh trong thời hạn 1,82 giây.

Xem thêm: Giải Các Dạng Bài Tập Kiểm Toán Căn Bản ( Bài Tập Có Giải Và Lý Thuyết )

a. Tính độ lớn gia tốc của tàu và vận tốc của đoàn tàu dịp toa đồ vật nhất bước đầu đi ngang qua mặt người quan sát

b. Tính thời gian toa sau cùng ngang qua trước mặt tín đồ quan sát

c. Tính khoảng cách giữa đầu toa thứ nhất và người quan sát khi đoàn tàu ngừng lại.