Bộ 40 câu hỏi trắc nghiệm technology lớp 11 bài 2: Hình chiếu vuông góc bao gồm đáp án không thiếu thốn các cường độ giúp các em ôn trắc nghiệm technology 11 bài bác 2.

Bạn đang xem: Bài tập công nghệ 11 bài 2


Đáp án: B

Giải thích:

Chương trình công nghệ 11 có phương thức chiếu góc đầu tiên và phương pháp chiếu góc trang bị ba.


Câu 2. Đối với phương thức chiếu góc sản phẩm nhất, đồ vật thể được để trong góc tạo vày mấy mặt phẳng ?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Đối với phương pháp chiếu góc sản phẩm nhất, đồ thể được đặt trong góc sản xuất bởi bố mặt phẳng vuông góc với nhau từng đôi một trong những không gian.


Câu 3. Theo cách thức chiếu góc thiết bị nhất, hình chiếu cạnh có vị trí ra làm sao so cùng với hình chiếu đứng:

A. Đặt bên trên

B. Đặt phía dưới

C. Đặt bên đề nghị

D. Đặt bên trái

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Theo cách thức chiếu góc lắp thêm nhất, hình chiếu cạnh sinh hoạt bên buộc phải hình chiếu đứng, hình chiếu bởi ở dưới hình chiếu đứng.


Câu 4. Ở phương thức chiếu góc đồ vật nhất, nhằm thu được chú ý chiếu cạnh ta quan sát từ đâu?

A. Từ trên xuống

B. Trường đoản cú trước vào

C. Từ trái thanh lịch

D. Từ phải sang

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Ở phương pháp chiếu góc vật dụng nhất:

+ Để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ trái sang

+ Để nhận được hình chiếu đứng ta quan sát từ trước vào

+ Để thu được hình chiếu bằng ta chú ý từ bên trên xuống


Câu 5. Phương pháp chiếu góc trước tiên không có hướng chiếu nào sau đây?

A. Quan sát từ yêu cầu sang

B. Nhìn từ trái sang

C. Chú ý từ trước vào

D. Chú ý từ bên trên xuống

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Phương pháp chiếu góc đầu tiên có hướng chiếu: trường đoản cú trước vào, từ bên trên xuống, trường đoản cú trái sang.


Câu 6. Theo cách thức chiếu góc thứ nhất, hình chiếu đứng tất cả vị trí như thế nào so cùng với hình chiếu bằng:

A. Đặt bên trên

B. Đặt phía bên dưới

C. Đặt bên nên

D. Đặt bên trái

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Theo phương pháp chiếu góc lắp thêm nhất, hình chiếu đứng ở bên trên so cùng với hình chiếu bằng, ở phía bên trái so với hình chiếu cạnh


Câu 7. Ở cách thức chiếu góc lắp thêm nhất, để thu được hình chiếu đứng ta nhìn từ đâu?

A. Từ trên xuống

B. Từ trước vào

C. Tự trái lịch sự

D. Từ đề nghị sang

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Ở phương pháp chiếu góc sản phẩm công nghệ nhất:

+ Để thu được chú ý chiếu cạnh ta nhìn từ trái sang

+ Để nhận được hình chiếu đứng ta quan sát từ trước vào

+ Để nhận được hình chiếu bởi ta chú ý từ bên trên xuống


Câu 8. Ở phương thức chiếu góc trang bị nhất, nhằm thu được chú ý chiếu bằng ta quan sát từ đâu?

A. Trường đoản cú trái thanh lịch

B. Trường đoản cú trước vào

C. Từ đề nghị sang

D. Từ trên xuống

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Ở phương thức chiếu góc sản phẩm nhất:

+ Để thu được nhìn chiếu cạnh ta nhìn từ trái sang

+ Để nhận được hình chiếu đứng ta quan sát từ trước vào

+ Để thu được hình chiếu bằng ta quan sát từ bên trên xuống


Câu 9. Cho đồ thể giá bán chữ L

*

Vật thể giá chỉ chữ L bao gồm hình chiếu đứng là:

A.

B.

C.

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 10. Cho đồ vật thể giá chỉ chữ L

*

Hình chiếu sau thu được vì chiếu theo hướng chiếu nào?

A. Hướng X

B. Hướng Y

C. Hướng Z

D. Đáp án khác

Hiển thị câu trả lời

Câu 11. Cho thiết bị thể giá chữ L

*

Vật thể giá chỉ chữ L bao gồm hình chiếu bằng là:

A.

B.

C.

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Câu 12. Cho đồ thể giá chỉ chữ L

*

Hình chiếu sau thu được vị chiếu theo phía chiếu nào?

A. Phía X

B. Hướng Y

C. Hướng Z

D. Đáp án khác

Hiển thị câu trả lời

Câu 13. Cho thiết bị thể giá chữ L

*

Hình chiếu sau thu được do chiếu theo phía chiếu nào?

A. Hướng X

B. Hướng Y

C. Hướng Z

D. Đáp án khác

Hiển thị giải đáp

Câu 14. Cho đồ vật thể giá bán chữ L

*

Vật thể giá chữ L bao gồm hình chiếu cạnh là:

A.

B.

C.

D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Câu 15. Phương pháp chiếu góc thứ nhất được dùng thông dụng ở:

A. Châu Âu

B. Việt Nam

C. Châu Mĩ

D. Châu Âu với Việt Nam

Hiển thị lời giải

Câu 16:Theo phương thức chiếu góc thứ nhất, nhằm thu được hình chiếu đứng ta chú ý từ:

A. Trước vào

B. Trên xuống

C. Trái sang

D. Bên dưới lên

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích: vày đáp án B là hình chiếu bằng, đáp án C là hình chiếu cạnh, câu trả lời D là hình chiếu bởi ở phương pháp chiếu góc trang bị ba.


Câu 17:Cho thiết bị thể bất cứ có:

1: hình chiếu đứng

2: hình chiếu bằng

3: hình chiếu cạnh

Hãy cho thấy thêm vị trí những hình chiếu theo phương pháp chiếu góc lắp thêm nhất?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Hiển thị giải đáp

Câu 18:Tìm phát biểu sai về cách thức chiếu góc thiết bị nhất:

A. Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng

B. Hình chiếu cạnh để bên đề xuất hình chiếu đứng

C. Cả 2 đáp án rất nhiều đúng

D. Cả hai đáp án hồ hết sai

Hiển thị lời giải

Câu 19:Sau lúc chiếu vật dụng thể lên những mặt phẳng hình chiếu đang thu được hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh. Để các hình chiếu thuộc nằm trên một phương diện phẳng hình chiếu đứng thì:

A. Xoay khía cạnh phẳng hình chiếu bằng xuống dưới 90ᵒ

B. Xoay khía cạnh phẳng hình chiếu cạnh sang đề nghị 90ᵒ

C. A hoặc B

D. A và B

Hiển thị câu trả lời

Câu 20:Cho trang bị thể bất kì có:

1: hình chiếu đứng

2: hình chiếu bằng

3: hình chiếu cạnh

Hãy cho thấy vị trí các hình chiếu theo cách thức chiếu góc thứ nhất?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tuần 1 Tuần 1 Hay Nhất, Tiếng Việt 5 Tập 1

*

Hiển thị giải đáp

Câu 21:Chọn phát biểu đúng về phương thức chiếu góc đồ vật ba:

A. Khía cạnh phẳng hình chiếu đứng làm việc trước đồ gia dụng thể

B. Khía cạnh phẳng hình chiếu bởi ở trên đồ dùng thể

C. Khía cạnh phẳng hình chiếu cạnh ở bên trái vật thể

D. Cả 3 đáp án phần nhiều đúng

Hiển thị giải đáp

Câu 22:Phương pháp chiếu góc trang bị nhất, thứ thể đặt trong góc chế tạo bởi:

A. Khía cạnh phẳng hình chiếu đứng và mặt phẳng hình chiếu bởi vuông góc cùng với nhau

B. Khía cạnh phẳng hình chiếu đứng với mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau

C. Mặt phẳng hình chiếu bằng và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau

D. Phương diện phẳng hình chiếu đứng, khía cạnh phẳng hình chiếu bởi và mặt phẳng hình chiếu cạnh vuông góc với nhau từng song một.

Hiển thị giải đáp

Câu 23:Trong cách thức chiếu góc trang bị nhất, có mấy khía cạnh phẳng hình chiếu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị câu trả lời

Câu 24:Vị trí phương diện phẳng hình chiếu trong phương thức chiếu góc trước tiên là:

A. Mặt phẳng hình chiếu đứng làm việc trước thứ thể

B. Phương diện phẳng hình chiếu bởi ở trên trang bị thể

C. Mặt phẳng hình chiếu cạnh ở phía bên trái vật thể

D. Cả 3 đáp án đông đảo sai

Hiển thị lời giải

Câu 25:Vị trí khía cạnh phẳng hình chiếu đứng ra sao so với vật thể?(phương pháp chiếu góc sản phẩm công nghệ nhất)

A. Trước vật thể

B. Trên đồ thể

C. Sau trang bị thể

D. Dưới thiết bị thể

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích: vì dưới đồ gia dụng thể là mặt phẳng hình chiếu bằng, trên và trước không có mặt phẳng hình chiếu nào