Giải bài xích 1, 2 trang 2; bài 3, 4, 5 trang 23; bài 6, 7 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Bài bác tập cuối chương 4 một số yếu tố thống kê lại và xác suất

Bài 1 trang 22 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Cuối học tập kì I, nhà trường khen thưởng từng lớp ba học viên tiêu biểu. Lớp 6A có tương đối nhiều bạn vừa học giỏi vừa lành mạnh và tích cực tham gia các hoạt động. Cô giáo chủ nhiệm lựa chọn năm bạn xứng danh nhất để lớp bình chọn. Cô giáo lập phiếu bầu theo mẫu mã như sinh hoạt Hình 17. Mỗi học viên được thừa nhận một phiếu, trên mỗi mẫu của phiếu chọn đúng một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”.

Bạn đang xem: Bài tập cuối chương 4 lớp 6 tập 2

Kết quả đánh giá của cả lớp được cô giáo thống kê lại trong Hình 18

Hãy lập danh sách ba các bạn của lớp 6A được khen thưởng.

STT

Họ cùng tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Thị An

2

Vũ Văn Cường

3

Phạm Thu Hoài

4

Bùi Bình Minh

5

Nguyễn Văn Nam

Hình 17

STT

Họ với tên

Đồng ý

Không đồng ý

1

Nguyễn Thị An

31

5

2

Vũ Văn Cường

20

16

3

Phạm Thu Hoài

33

3

4

Bùi Bình Minh

27

9

5

Nguyễn Văn Nam

18

18

Hình 18

Danh sách 3 bạn được thưởng của lớp 6A là:

STT

Họ cùng tên

1

Phạm Thu Hoài

2

Nguyễn Thị An

3

Bùi Bình Minh

Bài 2 trang 22 Toán 6 tập 2 cánh diều

Một câu lạc bộ có 24 thành viên. Fan phụ trách thống kê phần nhiều thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần như sinh sống bảng bên

a) Hãy nêu đối tượng thống kê và tiêu chuẩn thống kê.

b) Ngày nào có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của câu lạc bộ?

c) Tính tổng cộng lượt fan vắng phương diện tại câu lạc bộ trong tuần.

Thứ

Số thành viên có mặt

2

llll  llll llll lll

3

llll  llll llll llll 

4

llll llll llll llll llll

5

llll llll llll llll lll

6

llll llll llll llll l

llll : 5 người: 1 người

Đếm số thành viên gồm mặt

Tổng số lượt vắng khía cạnh = tổng cộng lượt vắng khía cạnh ở các ngày

a) Đối tượng những thống kê là 24 member của câu lạc bộ

tiêu chí thống kê là những thành viên có mặt tại câu lạc bộ trong một tuần

b) máy tư, toàn bộ các thành viên xuất hiện đầy đủ

c)

Số tín đồ vắng mặt vào trang bị hai là: 24 – 18 = 6 (người)Số bạn vắng mặt vào thứ ba là: 24 – đôi mươi = 4 (người)Số bạn vắng khía cạnh vào thứ bốn là: 24 – 24 = 0 (người)Số fan vắng khía cạnh vào thứ năm là: 24 – 23 = 1 (người)Số người vắng mặt vào trang bị sáu là: 24 – 21 = 3 (người)

Vậy tổng số fan vắng vào tuần là: 6 + 4 + 0 + 1 + 3 = 14 (người)

Giải bài bác 3 trang 23 SGK Toán 6 tập 2

Do tác động ảnh hưởng của En Ni-nô (El Nino), mùa mưa năm năm ngoái đến muộn và kết thúc sớm phải mực nước sông Mê Kông xuống thấp duy nhất trong 90 năm qua. Xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hàng ngàn nghìn héc-ta lúa.

Biểu đồ dùng ở Hình 19 cho biết diện tích lúa bị hại vì xâm nhập mặn vào cuối năm 2015 và đầu năm của một trong những tỉnh. Tính tổng diện tích s lúa bị hại của các tỉnh đó.

*

Tổng diện tích lúa bị hại của những tỉnh= diện tích s lúa bị hại tỉnh Kiên Giang+ diện tích lúa bị hại tỉnh Cà Mau+ diện tích lúa bị sợ hãi tỉnh Bến Tre

Tổng diện tích lúa bị hại của những tỉnh là: 54 000 + 50 000 + 14 000 = 118 000 (ha)


Giải bài bác 4 trang 23 Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Biểu thiết bị cột kép làm việc Hình 20 màn biểu diễn sản lượng cà phê và gạo xuất khẩu của nước ta trong tía năm 2017, 2018, 2019.

a) Tính tổng lượng cafe xuất khẩu trong bố năm 2017, 2018, 2019

b) Sản lượng coffe xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn thế sản lượng cafe xuất khẩu năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tính tổng lượng gạo xuất khẩu trong bố năm 2017, 2018, 2019

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn thế nữa sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là bao nhiêu?

*

*Tổng lượng coffe xuất khẩu trong cha năm 2017, 2018, 2019 = lượng cà phê xuất khẩu năm 2017+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2018+ lượng cà phê xuất khẩu năm 2019

*Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 = lượng gạo xuất khẩu năm 2017+ lượng gạo xuất khẩu năm 2018+ lượng gạo xuất khẩu năm 2019

a) Tổng lượng coffe xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

1,57 + 1,88 + 1,65 = 5,1 (triệu tấn)

b) Sản lượng cà phê xuất khẩu năm 2018 nhiều hơn sản lượng cafe xuất khẩu năm 2019 là:

1,88 – 1,65 = 0,23 (triệu tấn)

c) Tổng lượng gạo xuất khẩu trong ba năm 2017, 2018, 2019 là:

5,82 + 6,11 + 6,37 = 18,3 (triệu tấn)

d) Sản lượng gạo xuất khẩu năm 2019 nhiều hơn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2018 là:

6,37 – 6,11 = 0,26 (triệu tấn)


Bài 5 trang 23 SGK Toán 6 tập 2 cánh diều

Biểu vật dụng cột kép sinh sống Hình 21 trình diễn số tiền nước ta thu được lúc xuất khẩu cà phê và xuất khẩu gạo trong cha năm 2017, 2018, 2019.

a) Tính tổng số chi phí thu được khi xuất khẩu coffe trong cha năm 2017, 2018, 2019.

b) Số tiền thu được khi xuất khẩu cafe năm 2018 nhiều hơn số tiên thu được lúc xuất khẩu cafe năm 2019 là bao nhiêu?

c) Tính tổng số tiền thu được khi xuất khẩu gạo trong tía năm 2017, 2018, 2019.

d) Số chi phí thu được khi xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn số chi phí thu được lúc xuất khẩu gạo năm 2019 là bao nhiêu?

e) Trong cha năm 2017, 2018, 2019, năm nào số tiền thu được lúc xuất khẩu gạo là các nhất? Ít nhất?

*

Đọc biểu đồ cùng tính tổng, hiệu

a) Tổng số chi phí thu được khi xuất khẩu coffe trong bố năm 2017, 2018, 2019 là:

3.5 + 3.54 + 2.85 = 9,89 (tỉ đô la Mỹ)

b) Số chi phí thu được khi xuất khẩu cafe năm 2018 nhiều hơn số tiên thu được khi xuất khẩu cafe năm 2019 là: 3,54 – 2,85 = 0,69 (tỉ đô la Mỹ)

c) Tổng số chi phí thu được khi xuất khẩu gạo trong cha năm 2017, 2018, 2019 là:

2,63 + 3,06 + 2,81 = 8,5 (tỉ đô la Mỹ)

d) Số tiền thu được lúc xuất khẩu gạo năm 2018 nhiều hơn thế nữa số chi phí thu được khi xuất khẩu gạo năm 2019 là: 3,06 – 2,81 = 0,25 (tỉ đô la Mỹ)

e) Trong tía năm 2017, 2018, 2019, năm 2018 số chi phí thu được lúc xuất khẩu gạo là nhiều nhất, năm 2017 là ít nhất

Bài 6 trang 24 Toán 6 Cánh Diều Tập 2

Tung một đồng xu 15 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo chủng loại sau:

Lần tung

Kết trái tung

Số lần mở ra mặt N

Số lần xuất hiện thêm mặt S

1

?

?

?

?

Tính xác suất thực nghiệm:

a) xuất hiện mặt N; b) xuất hiện thêm mặt S.

Xem thêm: Cách Tạo Link Google Doc - 2 Cách Tạo File Docs Trên Google Đơn Giản Nhất

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng

Số lần lộ diện mặt N : Tổng số lần tung đồng xu

*Xác suất thực nghiệm mở ra mặt S bằng

Số lần xuất hiện mặt S : Tổng mốc giới hạn tung đồng xu

a)Xác suất xuất hiện thêm mặt N là:

Số lần lộ diện mặt N : 15

b) Xác suất lộ diện mặt S là:

Số lần xuất hiện thêm mặt S : 15

Bài 7 trang 24 Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp. Hãy ghi kết quả thống kê theo mẫu mã sau:

Lần gieo

Kết quả gieo

Tổng chu kỳ xuất hiện

Mặt 1 chấm

Mặt 2 chấm

Mặt 3 chấm

Mặt 4 chấm

Mặt 5 chấm

Mặt 6 chấm

1

?

?

?

?

?

?

?

?

Tính phần trăm thực nghiệm:

a) lộ diện mặt 1 chấm; b) mở ra mặt 2 chấm;

c) mở ra mặt 3 chấm; d) xuất hiện thêm mặt 4 chấm;

e) lộ diện mặt 5 chấm; g) xuất hiện mặt 6 chấm.

*Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt X bằng

Số lần lộ diện mặt X : Tổng tần số gieo xúc xắc

a) phần trăm thực nghiệm mở ra mặt 1 chấm là:

Số lần mở ra mặt 1 chấm : 10

b) xác suất thực nghiệm mở ra mặt 2 chấm là: Số lần xuất hiện thêm mặt 2 chấm : 10

c) phần trăm thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 3 chấm là Số lần xuất hiện thêm mặt 3 chấm : 10

d) xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 4 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 4 chấm : 10

e) phần trăm thực nghiệm mở ra mặt 5 chấm là: Số lần xuất hiện mặt 5 chấm : 10

g) xác suất thực nghiệm xuất hiện thêm mặt 6 chấm là: Số lần xuất hiện thêm mặt 6 chấm : 10