Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)

hijadobravoda.com soạn và sưu tầm bài bác tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 tất cả đáp án (Đề 2) như là phiếu kiểm tra cuối tuần gồm các bài tập tự cơ phiên bản đến cải thiện sẽ giúp học sinh ôn tập để biết phương pháp làm bài xích tập Toán 4.

*

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 12

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào vần âm ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Cách tiến hành phép tính 12 × (3 + 5) = …..? là:

A. 12 × 3 + 5

B. 12 × 3 × 5

C. 12 × 3 + 12 × 5

D. 12 : 3 × 5

Câu 2: hiệu quả của phép tính: 72 × 28 = ….?

A. 2001

B. 2016

C. 2018

D. 2019

Câu 3: tra cứu số x vừa lòng x × 3 - x × 2 = 16 ?

A. 16

B. 15

C. 14

D. 13

Câu 4: Cô Hoàn tải 5kg gạo tẻ cùng 5kg gạo nếp. Giá chỉ 1kg gạo tẻ là 9300 đồng, 1kg gạo nếp là 11200 đồng. Hỏi cô Hoàn nên trả hết bao nhiêu tiền?

A. 101500 đồng

B. 102500 đồng

C. 65300 đồng

D. 57700 đồng

Câu 5: Số không đủ điền vào địa điểm trống vào phép tính 18 × (20 – 5) = 18 × đôi mươi – 18 … là:

A. đôi mươi

B. 15

C. 10

D. 5

Câu 6: tác dụng của phép tính: 7 × (18 + 9) = …?

A. 189

B. 198

C. 289

D. 298

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bởi hai cách

a) 27 × (4 + 5)c) 62 × (20 - 10)

b) 44 × 4 + 44 × 6 d) 100 × 32 - 32 × 90

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 54 × 27

c) 33 × 49

b) 81 × 24

d) 61 × 18

Câu 3: nhì đoàn xe pháo chở học viên đi tham quan. Từng đoàn có 6 xe, từng xe chở được 35 người. Hỏi 2 đoàn xe pháo chở được bao nhiêu học viên đi tham quan (giải bằng 2 cách)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

*

Câu 2: (2 điểm)

*

Câu 3: (3 điểm)

*

Bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 12

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tích của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số lẻ nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số là:

A. 980

B. 990

C. 1078

D. 1089

Câu 2: kết quả của phép tính: 62 × 37 = ….?

A. 2294

B. 2390

C. 2990

D. 3294

Câu 3: search số x thỏa mãn nhu cầu (3996 - x) : 49 = 50

A. 1646

B. 1546

C. 1446

D. 1346

Câu 4: với m = 15 thì tác dụng của phép tính 53 × m = ….?

A. 795

B. 785

C. 695

D. 685

Câu 5: Một shop vật liệu xây dừng nhập về 40 tạ sắt. Giá bán mỗi tạ sắt là 915000 đồng. Siêu thị đã bán tốt 10 tạ sắt. Hỏi số sắt còn sót lại trị giá từng nào tiền?

A. 27500000 đồng

B. 27400000 đồng

C. 27450000 đồng

D. 2745000 đồng

Câu 6: Số tương thích để điền vào vị trí trống là: 7 × 30 = 7 × 57 - 7 × …?

A. 17

B. 27

C. 37

D. 47

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 395 × 15 + 85 × 395c) 289 × (27 - 17)

b) 2051 × (13 + 7)d) 291 × 94 - 291 × 44

Câu 2: kiếm tìm x:

a) x : 73 + 61 = 920

b) x + 25 = 54 × 38

Câu 3: Hai team xe chuyển vận dưa hấu ra thành phố, đội xe thứ nhất có 8 xe, đội xe vật dụng hai bao gồm 5 xe, mỗi xe chở 1250kg dưa hấu. Hỏi cả hai đội xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam dưa hấu? (giải bằng 2 cách)

Bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 12

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào vần âm ( A, B, C, D) để trước câu trả lời đúng

Câu 1: chi phí công 1 ngày của fan thợ cả là 95000 đồng cùng của người thợ phụ là 60000 đồng. Nếu mọi cá nhân làm 4 ngày công thì số chi phí công của tất cả hai người là:

A. 820 000 đồng

B. 720 000 đồng

C. 620 000 đồng

D. 520 000 đồng

Câu 2: tác dụng của phép tính: 15 × 26 - 15 × 6 = ….?

A. 300

B. 250

C. 200

D. 150

Câu 3: kiếm tìm số y thỏa mãn y × 2 + y × 3 + y × 5 = 9600?

A. 9600

B. 950

C. 96000

D. 960

Câu 4: với m = 27 thì hiệu quả của phép tính 53 × (13 + m) = ….?

A. 1590

B. 810

C. 2120

D. 2650

Câu 5: Tích của số lẻ bé nhất có tía chữ số với số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 9900

B. 9999

C. 9899

D.


Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 12 lớp 4


Xem thêm: Bài 3 Trang 15 Tập Bản Đồ Lịch Sử 7 Bài 3 Trang 15 Tập Bản Đồ Lịch Sử 7

9989

Câu 6: lúc nhân một số trong những tự nhiên với 25, chúng ta Hải vẫn đặt những tích riêng biệt thẳng cột cùng với nhau bắt buộc có công dụng sai là 1722. Tích đúng của phép nhân kia là: