Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 12

I. Bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12II. Đáp án bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12

Phiếu bài xích tập cuối tuần lớp 5: Tuần 12 được hijadobravoda.com soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 5, giúp những em học viên rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã làm được học trong tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài xích tập vào buổi tối cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 13

Để cài đặt phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 12

I. Bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: kết quả của phép tính 0,153 x 100 là:

A. 1,53

B. 15,3

C. 153

D. 1530

Câu 2: Kết trái của phép tính 2,12 x 0,5 là:

A. 2,54

B. 2,48

C. 1,15

D. 1,06


Câu 3: Số thích hợp để điền vào vị trí chấm 1400ha = … km2 là:

A. 1400

B. 140

C. 14

D. 1,4

Câu 4: Diện tích hình vuông có độ lâu năm cạnh bằng 10,2m là:

A. 102,18m2

B. 104,04m2

C. 108,26m2

D. 112,44m2

Câu 5: Một xe hơi chở khách trung bình mỗi giờ đi được 52,6km. Hỏi trong 10 giờ, ô tô đó đi được từng nào ki-lô-mét?

A. 526km

B. 52,6km

C. 5260km

D. 52,60km

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2,6 x 3,4

3,75 x 2,4

6,8 x 9,13

12,5 x 47,5

Bài 2: Tính nhẩm:

4,01 x 10

38,14 x 100

17,2 x 1000

0,19 x 10

18,402 x 100

1,39 x 1000

492,1 x 10

183,2 x 100

0,003 x 1000

Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

a) 4 x 1,92 x 25

b) 0,04 x 25 x 100

c) 33,27 x 1,25 x 8

d) 0,5 x 100 x 0,2

Bài 4: Một fan đi xe sản phẩm trong 2 tiếng đồng hồ đầu, mỗi giờ đi được 38,2km. Trong 4 tiếng sau đó, từng giờ đi được 40,2km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 5: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 14,4m và chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 3,21m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 12 lớp 5


II. Đáp án bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 12

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: A

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1: học sinh tự để phép tính rồi tính.

2,6 x 3,4 = 8,84

3,75 x 2,4 = 9

6,8 x 9,13 = 62,084

12,5 x 47,5 = 593,75

Bài 2:

4,01 x 10 = 40,1

38,14 x 100 = 3814

17,2 x 1000 = 17200

0,19 x 10 = 1,9

18,402 x 100 = 1840,2

1,39 x 1000 = 1390

492,1 x 10 = 4921

183,2 x 100 = 18320

0,003 x 1000 = 3

Bài 3:

a) 4 x 1,92 x 25

= 4 x 25 x 1,92

= 100 x 1,92 = 100

b) 0,04 x 25 x 100

= 0,04 x 100 x 25

= 4 x 25 = 100

c) 33,27 x 1,25 x 8

= 33,27 x 10

= 332,7

d) 0,5 x 100 x 0,2

= 0,5 x 10 x 10 x 0,2

= 5 x 2 = 10

Bài 4:

Trong 2 giờ đầu, bạn đó đi được quãng mặt đường dài số ki-lô-mét là:

38,2 x 2 = 76,4 (km)

Trong 4 giờ đồng hồ đầu, bạn đó đi được quãng mặt đường dài số ki-lô-mét là:

40,2 x 4 = 160,8 (km)

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét là:

76,4 + 160,8 = 237,2 (km)

Đáp số: 237,2km.

Xem thêm: Giải Mã 10 Đặc Điểm Tính Cách Cung Song Tử Chính Xác Nhất, GiảI M㣠Cung Hoã Ng đÁº¡O Song Tá»­

Bài 5:

Chiều lâu năm của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

14,4 + 3,21 = 17,61 (m)

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:

(14,4 + 17,61) x 2 = 64,02 (m)

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

14,4 x 17,61 = 253,584 (m2)

Đáp số: Chu vi: 64,02m

Diện tích: 253,584m2

------

Trên đây, hijadobravoda.com đã trình làng tới những em Phiếu bài bác tập vào cuối tuần lớp 5: Tuần 12. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em rất có thể học xuất sắc môn Toán hơn với luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, những em cùng bài viết liên quan các bài bác tập Toán lớp 5.