Phiếu bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 14

I. Bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 14II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 14

Phiếu bài bác tập vào cuối tuần lớp 5: Tuần 14 được hijadobravoda.com soạn gửi tới những thầy cô tham khảo hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã có được học vào tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài bác tập vào buổi tối cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 15

Để cài đặt phiếu bài bác tập, mời kích vào đường link sau: bài bác tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 14

I. Bài tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 14

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Tính nhẩm 26 : 0,1 được kết quả là:

A. 260

B. 26

C. 2,6

D. 0,26

Câu 2: Kết trái của phép tính 75 : 4 + 11 là:

A. 16,25

B. 29

C. 18,75

D. 29,75


Câu 3: Kết quả của phép tính 70 : (60 + 40) là:

A. 0,07

B. 0,7

C. 7

D. 70

Câu 4: hiểu được 2,5l dầu cân nặng 28,5kg. Hỏi 6l dầu khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 70kg

B. 68,4kg

C. 64,5kg

D. 60,1kg

Câu 5: Một hình chữ nhật có diện tích s bằng 120m2 với chiều lâu năm hình chữ nhật bởi 16m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

A. 7,5m

B. 8m

C. 8,5m

D. 9m

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

102 : 16

182 : 4

154 : 3,5

5500 : 2,5

Bài 2: thực hiện phép tính:

a) 15 : 2 x 3,6

b) 80 : 0,16 x 0,01

c) (24 + 18) : 24

d) 16 : 5 – 8 : 5

Bài 3: một đội nhóm công nhân sửa đường. Vào 3 ngày đầu, từng ngày sửa được 102,5m đường. Trong 6 ngày sau, hằng ngày sửa được 112,4m đường. Hỏi trung bình mỗi ngày, đội người công nhân đó sửa được từng nào mét đường?

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 30m, chiều rộng bởi

*
chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của miếng vườn đó.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 14 lớp 5

Bài 5: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 12,8m và ăn mặc tích bằng diện tích s của một sân hình vuông vắn cạnh 16m. Tính chiều nhiều năm của mảnh đất hình chữ nhật đó.


II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 14

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Phần 2: trường đoản cú luận

Bài 1: học viên đặt phép tính rồi tính:

102 : 16 = 6,375

182 : 4 = 45,5

154 : 3,5 = 44

5500 : 2,5 = 2200

Bài 2:

a) 15 : 2 x 3,6

= 7,5 x 3,6 = 27

b) 80 : 0,16 x 0,01

= 500 x 0,01 = 5

c) (24 + 18) : 24

= 42 : 24 = 1,75

d) 16 : 5 – 8 : 5

= 3,2 – 1,6 = 1,6

Bài 3:

Số mét mặt đường đội công nhân sửa vào 3 ngày đầu là:

102,5 x 3 = 307,5 (m)

Số mét mặt đường đội công nhân sửa vào 6 ngày tiếp sau là:

112,4 x 6 = 674,4 (m)

Tổng số mét mặt đường đội công nhân đã sửa là:

307,5 + 674,4 = 981,9 (m)

Trung bình hằng ngày đội công nhân sửa được số mét đường là:

981,9 : 9 = 109,1 (m)

Đáp số: 109,1m đường.

Bài 4:

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

30 : 8 x 3 = 11,25 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

(30 + 11,25) x 2 = 82,5 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

30 x 11,25 = 337,5 (m2)

Đáp số: Chu vi: 82,5m

Diện tích: 337,5m2

Bài 5:

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

16 x 16 = 256 (m2)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

256 : 12,8 = 20 (m)

Đáp số: 20m.

Xem thêm: Đơn Khởi Kiện Tiếng Anh Là Gì, Glossary Of The 2015 Civil Procedure Code

------

Trên đây, hijadobravoda.com đã giới thiệu tới những em Phiếu bài xích tập cuối tuần lớp 5: Tuần 14. Mời những em thuộc luyện tập những bài tập trường đoản cú luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài xích khác nhau. Để các em rất có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, những em cùng tìm hiểu thêm các bài tập Toán lớp 5.