Phiếu bài bác tập cuối tuần 2 môn Toán lớp 4: những số có sáu chữ số. Hàng cùng lớp.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 2 lớp 4

Bài 1: Viết (theo mẫu):

*
Bài 2: Viết số yêu thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Mẫu: Số gồm 3 trăm nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 4 chục với 3 đơn vị viết là: 308 743.

a) Số gồm 9 trăm nghìn, 2 chục nghìn, 5 trăm, 8 chục với 5 đơn vị viết là: ……….

b) Số gồm 1 trăm nghìn, 8 trăm, 8 chục cùng 5 đơn vị viết là: ………………………….

c) Số gồm 5 trăm nghìn, 4 chục nghìn, 9 chục cùng 3 đơn vị viết là: ………………….

d) Số gồm 8 trăm nghìn, 8 chục nghìn, 6 trăm, 3 chục viết là: ……………………….

Bài 3: Nối mỗi số tổng thích hợp hợp:

*

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số lớn nhất trong các số 34 987; 341 786; 341 768; 413 500 là:

A. 34 987 B. 341 786 C. 341 768 D. 413 500

b) Số bé xíu nhất trong các số 562 239; 526 239; 527 123; 600 300 là:

A. 562 239 B. 526 239 C. 527 123 D. 600 300

c) giá tri của chữ số 6 trong số 867 209 là:

A. 60 B. 600 C. 6000 D. 60 000

d) Số lớn nhất có sáu chữ số là:

A. 999 999 B. 999 990 C. 999 900 D. 900 000

Bài 5: Nối (theo mẫu):

*

Bài 6: >, Bài 8: Số?

Với sáu chữ số 0; 2; 4; 6; 8; 9 lập được:

– Số lớn nhất tất cả sáu chữ số không giống nhau là: ………………………………………………….

Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài Tập Ngữ Văn 11 Trang 66 Sgk Ngữ Văn 11 Tập 1)

– Số bé nhỏ nhất gồm sáu chữ số không giống nhau là: …………………………………………………..

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 2

Cùng chăm đề:

Phiếu bài bác tập Toán lớp 4 – Tuần 3 >>