Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 3

I. Bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3II. Đáp án bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 5: Tuần 3 được hijadobravoda.com biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài xích tập Toán lớp 5, giúp các em học viên rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải những bài Toán đã có được học vào tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 4

Để cài phiếu bài tập, mời kích vào đường liên kết sau: bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 3

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: chuyển hỗn số

*
thành phân số được kết quả:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*


Câu 2: Kết quả của phép tính

*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: Hỗn số tương thích để điền vào địa điểm chấm 4m + 18cm = …cm là:

A.

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 4:

*
của 14m có giá trị bằng:

A. 16m

B. 12m

C. 8m

D. 4m

Câu 5: Đo chiều cao của cột cờ trong sảnh trường được 4m 25cm. độ cao của cột cờ bằng:

A. 4425cm

B. 452cm

C. 4025cm

D. 425cm

Phần 2: tự luận

Bài 1: đưa hỗn số thành phân số rồi triển khai phép tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: Viết láo số tương thích vào nơi chấm:

a) 7m 13cm = …cm

b) 6kg 928g = …g

Bài 3: search

*
, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 4: Một thúng đựng cam cùng quýt gồm toàn bộ 120 quả. Số trái cam bởi

*
số quả quýt. Hỏi vào thúng có bao nhiêu trái cam, từng nào quả quýt?


Bài 5: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng

*
chiều dài. Biết chiều dài hơn nữa chiều rộng 25m. Tính diện tích s của mảnh đất nền hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 3 lớp 5

II. Đáp án bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 3

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Phần 2: từ bỏ luận

Bài 1:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2:

a) 7m 13cm =

*
cm

b) 6kg 928g =

*
g

Bài 3:

a)

*

*

*

*

b)

*

*

*

*

c)

*

*

*

*

Bài 4:

Tổng số phần đều bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Số cam tất cả trong thúng là:

120 : 12 x 5 = 50 (quả)

Số quýt có trong thúng là:

120 – 50 = 70 (quả)

Đáp số: Cam: 50 quả

Quýt: 70 quả.

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 3 = 5 (phần)

Chiều dài của mảnh đất là:

25 : 5 x 8 = 40 (m)

Chiều rộng lớn của mảnh đất là:

40 – 25 = 15 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

40 x 15 = 600 (m2)

Đáp số: 600m2.

Xem thêm: Lập Kế Hoạch Là Gì Cho Ví Dụ, Tầm Quan Trọng Và Các Bước Lập Kế Hoạch Hiệu Quả

------

Trên đây, hijadobravoda.com đã ra mắt tới những em Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 5: Tuần 3. Mời các em thuộc luyện tập các bài tập trường đoản cú luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em rất có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng và phong phú tất cả các dạng bài bác tập, những em cùng xem thêm các bài tập Toán lớp 5.