Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 như là một đề kiểm tra cuối tuần với 3 đề chọn lọc, mới nhất gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao bám sát nội dung học Tuần 32 Toán lớp 3 giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Toán 3.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 32 lớp 3


Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 chọn lọc (3 đề)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (Đề 1)

Bài 1.Tính giá trị biểu thức:

a) 15365 : 5 × 4

b) 9378 : 6 + 1786

c) (22792 – 8946) : 7

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 2.Viết số lớn nhất có năm chữ số khác nhau

a) Tìm thương của số đó với 5.

b) Tìm hiệu của số đó với số có năm chữ số chỉ viết bằng chữ số 2.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 3.Một cửa hàng có 15204 tập giấy. Đợt đầu cửa hàng bán được1313số giấy đó, đợt sau bán hơn đợt đầu 2150 tập. Hỏi đợt sau cửa hàng bán được bao nhiêu tập giấy?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 4.Một hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng1212chiều dài. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật đó. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 5.Có 72kg gạo chứa đều vào 9 túi. Hỏi có 175kg gạo chứa vào nhiều nhất bao nhiêu túi như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

*

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (Đề 2)

Bài 1.Tìmx:

a) x + 5845 = 9120

b) x : 6 = 1475

c) 6804 : x + 120 = 129

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 2.Tính giá trị biểu thức

a) (15786 – 13982) x 3

= ....................................

= ....................................

c) (87000 – 67005) : 5

= ....................................

= ....................................

= ....................................

= ....................................

b) 2048 × 8 : 4

= ....................................

= ....................................

d) (444 – 222 x 2) x 7 + 2021

= ....................................

= ....................................

= ....................................

= ....................................

Bài 3. Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ thì được bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 4.Một đội trồng cây gây rừng có 6 người sức làm như nhau thì trồng được 54 cây. Hỏi có 75 người sức làm như thế thì trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 5.Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 8cm. Ở giữa người ta vẽ một hình vuông. Sau khi cắt hình vuông thì diện tích còn lại 84cm2. Hỏi cạnh của hình vuông là bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32 (Đề 3)

Bài 1: Có 30 kg gạo đựng đều trong 6 túi. Hỏi 20 kg gạo đựng trong mấy túi như thế?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Có 20 con thỏ thì nhốt đều vào 5 chuồng. Hỏi cần bao nhiêu chuồng như thế để nhốt hết 60 con thỏ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 3: Nối mỗi biểu thức với giá trị của biểu thức đó:

*

Bài 4: Một đội công nhân trong 3 ngày sửa được 4252 m đường. Hỏi trong 7 ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường? Biết số mét đường sửa được trong mỗi ngày như nhau?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Có 40 cái bánh xếp đều vào 10 hộp. Hỏi có 180 cái bánh thì xếp đều vào bao nhiêu hộp như thế?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Giải Bài Toán 9 Bài 6 Tập 2, Giải Toán 9 Trang 23, 24, 25

……………………………………………………………………………………………….