Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 tất cả đáp án (Đề 2)

hijadobravoda.com soạn và sưu tầm bài xích tập vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 6 bao gồm đáp án (Đề 2) như thể phiếu kiểm tra vào ngày cuối tuần gồm những bài tập từ cơ bản đến cải thiện sẽ giúp học sinh ôn tập để biết phương pháp làm bài bác tập Toán 4.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 6 lớp 4

*

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 6

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào vần âm ( A, B, C, D) để trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số gồm: nhì mươi lăm tỉ, nhị mươi lăm triệu, nhị mươi lăm nghìn, hai mươi lăm đơn vị chức năng được viết là:

A. 25 252 525

B. 25 025 025 025.

C. 25 250 250 250.

D. 25 025 025 250

Câu 2. trong các số 165 243; 165 423; 165 234; 165 324, số lớn số 1 là?

A. 165 243.

B. 165 423.

C. 165 234.

D. 165 324.

Câu 3. cho thấy 6 tấn 7 kilogam =... Kg. Số tương thích viết vào nơi chấm là?

A. 607

B. 6007.

C. 67.

D. 6700.

Câu 4. Ngày 19 mon 5 năm 2009 dân chúng ta tổ chức triển khai lễ kỉ niệm 119 năm ngày sinh bác Hồ. Vậy bác bỏ Hồ sinh vào vắt kỉ nào?

A.XVII.

B. XVIII.

C. XIX.

D. XX.

Câu 5. search x biết x - 1849 = 2213 quý hiếm của x là

A. 364.

B. 4052.

C. 4062.

D. 3062.

Câu 6. Tính 514081 - 372459 = ? kết quả là:

A. 141 622.

B. 142 632.

C. 141 632.

D. 142 622.

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. kiếm tìm x?

a) x - 361 = 175 .

b) 207 + x = 632 .

Câu 2. Tính

a) 628 450 - 35 813.

b) 57 696 + 814.

Câu 3.Huyện A trồng được 153 405 cây. Huyện B trồng được thấp hơn huyện A 8724 cây. Hỏi cả nhì huyện trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.

*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

*

Câu 2. (2 điểm)

*

Câu 3. (3 điểm)

Huyện B trồng được số cây là:

153405 - 8724 = 144681 (cây)

Cả nhị huyện trồng được số cây là:

153405 + 144681 = 298086(cây)

Đáp số: 298086 (cây).

Bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 6

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 1 cố gắng kỉ = ….. Năm?

A. 1

B. 10.

C. 100.

D. 1000.

Câu 2. Chọn đáp án sai:

A. 1 kg 2g = 1002 g.

B. 100 dag = 1hg.

C. 2 tạ = 200 kg.

D. 1 giờ 15 phút = 75 phút.

Câu 3. Trung bình cùng của 15, 27, 36 là:

A. 27.

B. 26.

C. 25.

D. 24.

Câu 4. Điền số ưa thích hợp: 15...3 > 15133

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5. Hiệu số nhỏ nhắn nhất bao gồm 5 chữ số với số bé nhất bao gồm 3 chữ số là?

A. 9000.

B. 9990.

C. 9900.

D. 9001.

Câu 6. Tổng của phép cùng 697583 + 245736 = ?

A. 843319.

B. 942319.

C. 943219.

D. 943319.

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1. Tính

a) 4683 + 2347.c) 48600 - 9455.

b) 86954 + 247436.d) 839084 - 246937.

Câu 2. xí nghiệp sản xuất một phân phối được 2350 sản phẩm. Nhà máy hai cung cấp được hơn nhà máy sản xuất một 1680 sản phẩm. Hỏi cả hai nhà máy sản xuất được từng nào sản phẩm?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 6

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào vần âm ( A, B, C, D) để trước câu trả lời đúng

Câu 1. quý hiếm của chữ số trong những 74580315 là

A. 4000

B. 40 000

C. 400 000

D. 4000 000

Câu 2. cho biết thêm

*
. Chữ số thích hợp viết vào ô trống là:

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 3. cho biết 4 giờ đồng hồ 15 phút = …. Phút. Số thích hợp viết vào nơi chấm là

A. 415

B. 85.

C. 255.

D. 115.

Câu 4. Tính 734528 + 269342 = ? . Công dụng là

A. 903870.

B. 1003860.

C. 993870.

D. 1003870.

Câu 5. kiếm tìm x biết 8163 - x = 2769 cực hiếm của x là

A. 6394.

B. 5404.

C. 6404.

D. 5394.

Câu 6. Trung bình cộng của số lớp nhất gồm 4 chữ số cùng số lớn nhất có 3 chữ số bằng bao nhiêu

A. 549.

B. 5499.

C. 5444.

D. 5599.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

Xem thêm: Tải Game Những Đứa Trẻ Tinh Nghịch Tập 1 ( Zoro Gamer), Game Chú Bé Nghịch Ngợm

Tính

*

Câu 2. Một khu vườn bao gồm 3 chủng loại cây: cam, vải, nhãn. Trong đó có 183 cây cam. Số km vải thấp hơn số cây cam 61 cây, số lượng kilomet nhãn nhiều hơn nữa số cây cam 43 cây. Hỏi trong vườn cửa có toàn bộ bao nhiêu cây?