Bài tập vào cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 như là 1 đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần với 4 đề chọn lọc, mới nhất gồm các bài tập từ cơ bạn dạng đến nâng cao bám tiếp giáp nội dung học Tuần 8 Toán lớp 4 giúp học sinh ôn tập để biết phương pháp làm bài xích tập Toán 4.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần 8 lớp 4


Bài tập vào ngày cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 tinh lọc (4 đề)

Đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1.Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Tổng của hai số là 82. Hiệu của hai số đó là 14. Nhị số đó là:

A. 33 với 49

B. 32 và 50

C. 34 và 48

D. 45 và 37

Câu 2. Nối mỗi góc với tên gọi của nó:

Câu 3. Nối mỗi ô ngơi nghỉ cột trái với cùng một ô nghỉ ngơi cột phải kê được khẳng định đúng:

Phần II. Trình bày chi tiết các bài bác toán

Câu 1. Đặt tổng rồi tính tổng:

a) 3654 + 2547 + 1968

b) 16852 + 27349 + 5178

c) 9172 + 3461 + 589

d) 35198 + 24734 + 6589

Câu 2.Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) 2785 + 1946 + 1215

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

b) 23764 + 136 + 16236

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Tổng thể tuổi của hai chị em con là 48 tuổi. Tính tuổi của từng người. Biết rằng bà mẹ hơn nhỏ 30 tuổi.

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Câu 4.Hãy đề cập tên góc nhọn, góc tù cùng góc vuông vào hình bên:

------------------hết-----------------

*

Đề kiểm tra vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi hình sống cột phía bên trái với một cái ở cột bên phải kê được xác định đúng:

Câu 2.Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Tổng của nhì số lớn nhất có 4 chữ số, hiệu của nhì số là số lẻ bé xíu nhất gồm 3 chữ số. Nhị số kia là:

A. 4949 và 5050

B. 4444 và 5555

C. 4944 cùng 5055

D. 4945 và 5045

Câu 3.Chọn câu trả lời đúng:

Hình vẽ M có:

A. 1 góc vuông và 4 góc nhọn

B. 4 góc vuông với 3 góc nhọn

C. 4 góc vuông với 10 góc nhọn

D. 2 góc vuông với 12 góc nhọn

Phần II. Trình bày cụ thể các bài xích toán

Câu 1.Tổng của nhì số chẵn là 2420. Tìm nhì số đó, hiểu được giữa chúng còn có 5 số chẵn liên tục nữa.

Bài giải

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Nhì thùng có tất cả 156l dầu. Trường hợp rót 8l dầu từ thùng đầu tiên sang thùng vật dụng hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng trước tiên 12l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Câu 3.Ghi tên những cặp cạnh vuông góc cùng nhau trong hình mẫu vẽ bên

Đề kiểm tra vào ngày cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 3)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:Số 3 738 478 được phát âm là:

A. Tía bảy bố tám tứ bảy tám

B. Bố triệu bảy trăm bố mươi tám nghìn tứ trăm bảy mươi tám

C. Tía triệu bảy trăm ba mươi tám tứ trăm bảy mươi tám

D. Cha bảy trăm tía mươi tám nghìn tư trăm bảy mươi tám

Câu 2: những số ở chiếc nào được viết theo thiết bị tự từ lớn đến bé?

A. 37824, 37921, 37513, 37561, 37467

B. 37824, 37561, 37467, 37513, 37921

C. 37467, 37513, 37561, 37824, 37921

D. 37921, 37824, 37561, 37513, 37467

Câu 3:Giá trị của biểu thức A = 46 x m + 46 x n + 46 x p. Với m = 7, n = 8, phường = 9 là:

A. A = 1104

B. A = 1137

C. A = 1172

D. A = 1163

Câu 4: giá trị của X vừa lòng 3729 + X : 2 = 8283 là:

A. X = 9156

B. X = 9614

C. X = 9260

D. X = 9108

Câu 5: Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số cùng với số lớn nhất có 4 chữ số là:

A. 5479

B. 5729

C. 5499

D. 5629

II. Phần tự luận:

Câu 1:Thực hiện tại phép tính:

a) 572 x 3 + 572 x 9

b) 8262 – 738 x 4

c) 6722 : 2 - 1637

d) (1378 + 3629) : 3 + 6724

Câu 2:Tìm X, biết:

a) X : 5 + 2673 = 8262

b) 8266 – X x 2 = 6810

c) X + 2783 = 7783 - 3723

d) X – 3672 x 6 = 1833

Câu 3:Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 46m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 28m. Tính diện tích của khu vườn hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Zalo Trên Điện Thoại Samsung Galaxy Ý

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: một nhóm đào đường ngày thứ nhất đào được 382m đường. Ngày sản phẩm công nghệ hai đội đó đào được gấp rất nhiều lần ngày sản phẩm công nghệ nhất. Ngày thứ cha đội kia đào được bằng15 tổng số đường ngày trước tiên và ngày sản phẩm công nghệ hai đào. Hỏi trung bình hằng ngày đội kia đào được bao nhiêu mét đường?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5:Hình bên dưới đấy tất cả bao nhiêu góc vuông, bao nhiêu góc nhọn?

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 8 (Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm:

Câu 1. 7 km 2m =…m:

A. 72m

B. 702m

C. 7002m

D. 7200m

Câu 2. Tác dụng của phép tính 71 + 50 + 29 là:

A. 150

B. 140

C. 160

D. 105

Câu 3. Tìm kiếm x biết: x - 14 = 32:

A. 18

B. 46

C. 42

D. 20

Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái lẻ nằm giữa 50 và 60:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 5. Trung bình cộng của 2 số tự nhiên và thoải mái là 36, biết số lớn gấp đôi số bé. Hiệu của 2 số đó là:

A. 36

B. 72

C. 48

D. 24

Câu 6. Có 150 lít sữa được chia phần đông vào các hộp 2 lít. Đóng 5 hộp vào 1 thùng. Hỏi 150 lít sữa kia đóng được bao nhiêu thùng sữa?

A. 15

B. 10

C. 10

D. 5

Phần II. Trường đoản cú luận:

Câu 1:Tính bằng cách thuận tiện:

a. 42 + 24 + 58

b. 2 × 3 × 5

c. 110 +3 4 - 10

d. 25 × 8

Câu 2:Tìm x

a. X - 42 × 3 = 213

b. 35 + x - 5 = 40

Câu 3.Nhà An bao gồm một khu vườn hình chữ nhật chiều rộng lớn là 3m, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bố An làm cho hàng rào xung quanh vườn, biết cổng vào rộng lớn 1m. Hỏi tổng chiều nhiều năm hàng rào là bao nhiêu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………