Phiếu bài xích tập tuần 19 toán 4, đề B. Ngôn từ của phiếu bài tập nằm gọn trong lịch trình học của tuần 19. Nhằm giúp những em củng thay lại kỹ năng và ôn tập, rèn luyện năng lực giải toán. Chúc những em học tập tốt!


ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

$3m^28dm^2$ = $38dm^2$

*

$3056cm^2$ = $30dm^256cm^2$

*

$3km^2407m^2$ = $3 000 407m^2$

*

$15m^227dm^2$ = $1527dm^2$

*

$156dm^2$ = $1m^256dm^2$

*

$10km^256m^2$ = $100 056m^2$

*

2. Lựa chọn câu trả lời đúng:

Trong những số đo dưới đây, số đo thích hợp chỉ diện tích s 1 tỉnh là:

A. 170 000$dm^2$ B. 250 000$m^2$

C. 4 000 000$dm^2$ D. 5460$Km^2$

3. Điền vệt > =

5$km^2$ .... 4$km^2$ + 2$km^2$

$15km^2207m^2$... $15207000m^2$

$1000m^2$... $99 000dm^2$

$1000dm^2$ ... $101 000cm^2$

$10km^2$ ... $10 000 000m^2$

$20km^22000m^2$ ... $20 002 000m^2$

$13m^26dm^2$ ... $1306dm^2$

$100 000cm^2$...$90^2$

4. Nối mỗi cột ở bên trái với ô ở cột bên phải kê được khẳng định đúng:

Gọi a là độ dài đáy, h là chiều cao, S là diện tích s hình bình hành, ta có:

*

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài xích toán

1. Tổng độ nhiều năm 1 cạnh lòng và chiều cao tương ứng của hình bình hành là 5dm. độ cao hơn cạnh lòng 12cm. Hỏi diện tích hình bình hành kia là từng nào xăng-ti-mét-vuông?

Bài giải:

...................................................................................

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 4 tuần 19

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

2. Cho hình bình hành ABCD (như hình vẽ) có diện tích s $24cm^2$. Chiều cao AH là 3cm và bằng $frac12$ độ cao CE. Tính chu vi của hình bình hành đó

*

Bài giải:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Xem thêm: Hằng Đẳng Thức Nâng Cao - Các Hằng Đẳng Thức Mở Rộng Thường Gặp

...................................................................................