Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 4

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 4II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 4 được hijadobravoda.com biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 5

Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 4

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 4

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây về mối quan hệ giữa thời gian và quãng đường.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 4


A. Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

B. Khi thời gian giảm đi bao nhiêu lần thì quãng đường đi được gấp lên bấy nhiêu lần.

C. Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được giảm đi bấy nhiêu lần.

D. Khi thời gian giảm đi bao nhiêu lần thì quãng đường đi được không thay đổi.

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm dưới đây là:

Một đội công nhân trong 5 ngày trồng được 50 cây. Vậy trong 10 ngày, đội công nhân trồng được … cây.

A. 50

B. 70

C. 100

D. 120

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm dưới đây là:

Để sửa xong một con mương trong 4 ngày cần có 12 người. Vậy nếu sửa xong một con mương trong 8 ngày cần có … người.

A. 12

B. 10

C. 6

D. 2

Câu 4: Bác Lan mua 5m vải hết 80000 đồng. Hỏi bác Hùng mua 9m vải như thế hết bao nhiêu tiền?

A. 124000 đồng

B. 137000 đồng

C. 144000 đồng

D. 150000 đồng

Câu 5: Một đội công nhân gồm 15 người sửa xong một đoạn đường hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa xong đoạn đường trong 3 ngày, cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?

A. 60 công nhân

B. 45 công nhân

C. 30 công nhân

D. 15 công nhân


Phần 2: Tự luận

Bài 1: Hà mua 10 quyển vở hết 50000 đồng. Hỏi Bình mua 15 quyển vở như vậy hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Để xây dựng một bức tường rào bao quanh tòa nhà trong 21 ngày cần 40 người. Hỏi hoàn thành xây bức tường rào trong 1 tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? (biết mức làm của mỗi người như nhau)

Bài 3: Một đội công nhân gồm 15 người trong một ngày trồng được 25 cây. Nếu bổ sung thêm 30 người nữa vào đội thì trong một ngày đội trồng được bao nhiêu cây? Trong 1 tháng đội trồng được bao nhiêu cây? (biết 1 tháng gồm 30 ngày)

Bài 4: Theo dự định, một xưởng dệt may phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày dệt 450 sản phẩn thì mới hoàn thành kế hoạch. Do xưởng điều động một số công nhân đi làm việc khác nên mỗi ngày xưởng dệt được 300 sản phẩm. Hỏi

a) Xưởng dệt đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

b) So với dự định thì xưởng hoàn thành công việc nhanh hơn hay chậm hơn bao nhiêu ngày?

II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 4

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: D

Phần 2: Tự luận

Bài 1:

1 quyển vở có giá tiền là:

50000 : 10 = 5000 (đồng)

Bình mua 15 quyển vở hết số tiền là:

5000 x 15 = 75000 (đồng)

Đáp số: 75000 đồng.

Bài 2:

Đổi 1 tuần lễ = 7 ngày

21 ngày gấp 7 ngày số lần là:

21 : 7 = 3 (lần)

Số công nhân cần có để hoàn thành công việc là:

40 x 3 = 120 (người)

Đáp số: 120 người.

Bài 3:

Số công nhân trong đội sau khi bổ sung thêm 30 người là:

15 + 30 = 45 (người)

45 người gấp 15 người số lần là:


45 : 15 = 3 (lần)

Số cây mỗi ngày đội trồng được là:

25 x 3 = 75 (cây)

Số cây trong 1 tháng đội trồng được là:

75 x 30 = 2250 (cây)

Đáp số: 75 cây

2250 cây.

Bài 4:

a) Tổng số sản phẩm theo dự định xưởng phải làm là:

450 x 30 = 13500 (sản phẩm)

Số ngày xưởng hoàn thành công việc trong thực tế là:

13500 : 300 = 45 (ngày)

b) Thực tế hoàn thành chậm hơn so với dự định số ngày là:

45 – 30 = 15 (ngày)

Đáp số: a) 45 ngày

b) 15 ngày.

Xem thêm: Những Câu Đố Lớp 3 - 120 Câu Đố Vui Có Đáp Án

------

Trên đây, hijadobravoda.com đã giới thiệu tới các em Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 4. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 5 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 5.