Với bài bác tập cường độ điện ngôi trường và cách giải môn đồ gia dụng lý lớp 11 gồm cách thức giải đưa ra tiết, bài xích tập minh họa có giải mã và bài bác tập từ luyện để giúp học sinh biết phương pháp làm bài bác tập bài xích tập độ mạnh điện trường. Mời chúng ta đón xem:


Bài tập cường độ điện ngôi trường và giải pháp giải - đồ vật lý lớp 11

I. Lý thuyết

1. Điện trường

Điện trườnglà một dạng vật hóa học (môi trường) bảo phủ điện tích và nối sát với điện tích. Điện trường công dụng lực điện lên những điện tích khác để trong nó.

*

2. Cường độ điện ngôi trường (E)

- độ mạnh điện trường trên một điểm là đại lượng đặc thù cho tác dụng lực của năng lượng điện trường trên điểm đó. Nó được khẳng định bằng yêu thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một năng lượng điện thử q (dương) đặt tại đặc điểm đó và độ mập của q.

Bạn đang xem: Bài tập cường độ điện trường

E=Fq

Trong đó:

+ E: độ mạnh điện trường tại điểm nhưng ta xét(Vm)

+ F: Lực điện tính năng lên điện tích thử q (N)

+ q: Điện tích (C)

- Vectơ cường độ điện ngôi trường được màn trình diễn bằng một vectơ hotline là vectơ độ mạnh điện trường

E→=F→q

- Vectơ cường độ điện trường E→ có:

+ Điểm để tại điểm ta xét.

+ Phương trùng với mặt đường thẳng nối năng lượng điện điểm với điểm ta xét.

+ Chiều:

hướng ra xa điện tích nếu là điện tích dương

*

hướng tới phía điện tích nếu là điện tích âm.

*

+ Chiều lâu năm (mô đun) biểu diễn độ mập của cường độ điện ngôi trường theo một tỉ xích nào đó.

- Đơn vị đo cường độ điện trường là N/C, mặc dù người ta tốt dùng đơn vị đo độ mạnh điện trường là V/m.

- độ mạnh điện trường của một điện tích điểm:

E=Fq=kQεr2

=> Độ béo của độ mạnh điện trường E ko phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử q.

3. Nguyên lý chồng chất điện trường

- mang sử có hai năng lượng điện điểm Q1, q2 gây ra tại điểm M hai điện trường có những vectơ cường độ điện trường E1→, E2→ như hình vẽ:

*

Nguyên lí ông chồng chất năng lượng điện trường được vạc biểu: những điện ngôi trường E1→, E2→đồng thời tính năng lực năng lượng điện lên năng lượng điện q tại M một cách hòa bình với nhau cùng điện tích q chịu chức năng của điện trường tổng hòa hợp E→ :EM→=E1→+E2→

- trường hợp một điểm M đặt trong điện trường bởi nhiều điện tích điểm Q1. Q2, …, Qn lần lượt tạo ra điện ngôi trường E1→;E2→;...;En→thì cường độ điện trường tại M:EM→=E1→+E2→+...+En→

Chú ý: những vectơ cường độ điện trường trên một điểm được tổng hòa hợp theo quy tắc hình bình hành.

4. Đường sức điện

- Đường sức điện trường là đường nhưng tiếp con đường tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường trên điểm đó. Nói phương pháp khác, đường sức năng lượng điện là đường nhưng mà lực điện chức năng dọc theo đó.

- một vài hình dạng mặt đường sức của một điện trường:

*

*

*

- Các điểm lưu ý của mặt đường sức điện

+ Qua mỗi điểm trong năng lượng điện trường bao gồm một con đường sức điện và có một mà thôi.

+ Đường sức năng lượng điện là phần đa đường có hướng. Hướng của đường sức năng lượng điện tại một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh điện trường trên điểm đó.

*

+ Đường sức điện của các điện trường tĩnh năng lượng điện là hàng không khép kín. Nó rời khỏi từ điện tích dường và ngừng ở điện tích âm. Vào trường đúng theo chỉ bao gồm một điện tích thì các đường mức độ đi từ năng lượng điện dương ra vô rất hoặc đi từ bỏ vô cực cho điện tích âm.

+ Ở địa điểm cường độ điện trường béo thì những đường mức độ điện sẽ mau, còn ở đoạn cường độ điện trường nhỏ dại thì các đường sức điện đã thưa.

- Điện trường phần đa là điện trường nhưng vectơ độ mạnh điện trường tại phần lớn điểm hồ hết cùng phương, chiều và độ lớn; con đường sức năng lượng điện là phần lớn đường thẳng tuy vậy song cách đều.

*

II. Những dạng bài bác tập

Dạng 1: khẳng định cường độ năng lượng điện trường vì chưng điện tích gây ra tại một điểm

1. Lý thuyết

- độ mạnh điện trường do điện tích gây nên tại một điểm

EM=Fq=kQεr2

- Biểu diễn vectơ cường độ điện ngôi trường của một điện tích điểm Q vào chân không.

+ Điểm đặt: tại năng lượng điện ở điểm ta xét.

+ Phương: trùng với mặt đường thẳng nối năng lượng điện điểm ở điểm ta xét.

+ Chiều:

Hướng ra xa điện tích nếu là năng lượng điện dương

*

Hướng về phía điện tích nếu là năng lượng điện âm.

*

+ Chiều dài: biểu diễn độ mập của cường độ điện trường theo một tỉ xích làm sao đó.

2. Phương pháp giải

Bước 1: Biểu diễn độ mạnh điện trường tạo ra tại một điểm

Bước 2: Áp dụng bí quyết cường độ điện trường để tính các đại lượng tương quan tới yêu thương cầu bài xích toán

Công thức độ mạnh điện trường EM=Fq=kQεr2( V/m)

⇒F=qE=kqQεr2(N)q=FE(C)

3. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tính cường độ điện trường vì chưng một năng lượng điện điểm +4.10−9C gây nên tại một điểm phương pháp nó 5cm vào chân không?

lý giải giải

*

- Áp dụng phương pháp tính cường độ điện trường, ta có:

E=kQr2=9.1094.10−90,052=14,4.103V/m

Ví dụ 2: Một điện tích q vào nước (ε = 81) gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 26 cm một điện trường E = 1,5.104V/m. Hỏi tại điểm N cách điện tích q một khoảng r = 17 centimet có cường độ điện trường bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

DoE=kQr2⇒E~1r2, ta có:

EMEN=rNrM2⇒1,5EN=17262⇒EN≈3,5.104V/m

Ví dụ 3: Một năng lượng điện tích để tại điểm bao gồm cường độ năng lượng điện trường 0,3 (V/m). Lực tác dụng lên năng lượng điện đó bằng 5.10-4 (N). Độ phệ điện tích đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

- Áp dụng công thức

E=Fq⇒q=FE=5.10−40,3=10−3C

Dạng 2: khẳng định lực điện trường tác dụng lên một điện tích trong năng lượng điện trường

1. Lý thuyết

Lực năng lượng điện trường tác dụng lên năng lượng điện điểmF→=qE→

- biểu diễn lực năng lượng điện trường tại một điểm tạo ra bởi điện tích Q:

*

- Điểm đặt: tại nơi đặt điện tích q;

- Phương: trùng phương với vectơ độ mạnh điện trường;

- Chiều: +q>0⇒F→↑↑E→

+q0⇒F→↑↓E→

- Độ lớn:F=qE=kqQεr2

- trong đó:

+ F: Lực năng lượng điện trường chức năng lên điện tích điểm (N)

+ E: độ mạnh điện ngôi trường của một năng lượng điện điểm Q (V/m)

+ q,Q: Điện tích lũy (C)

+ r: khoảng cách giữa hai năng lượng điện điểm q,Q (m)

+ε: Hằng số điện môi

+k=9.109(N.m2C2) = hằng số

2. Cách thức giải

Bước 1: Biểu diễn lực năng lượng điện trường công dụng lên năng lượng điện điểm

Bước 2: Áp dụng kim chỉ nan lực năng lượng điện trường tính năng lên năng lượng điện điểm để tính các đại lượng liên quan đến yêu thương cầu bài bác toán

F=qE=kqQεr2⇒E=Fqq=FE

- Đối với bài toán điện tích điểm chịu đựng thêm tính năng của các lực cơ học

+ Trọng lực: phường = mg (luôn hướng xuống)

+ lực căng dây: T

+ Lực đàn hồi của lò xo: F = k.Δℓ = k(ℓ - ℓo)

+ Lực đẩy Acsimet:FA=dV=DgV

Ta cần:

+ bước 1: Biểu diễn những lực công dụng lên điện tích điểm

+ cách 2: phân tích hoặc tổng phù hợp lực theo qui tắc hình bình hành

+ cách 3: Áp dụng điều kiện cân bằng của năng lượng điện tích nhằm giải bài xích toán

Chú ý:

+q>0⇒F→↑↑E→

+q0⇒F→↑↓E→

3. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Điện trường trong khí quyển ngay gần mặt đất tất cả cường độ , hướng thẳng đứng từ bên trên xuống dưới.Một positron (+e=1,6.10−19 C) ở trong điện trường này đã chịu tác dụng một lực điện tất cả cường độ và hướng như thế nào?

Hướng dẫn giải

+ F→=qE→=+1,6.10−19E→F→↑↑E→F=1,6.10−19.200=3,2.10−17N

Vậy năng lượng điện trường này đã chịu chức năng một lực điện bao gồm độ khủng F=3,2.10−17 N , hướng trực tiếp đứng từ trên xuống.

Ví dụ 2:Hai điện tích thử q1, q2 (q1 = 3q2) theo trang bị tự đặt vào 2 điểm A cùng B trong điện trường. Lực chức năng lên q1 là F1, lực tính năng lên q.2 là F2 (với F1 = 3F2). Tỉ số độ mạnh điện trường trên A và BE1E2 là?

Hướng dẫn giải

Ta cóE=Fq⇒E1E2=F1q1F2q2=F1q2F2q1

Màq1=3q2F1= 3F2⇒E1E2=F1q2F2q1=3F2q2F23q2=1

Ví dụ 3: Một trái cầu nhỏ dại tích điện,có cân nặng m= 0,1g, được treo sống đầu một sơi chỉ mảnh, trong một điện trường đều,có phương nằm theo chiều ngang và có cường độ điện trường E=103 V/m. Dây chỉ hợp với phương thẳng đứng một góc 14o.Tính độ béo điện tích của trái cầu.Lấy g=10 m/s2.

Hướng dẫn giải

+ lúc hệ cân bằng:tanα=Fmg=qEmg

⇒q=mgtanαE=0,1.10−3.10tan140103

=0,249.10−6C

*

Dạng 3: xác minh cường độ năng lượng điện trường tổng thích hợp tại một điểm

1. Lý thuyết

- nếu một điểm M đặt vào điện trường vày nhiều điện tích điểm Q1. Q2, …, Qn lần lượt gây nên điện trường E1→;E2→;...;En→thì cường độ điện trường tại M:EM→=E1→+E2→+...+En→

Chú ý: các vectơ cường độ điện trường trên một điểm được tổng đúng theo theo quy tắc hình bình hành.

- trường hợp gồm hai điện tích điểm q1, q.2 gây ra trên điểm M hai năng lượng điện trường có những vectơ độ mạnh điện ngôi trường E1→, E2→thì cường độ điện trường tại M:

E→M=E→1+E→2⇒E=E12+E22+2E1E2cosαα=E→1,E→2^

+ Nếu

E→1M↑↑E→2M⇒α=00⇒EM=E1M+E2M

*

+ Nếu

E→1M↑↓E→2M⇒α=1800⇒EM=F1M−F2M

*

+ giả dụ

 E→1M⊥E→2M⇒α=90°⇒EM=E1M2+E2M2

*

+ nếu như

E1M=E2ME1M,E2M^=β⇒EM=2E1Mcosβ2=2E1Mcosα

*

2. Phương pháp giải

Áp dụng nguyên lý ông chồng chất năng lượng điện trường:

- Xác xác định trí và biểu diễn vectơ độ mạnh điện trường vì từng điện tích gây ra.

- Tính độ khủng cường độ năng lượng điện trường vày từng năng lượng điện gây ra.

- Vẽ vectơ độ mạnh điện trường tổng hợp (quy tắc hình bình hành).

- khẳng định độ lớn của cường độ điện ngôi trường tổng hợp từ hình vẽ.

3. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Có hai điện tích điểm q1=0,5  nC và q2=−0,5  nClần lượt đặt tại hai điểm A, B cách nhau một đoạn a = 6 cm trong ko khí. Hãy xác định cường độ điện trường E→tại điểm M trong những trường thích hợp sau:

a) Điểm M là trung điểm của AB.

b) Điểm C bí quyết A một đoạn 6 cm, biện pháp B một quãng 12 cm.

c) Điểm M nằm trên tuyến đường trung trực của AB và phương pháp AB một đoạn 4 cm.

Hướng dẫn giải

a) gọi E→1,E→2lần lượt là cường độ điện trường vị điện tíchvàgây ra trên M.

+ Vì:

r1=r2=rq1=q2=q⇒E1=E2=kqrM2=5000V/m

+ các vectơ E→1,E→2được biểu diễn như hình vẽ.

*

+ call E→là năng lượng điện trường tổng hợp do q1 và q2gây ra tại M. Ta có:E→=E→1+E→2

+ vì chưng E→1,E→2cùng chiều nên: E=E1+E2=10000V/m

+ Vậy E→có nơi đặt tại M, phương AB, chiều trường đoản cú A cho B, độ khủng 10000 V/m

b) hotline E→1,E→2 theo lần lượt là cường độ điện trường vì chưng điện tích q1và q2gây ra tại M

+ Ta có: E1=kq1r12=9.109.0,5.10−90,062=1250V/mE2=kq2r22=9.109.0,5.10−90,122=312,5V/m

+ các vectơ E→1,E→2 được biểu diễn như hình

*

+ gọi E→là năng lượng điện trường tổng hòa hợp do q.1 và quận 2 gây ra trên M. Ta có:E→=E→1+E→2

+ vị E→1,E→2 trái hướng nên: E=E1−E2=937,5V/m

+ Vậy E→có điểm đặt tại M, phương AB, chiều trường đoản cú B mang lại A, độ phệ 937,5 V/m

c) call E→1,E→2 theo lần lượt là độ mạnh điện trường bởi điện tích q1và q2gây ra trên M

+ bởi độ lớn hai năng lượng điện tích đều nhau nên điểm M phương pháp đều hai điện tích nên:

E1=E2=kqr2=kqMH2+HA2

=9.109.0,5.10−90,052=1800V/m

+ những vectơ E→1,E→2được màn biểu diễn như hình

*

+ bởi E1=E2nên hình ME1EE2là hình thoi nên:

ME=2.MK=2.ME1cosβ⇔E=2.E1cosβ

⇒E=2.E1AHAM=2.1800.332+42=2160V/m

+ vì chưng ME1EE2là hình thoi nên ME tuy nhiên song AB. Vậy vectơ độ mạnh điện trường tổng đúng theo tại M có nơi đặt tại M, phương ME, chiều tự M cho E và tất cả độ bự 2160 V/m.

Ví dụ 2: Bốn điểm A, B, C, D trong ko khí tạo ra thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = 3 cm, AB = 4 cm. Những điện tích q1, q2, q3đặt lần lượt tại A, B, C. Call E→2là vectơ cường độ điện trường vì chưng q2gây ra trên D, E→13là cường độ điện ngôi trường tổng hòa hợp do những điện tích q1và q3gây ra trên D. Hãy xác minh giá trị của q1và q3.Biết q2=−12,5.10−8 Cvà E→2=E→13.

Hướng dẫn giải

Gọi E→1,E→2và E→3lần lượt là cường độ điện trường do điện tích q1,q2,q3gây ra trên D

*

+ vị q20nên E→2hướng về B như hình vẽ.

+ Theo đề ra E→2=E→13,suy ra E→13phải thuộc chiều và có độ lớn bằng E2.Do đó E→1,E→3và E→13có phương chiều như hình vẽ.

+ Từ hình vẽ ta có:

E1=E13cosαE3=E13sinα→E13=E2E1=E2cosαE3=E2sinα

+Với: cosα=ADAD2+AB2=35=0,6; sinα=ABAD2+AB2=45=0,8E2=kq2AD2=9.109.12,5.10−80,052=45.104 V/m

+ nạm số vào (1) suy ra E1=27.104 V/m với E3=36.104 V/m

+ Lại có:E1=kq1AD2⇒q1=2,7.10−8 CE3=kq2CD2⇒q3=6,4.10−8 C

Từ hình mẫu vẽ ta thấy những vectơ E→1,  E→3hướng lại gần những điện tích buộc phải q1và q3là những điện tích âm vị đó: ⇒q1=−2,7.10−8 Cq3=−6,4.10−8 C

Dạng 4: tra cứu vị trị độ mạnh điện trường tổng thích hợp triệt tiêu

1. Lý thuyết

- Khi điện trường tổng hợp tại một điểm triệt tiêu, ta cóE→1+E→2+E→3+...=0→

2. Phương thức giải

- Bài toán thường xuyên gặp: độ mạnh điện trường tại một điểm M vì hai năng lượng điện q1, q2 gây ra bị triệt tiêu

E→M=E→1+E→2=0→⇒E→1↑↓E→2E1=E2

Gọi M là vấn đề có độ mạnh điện trường bị triệt tiêu, AB là khoảng cách giữa hai năng lượng điện q1,q2

+ trường hợp: q1.q2 > 0

Để E→1↑↓E→2=> M phía trong đoạn nối q1,q2 => r1+r2=AB(1)

ĐểE1=E2⇒r12r22=q1q2(2)

+ trường hợp: q1.q2

Để E→1↑↓E→2=> M nằm ngoài đoạn nối q1,q2

Với |q1| > |q2| ⇒ M gần q.2 hơn (r1> r2) ⇒r1−r2=AB (1)

Với |q1| 2| ⇒ M gần q.1 hơn (r2> r1)⇒r2−r1=AB (1)

ĐểE1=E2⇒r12r22=q1q2(2)

Giải (1), (2) suy ra đại lượng không biết

3. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Hai năng lượng điện q1=8.10−9 Cvà năng lượng điện q2=−2.10−9 Cđặt trên A, B cách nhau 9 cm trong chân không. Hotline C là địa chỉ tại đó điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm C bí quyết A đoạn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

- Gọi E→1,E→2lần lượt là điện trường vị điện tích q1và q2gây ra tại điểm C

- Điện ngôi trường tổng hợp tại C triệt tiêu yêu cầu ta có:E→1+E→2=0⇒E→1=−E→2

Vậy E→1↑↓E2→ => C yêu cầu nằm trên AB.

- vì q1.q20nên điểm C phải nằm bên ngoài AB hay:

CA−CB=AB=9(1)

- Lại có:

E1=E2⇒kq1r12=kq2r22⇔q1CA2=q2CB2⇒CACB=q1q2=2⇒CA=2CB(2)

- ráng (2) vào (1)⇒CB=9cm và CA=18  cm

Vậy điểm C biện pháp A đoạn 18 cm.

Ví dụ 2: Tại ba đỉnh A, B và C của một hình vuông vắn ABCD cạnh 6 cm trong chân không, đặt ba điện tích điểm q1= q3= 2.10-7C với q2= -4.10-7. Khẳng định điện tích q4đặt trên D để độ mạnh điện trường tổng phù hợp gây vày hệ năng lượng điện tại trung ương O bằng 0.

Hướng dẫn giải

*

- độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp tại trung khu O của hình vuông:

E0→=E→1+E→2+E→3+E→4

Trong đó E→1,E→2,E→3,E→4lần lượt là vecto độ mạnh điện trường do những điện tích q1, q2, q3, q4gây ra trên O.

- Để cường độ điện trường tại O triệt tiêu thìE0→=0→

- vày q1= q3và AO = teo nên:

E1→↑↓E3→E1=E3⇒E1→+E3→=0→⇒EO→=E2→+E4→

Để thì EO→=0→thìE2→↑↓E4→E2=E4⇒q2=q4=−4.10−7C

Ví dụ 3:Một quả cầu bé dại khối lượng m = 0,1 g sở hữu điện tích q=10−8  C được treo bằng một sợi dây ko dãn cùng đặt vào điện trường đa số E→có đường sức ở ngang. Lúc quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α=45°.Lấy g = 10 m/s2. Tính:

a) Độ mập của cường độ điện trường.

b) mức độ căng của dây treo.

Hướng dẫn giải

a) những lực tính năng lên quả cầu gồm:

+ lực căng dây T→

+ Trọng lựcP→

+ Lực điện trường F→

*

- Điều kiện thăng bằng của trái cầu: P→+F→+T→=0→

+ call R→là vectơ tổng vừa lòng của P→và F→⇒R→+T→=0

+ Suy ra R→có phương sợi dây ⇒tanα=FP⇔tanα=qEmg

⇒E=mg.tanαq=0,1.10−3.10.tan45°10−8=105 V/m

b) Ta có:

R→+T→=0⇒T=R=mgcosα=2.10−3 N

Ví dụ 4:Cho nhị tấm kim loại tuy vậy song, ở ngang, nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian thân hai tấm kim loại đó đựng đầy dầu. Một quả cầu bằng sắt nửa đường kính R = 1 cm mang điện tích q nằm lơ lửng trong lớp dầu. Điện trường thân hai tấm sắt kẽm kim loại là năng lượng điện trường hầu hết hướng từ trên xuống và tất cả độ to 20000 V/m. Hỏi độ bự và dấu của năng lượng điện q. Mang lại biết khối lượng riêng của fe là 7800 kg/m3, của dầu là 800 kg/m3. đem g = 10 m/s2.

Hướng dẫn giải

Các lực chức năng lên quả cầu gồm: lực điệnF→,trọng lựcP→hướng xuống với lực đẩy AcsimetFA→hướng lên.

+ Điều kiện thăng bằng của trái cầu:F→+P→+FA→=0→

+ Lại có:P=mg=ρFeVg=ρFe43πR3gFA=ρmtVg=ρmt43πR3g

+ Vì khối lượng riêng của vật to hơn ⇒ p. > FA⇒ FA+ F = p. ⇒ F = phường - FA

⇔qE=P−FA⇒q=P−FAE=43πR3g(ρFe−ρmt)E=14,7.10−6C

+ Vậy nhằm vật cân đối thì lực điện nên hướng lên

-F→↑↓E→⇒ q ⇒ q = - 14,7.10-6(C)

III. Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1: Điện tích trữ q = 80 nC đặt cố định và thắt chặt tại O vào dầu. Hằng số điện môi của dầu là ε = 4. Cường độ điện trường do q tạo ra tại M giải pháp O một khoảng MO = 30 cm là

A. 0,6.103 V/m.

B. 0,6.104 V/m.

C. 2.103 V/m.

D. 2.105 V/m.

Đáp án: C

Bài 2: Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí bao gồm cường độ điện trường 4000 V/m theo chiều từ trái thanh lịch phải. Lúc đổ một chất điện môi gồm hằng số điện môi bằng 2 bao chùm điện tích điểm với điểm đang xét thì độ mạnh điện trường tại điểm này có độ to và hướng là

A. 8000 V/m, hướng từ trái sang phải.

B. 8000 V/m, phía từ bắt buộc sang trái.

C. 2000 V/m, phía từ cần sang trái.

D. 2000 V/m phía từ trái sang trọng phải.

Đáp án: D

Bài 3: Một điện tích -1 μC để trong chân không ra đời điện trường trên một điểm giải pháp nó 1m bao gồm độ khủng và hướng là

A. 9000 V/m, hướng đến phía nó.

B. 9000 V/m, hướng ra xa nó.

C. 9.109 V/m, hướng về phía nó.

D. 9.109 V/m, hướng ra xa nó.

Đáp án: A

Bài 4: Đặt một năng lượng điện thử - 1μC trên một điểm, nó chịu đựng một lực năng lượng điện 1mN được đặt theo hướng từ trái thanh lịch phải. độ mạnh điện trường có độ to và hướng là

A. 1000 V/m, từ bỏ trái sang trọng phải.

B. 1000 V/m, từ phải sang trái.

C. 1V/m, từ bỏ trái sang trọng phải.

D. 1 V/m, từ nên sang trái.

Đáp án: B

Bài 5: Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn cho tới điểm đã xét tăng 2 lần thì độ mạnh điện trường

A. giảm 2 lần.

B. tăng 2 lần.

C. giảm 4 lần.

D. tăng 4 lần.

Đáp án: C

Bài 6: Một điện tích đặt ở điểm tất cả cường độ năng lượng điện trường 0,16 (V/m). Lực chức năng lên điện tích đó bởi 2.10-4 (N). Độ to điện tích đó là:

A. q = 8.10-6 (C).

B. q = 12,5.10-6 (C).

C. q = 1,25.10-3 (C).

D. q = 12,5 (C).

Đáp án: C

Bài 7: Một điện tích điểm q để trong một môi trường thiên nhiên đồng tính, vô hạn tất cả hằng số điện môi bởi 2,5. Tại điểm M giải pháp q một quãng 0,4m vectơ độ mạnh điện trường gồm độ lớn bằng 9.105V/m và hướng về phía điện tích q. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng khi nói về dấu và độ mập của điện tích q?

A. q = - 4μC.

B. q = 4μC.

C. q = 0,4μC.

D. q = - 40μC.

Đáp án: D

Bài 8: Hai năng lượng điện thử q1, q.2 (q1 = 4q2) theo sản phẩm công nghệ tự để vào 2 điểm A và B trong năng lượng điện trường. Lực tác dụng lên quận 1 là F1, lực công dụng lên q.2 là F2 (với F1 = 3F2). độ mạnh điện trường trên A với B là E1 và E2 với

A. E2 = 0,75E1.

B. E2 = 2E1.

C. E2 = 0,5E1.

D. E2 = 4/3E1.

Đáp án: D

Bài 9: Một điện tích q trong dầu gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r = 10 centimet một điện trường E = 25.104V/m. Hỏi tại N cường độ điện trường 9.104V/m cách điện tích khoảng bằng bao nhiêu?

A. 16,7 cm.

B. 15 cm.

C. 22 cm.

D. 17,5 cm.

Đáp án: A

Bài 10: mang lại hai điểm A và B thuộc nằm trên một mặt đường sức điện do điện tích q > 0 khiến ra. Biết độ to của độ mạnh điện trường trên A là 36 V/m, tại B là 9 V/m. Xác minh cường độ điện trường tại trung điểm M của AB.

A. 16V/m.

B. 32 V/m.

C. 160 V/m.

D. 320 V/m.

Đáp án: A

Bài 11: Đặt một năng lượng điện thử - 1μC tại một điểm, nó chịu đựng một lực năng lượng điện 2mN được bố trí theo hướng từ trái lịch sự phải. Cường độ điện trường tất cả độ to và phía là

A. 1000 V/m, trường đoản cú trái sang phải.

B. 2000 V/m, từ bắt buộc sang trái.

C. 1V/m, trường đoản cú trái sang trọng phải.

D. 1 V/m, từ nên sang trái.

Đáp án: B

Bài 12: Một điện tích điểm được đặt trong môi trường xung quanh dầu hỏa gồm hằng số năng lượng điện môi e thì có mặt tại điểm M một năng lượng điện trường có cường độ 72000 V/m. Ví như tại M để điện tích q2=−20  nCthì q2bị tính năng lực tĩnh điện bao gồm độ bự bằng:

A. 1,44.10−3  N.

B. 1440000 N.

C. -1,44.10−3  N.

D. -1440000 N.

Đáp án: A

Bài 13: Hai năng lượng điện thử q1, q2 (q1 =2q2) theo trang bị tự đặt vào 2 điểm A và B trong năng lượng điện trường. Lực công dụng lên q.1 là F1, lực tác dụng lên q.2 là F2 (với F1 = 5F2). độ mạnh điện trường trên A cùng B là E1 và E2 với

A. E2 = 0,75E1.

B. E2 = 2,5E1.

C. E2 = 0,5E1.

D. E2 = 4E1.

Đáp án: B

Bài 14: Một năng lượng điện tích đặt tại điểm bao gồm cường độ điện trường 0,5 (V/m). Lực công dụng lên điện tích đó bằng 2.10-5 (N). Độ to điện tích đó là:

A. q = 5.10-6 (C).

B. q = 5.10-5 (C).

C. q = 4.10-5 (C).

D. q = 2,5.10-6 (C).

Đáp án: C

Bài 15: Một năng lượng điện q = 5.10-5 (C) để ở điểm gồm cường độ năng lượng điện trường 200 (V/m). Tính lực chức năng lên điện tích đó

A. 0,02 N.

B. 0,2 N.

C. 0,5 N.

D. 0,01 N.

Đáp án: D

Bài 16: Lực công dụng lên điện tích q = 6.10-4 (C) trên một điểm là 3.10-2 (N). Tính cường độ điện trường tính năng lên năng lượng điện tại điểm đó

A. 50 V/m.

B. 60 V/m.

C. 500 V/m.

D. 600 V/m.

Đáp án: A

Bài 17: Một quả cầu nhỏ tuổi khối lượng 0,1 g và tất cả điện tích -10-6 C được treo bằng một sợi dây mảnh sống trong điện trường E = 1000 V/m bao gồm phương ngang mang đến g = 10 m/s2. Khi quả cầu cân nặng bằng, góc lệch của dây treo quả mong so với phương thẳng đứng là

A. 300.

B. 600.

C. 450.

D. 150.

Đáp án: C

Bài 18: Một giọt dầu hình cầu,có khối lượng riêng D1=8 kg.m−3,có nửa đường kính R = 1cm, tích điện q, nằm lửng lơ trong ko khí trong các số ấy có một điện trường đều.Véc tơ độ mạnh điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và tất cả độ béo là E = 500V/m. Cân nặng riêng của không gian là D2=1,2 kg.m−3.Gia tốc trọng trường là g=9,8 m/s2.Chọn phương pháp đúng?

A.q=−0,652μC.

B. q=−0,558μC.

C.q=0,652μC.

D.q=+0,558μC.

Đáp án: B

Bài 19: Một electron bao gồm q = -1,6.10-19 C và cân nặng của nó bởi 9,1.10-31 kg. Xác minh độ lớn vận tốc a nhưng mà e thu được khi để trong điện trường số đông E = 100 V/m.

A. 1,785.10-3 m/s2.

B. 17,85.10-3 m/s2.

C. 1,785.10-5 m/s2.

D. 17,85.10-3 m/s2.

Đáp án: A

Bài 20: Một electron chuyển động với vận tốc thuở đầu 2.106 m/sdọc theo một đường sức năng lượng điện của một điện trường phần lớn được một quãng con đường 1cm thì giới hạn lại.Điện tích của electron là −1,6.10−19 C,khối lượng của electron là 9,1.10−31 kg. Độ bự cường độ điện trường là

A. 1137,5 V/m.

B. 144 V/m.

C.284 V/m.

D.1175,5 V/m.

Đáp án: A

Bài 21: Hai điện tích quận 1 = -10-6C; quận 2 = 10-6C để ở hai điểm A, B biện pháp nhau 40cm trong ko khí. Cường độ điện ngôi trường tổng đúng theo tại trung điểm M của AB là

A. 4,5.106V/m.

B. 0.

C. 2,25.105V/m.

D. 4,5.105V/m.

Đáp án: D

Bài 22: Hai điện tích điểm q1 = -10-6 và quận 2 = 10-6C để tại hai điểm A cùng B giải pháp nhau 40cm vào chân không. độ mạnh điện ngôi trường tổng phù hợp tại điểm N biện pháp A 20cm và biện pháp B 60cm bao gồm độ khủng

A. 105V/m.

B. 0,5.105V/m.

C. 2.105V/m.

D. 2,5.105V/m.

Đáp án: C

Bài 23: Hai năng lượng điện tích q1 = quận 2 = 5.10-9 C, để tại hai điểm bí quyết nhau 10 cm trong chân không. Độ béo cường độ điện trường trên điểm nằm trên tuyến đường thẳng trải qua hai điện tích và cách đều hai điện tích bằng

A. 18000 V/m.

B. 36000 V/m.

C. 1,800 V/m.

D. 0 V/m.

Đáp án: D

Bài 24: Hai năng lượng điện tích quận 1 = q2 = 5.10-16C, để tại hai đỉnh B và C của một tam giác hầu hết ABC cạnh bằng 8cm trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ bự bằng

A. 1,2178.10-3 V/m.

B. 0,6089.10-3 V/m.

C. 0,3515.10-3 V/m.

D. 0,7031.10-3 V/m.

Đáp án: A

Bài 25: Tại hai điểm A, B trong không gian lần lượt để hai điện tích điểm qA= qB = 3.10-7C, AB=12cm. M là 1 trong điểm nằm trê tuyến phố trung trực của AB, giải pháp đoạn AB 8cm. Cường độ điện trường tổng hợp vị qA với qB­ gây nên có độ bự

A. bằng 1,35.105V/m cùng hướng vuông góc với AB.

B. bằng 1,35.105V/m cùng hướng song song với AB.

C. bằng 2,5 .105V/m cùng hướng vuông góc với AB.

D. bằng 1,35 .105V/m và hướng tuy vậy song với AB.

Đáp án: C

Bài 26: Tại hai điểm và phương pháp nhau 8 cmtrong chân không tồn tại hai năng lượng điện điểm q1=q2=16.10-8 C. Xác minh độ phệ cường độ năng lượng điện trường bởi hai năng lượng điện này gây nên tại điểm biết AC= BC = 8cm.

A. 450 kV/m.

B. 225 kV/m.

C.351kV/m.

D.285 kV/m.

Đáp án: C

Bài 27: ba điện tích dương quận 1 = q2= q3= q= 5.10-9C đặt tại 3 đỉnh liên tiếp của hình vuông vắn cạnh a = 30cm trong không khí. độ mạnh điện trường sinh hoạt đỉnh lắp thêm tư có độ lớn

A. 9,6.103V/m.

B. 9,6.102V/m.

C.7,5.104V/m.

D. 8,2.103V/m.

Đáp án: B

Bài 28: Ba năng lượng điện Q giống hệt nhau được đặt thắt chặt và cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều sở hữu cạnh a. Độ to cường độ điện trường tại vai trung phong của tam giác đó là

A. E = 18.109Q/a2.

B. E = 27.109Q/a2.

C. E = 81.109Q/a2.

D. E = 0.

Đáp án: D

Bài 29: tại 6 đỉnh của một lục giác số đông ABCDEF cạnh a tín đồ ta lần lượt đặt các điện tích lũy dương q, 2q, 3q, 4q, 5q, 6q. Vectơ độ mạnh điện ngôi trường tại chổ chính giữa lục giác tất cả độ lớn

A. 6 kq/a2 và hướng về F.

B. 6 kq/a2 và nhắm tới B.

C. 3 kq/a2 và hướng về F.

D. 3 kq/a2 và nhắm tới B.

Đáp án: B

Bài 30: Tại tía đỉnh của tam giác vuông cân ABC, AB = AC = a, đặt ba điện tích dương qA = qB = q; qC = 2q trong chân không. độ mạnh điện ngôi trường tại H là chân con đường cao hạ trường đoản cú đỉnh góc vuông A xuống cạnh huyền BC bao gồm biểu thức

A. E = 18 .109q/a2.

B. E = 18.109q/a2.

C. E = 9.109q/a2.

D. E = 27.109q/a2.

Đáp án: A

Bài 31: Hai điện tích điểm q1= 4μC và q.2 = - 9μC đặt tại hai điểm A và B phương pháp nhau 9cm vào chân không. Điểm M tất cả cường độ điện trường tổng hợp bằng O bí quyết B một khoảng tầm

A. 18cm.

B. 9cm.

C. 27cm.

D. 4,5cm.

Đáp án: C

Bài 32: Điện tích điểm q1 = 10-6C để tại điểm A; q2 = -2,25.10-6C đặt tại điểm B trong ko khí bí quyết nhau 18cm. Điểm M trên tuyến đường thẳng qua A,B mà có điện trường trên M bởi 0 thỏa mãn:

A. M nằm ko kể B và phương pháp B 24cm.

B. M nằm ngoại trừ A và giải pháp A 18cm.

C. M nằm xung quanh AB và cách B 12cm.

D. M nằm ngoài A và phương pháp A 36cm.

Đáp án: D

Bài 33: Hai điện tích điểm quận 1 = 2.10-6 C và q2 = - 8.10-6C lần lượt đặt tại A cùng B với AB = 10cm. điện thoại tư vấn và thứu tự là vec tơ độ mạnh điện trường do q1, q2 sinh ra trên điểm M trên phố thẳng AB. Biết E→2= 4.E→1 khẳng định nào là đúng?

A. M nằm trong đoạn trực tiếp AB cùng với AM = 2,5cm.

B. M bên trong đoạn trực tiếp AB với AM = 5cm.

C. M nằm ko kể đoạn thẳng AB cùng với AM = 2,5cm.

D. M nằm không tính đoạn thẳng AB cùng với AM = 5cm.

Đáp án: A

Bài 34: Hai năng lượng điện tích q1 =10-9C, q.2 = 2.10-9C đặt tại A cùng B trong không khí. Xác minh điểm C mà lại tại kia véctơ cường độ điện trường bởi không. đến AB = 20cm.

A. AC = 8,3cm; BC = 11,7cm.

B. AC = 48,3cm; BC = 68,3cm.

C. AC =11,7cm; BC = 8,3cm.

D. AC = 7,3cm; BC = 17,3cm.

Đáp án: A

Bài 35: đến hai điện tích điểm bao gồm cùng dấu với độ lớn q.1 = 4q2 đặt tại A, B bí quyết nhau 12 cm. Tra cứu điểm tại đó độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bằng không.

A. r1 = 3; r2 = 6cm.

B. r1 = 6; r2 = 3cm.

C. r1 = 4; r2 = 8cm.

D. r1 = 8; r2 = 4cm.

Đáp án: D

Bài 36: Hai năng lượng điện tích q.1 = 3q và q.2 = 27q đặt thắt chặt và cố định tại 2 điểm A, B trong bầu không khí với AB = a. Trên điểm M gồm cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Điểm M

A. nằm bên trên đoạn trực tiếp AB cùng với MA = a/4.

B. nằm bên trên đoạn thẳng AB với MA = a/2.

C. nằm không tính đoạn trực tiếp AB cùng với MA = a/4.

D. nằm kế bên đoạn trực tiếp AB với MA = a/2.

Đáp án: A

Bài 37: Tại hai đỉnh MP của một hình vuông vắn MNPQ cạnh a để hai điện tích điểm qM = qP = - 3.10-6 C. Phải đặt tại đỉnh Q một điệntích q bằng bao nhiêu nhằm điệntrường gây vày hệ bố điệntích này trên N triệt tiêu?

A. q = 62.10-6 C.

B. q = - 6.10-6 C.

C. q = - 32.10-6 C.

D. q = 32.10-6 C.

Đáp án: A

Bài 38: Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a, tại A cùng C đặt những điện tích q1 = q.3 = q. Phải đặt tại B năng lượng điện tích bởi bao nhiêu để độ mạnh điện trường trên D bởi 0?

A. -2√2.q.

B. 2√2.q.

C. 2q.

D. 0.

Đáp án: A

Bài 39: trái cầu nhỏ tuổi khối lượng 20g với điện tích 10-7C được treo vì chưng dây miếng trong điện trường đều phải có véctơ E→nằm ngang. Khi quả cầu cân bằng, dây treo hợp với phương đứng một góc a = 300, mang g = 10m/s2. Độ mập của độ mạnh điện ngôi trường là

A. 1,15.106V/m.

B. 2,5.106V/m.

C. 3,5.106V/m.

D. 2,7.105V/m.

Đáp án: A

Bài 40: Quả mong mang năng lượng điện có cân nặng 0,1g treo trên tua dây miếng được để trong năng lượng điện trường đều có phương ở ngang, cường độ E = 1000V/m, khi đó dây treo bị lệch một góc 450 so với phương thẳng đứng, đem g = 10m/s2. Điện tích của quả cầu gồm độ lớn bằng

A. 106 C.

B. 10- 3 C.

C. 103 C.

D. 10-6 C.

Đáp án: D

Bài 41: Một hạt bụi khối lượng 10-4g có điện tích q nằm cân bằng trong năng lượng điện trường đều sở hữu vecto độ mạnh điện trườngE→.Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống (E = 1600 V/m). Mang g=10m/s2. Điện tích của hạt vết mờ do bụi là

A. -1,6.10-6C.

B. -6,25.10-7C.

C. 1,6.10-6C.

D. 6,25.10-7C.

Đáp án: B

Bài 42: Điện trường giữa hai bạn dạng của một tụ điện phẳng để nằm ngang có cường độ điện trường 4900 V/m. Xác định khối lượng hạt vết mờ do bụi đặt trong năng lượng điện trường này nếu nó sẽ đem điện tích q = 4.10-10 C cùng đang ngơi nghỉ trạng thái cân bằng. (lấy g = 10m/s2)

A. 1,96.10-7 kg.

B. 1,56.10-7 kg.

C. 1,45.10-6 kg.

D. 2,16.10-6 kg.

Đáp án: A

Bài 43: quả cầu nhỏ dại khối lượng 0,25g sở hữu điện tích 2,5.10-9C được treo bởi một sợi dây cùng đặt vào trong năng lượng điện trường rất nhiều có phương nằm hướng ngang và có độ to E = 106V/m, đem g = 10m/s2. Góc lệch của dây treo so với phương trực tiếp đứng là

A. 300.

B. 600.

C. 450.

D. 650.

Đáp án: C

Bài 44: Một quả cầu có trọng lượng m = 0,1 g với điện tích q = 10-8 C được treo bằng một sợi dây không giãn và đặt vào điện trường đều sở hữu đường sức ở ngang. Lúc quả cầu cân bằng, dây treo phù hợp với phương thẳng đứng một góc 450, đem g = 10 m/s2. Tính lực căng dây?

A. T = 1,41.10-4N.

B. T = 14,1.10-4N.

C. T = 2,82.10-4N.

D.

Xem thêm: Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Thanh Hóa, Cán Bộ Quản Lý Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

T = 28,2.10-4N.

Đáp án: A

Bài 45: nhị quả cầu nhỏ tuổi A với B mang phần đông điện tích thứu tự –2.10-9C và 2.10-9C được treo ngơi nghỉ đầu hai sợi dây tơ phương pháp điện dài bởi nhau. Nhị điểm treo dây M cùng N bí quyết nhau 2cm; khi cân nặng bằng, vị trí các dây treo có dạng như hình vẽ. Hỏi để lấy các dây treo trở về địa điểm thẳng đứng tín đồ ta bắt buộc dùng một điện trường đều phải có hướng nào và độ bự bao nhiêu?