Chương I: dao động cơ Chương II: Sóng cơ cùng sóng âm Chương III: chiếc điện luân chuyển chiều
*
*

Trắc nghiệm vật dụng lý 12 có đáp án với lời giải cụ thể 150 bài bác tập giao động tắt dần - xấp xỉ cưỡng bức

Câu hỏi 1 : Một cái xe chạy trên phố lát gạch, cứ sau 15m trên phố lại có một rãnh nhỏ. Biết chu kỳ dao động riêng của size xe trên những lò xo sút xóc là 1,5s. Để xe bị xóc vượt trội nhất thì xe cộ phải chuyển động thẳng phần nhiều với tốc độ bằng

A 36km/h B 34km/h C 10km/h D 27km/h

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về điều kiện xảy ra cộng hưởng của dao động cưỡng bức


Lời giải chi tiết:

Để xe pháo xóc mạnh nhất tức là xảy ra cùng hưởng chu kì của ngoại lực bằng chu kì dao động riêng rẽ của form xe thời gian đi giữa hai rãnh nhỏ liên tiếp là 1,5s.

Bạn đang xem: Bài tập dao động tắt dần

Khi kia : (15 over v = 1,5s Rightarrow v = 10m/s = 36km/h)


Câu hỏi 2 : nhỏ lắc đối kháng dài 56 cm được treo vào nai lưng một toa xe pháo lửa. Nhỏ lắc bị kích động mỗi lúc bánh của toa xe gặp mặt chỗ nối nhau của những thanh ray. Mang g = 9,8m/s2. Cho biết thêm chiều lâu năm của từng thanh ray là 12,5m. Biên độ xê dịch của con lắc đang lớn nhất lúc tàu chạy thẳng phần lớn với tốc độ

A  24 km/h.B 72 km/h. C 40 km/h.D 30 km/h.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Câu hỏi 3 : Một vật xấp xỉ tắt dần dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ sút 3%. Phần năng lượng của con lắc bị thiếu tính trong một xê dịch toàn phần xê dịch bằng

A 6%.B 3%.C 94%. D 9%.

Lời giải chi tiết:

Công thức tích điện trong một chu kì xê dịch E = kA2/2

=> mỗi chu kì biên độ sút 3% thì năng lượng sẽ thiếu tính 6%

Chọn A


Câu hỏi 4 : Một bé lắc lò xo gồm một viên bi khối lượng nhỏ 100 g và lò xo nhẹ bao gồm độ cứng 10 N/m. Bé lắc xấp xỉ cưỡng bức dưới tính năng của nước ngoài lực tuần hoàn có tần số góc ω. Biết biên độ của ngoại lực hãm hiếp không ráng đổi. Khi thay đổi ω tăng mạnh từ 9 rad/s mang đến 12 rad/s thì biên độ xê dịch của viên bi

 

A giảm xuống 3/4 lần.B giảm rồi tiếp nối tăng.C  tăng lên 4/3 lần.D  tăng lên kế tiếp lại giảm. 

Phương pháp giải:

Vận dụng kim chỉ nan khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số riệng của hệ dao động thì xẩy ra trường hợp cùng hưởng, khi ấy biên độ đã tăng cực đại. 


Lời giải đưa ra tiết:

Tính tần số góc: (omega = sqrt k over m = 10(rad/s))

Ta thấy lúc w tăng tự 9 mang lại 12 thì nó vẫn đạt giá chỉ trị cùng hưởng tại w =10, lúc ấy giá trị biên độ cực đại. Vậy biên độ mới đầu tăng lên tiếp nối giảm.

Chọn D

 


Câu hỏi 5 : Một nhỏ lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F = 20.cos10πt (N) (t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 =1 0. Giá trị của m là

A 0,4kgB 1kgC 250gD 100g

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng: tần số của ngoại lực bằng tần số của dao động riêng


Lời giải đưa ra tiết:

Xảy ra hiện tượng cộng hưởng ( Rightarrow omega _0 = omega _cb Leftrightarrow sqrt k over m = 10pi Rightarrow m = 100 over left( 10pi ight)^2 = 100g)

Chọn D


Câu hỏi 6 : Một fan đèo hai thùng nước làm việc phía sau xe đạp điện và đạp xe trên một con đường lát bê tông. Cứ cách 3 m, trê tuyến phố lại tất cả một rãnh nhỏ. Chu kỳ xấp xỉ riêng của nước trong thùng là 0,6 s. Để nước trong thùng sóng sánh mạnh mẽ nhất thì người đó nên đi với tốc độ là:

A 10m/s.B 18km/h. C 10km/h.D 18m/s.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

Để nước trong thùng sánh mạnh mẽ nhất thì tốc độ người đó phải đi là (v = s over T = 3 over 0,6 = 5m/s = 18km/h)


Câu hỏi 7 : Một bé lắc lò xo đặt nằm ngang có một đồ gia dụng nặng có trọng lượng m = 100g gắn vào một lò xo gồm độ cứng k = 10N/m. Hệ số masát trượt giữa vật với sàn là 0,1. Mang g = 10m/s2. Lúc đầu đưa vật đến vị trí xoắn ốc bị nén một đoạn cùng thả nhẹ. Khi đồ qua địa điểm O1, tốc độ của vật đạt cực lớn lần thứ nhất và bằng 80 cm/s. Quãng con đường vật đi được từ lúc bước đầu dao động cho khi dừng lại gần nhất giá trị nào?

 

A 40,0 cmB  22,5 cmC 24,0 cmD 25,0 cm

 

Phương pháp giải:

Phương pháp: - thực hiện công thức tính tốc độ cực đại: vmax = ωA

- sử dụng công thức tính quãng đường từ khi ban đầu cho mang đến khi tạm dừng của vật dao động tắt dần: $S = frackA^22mu mg$


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: thứ đạt tốc độ lớn nhất lúc vật qua vị trí thăng bằng và nghỉ ngơi trong nửa chu kì trước tiên (Do giao động tắt dần tất cả biên độ sút dần )

vmax = ωA’= 80 cm/s

Với $A" = A - fracmu mgk Rightarrow A = A" + fracmu mgk = fracv_ extmaxomega + fracmu mgk = fracv_ extmaxsqrt frackm + fracmu mgk = 0,08 + 0,01 = 0,09m = 9cm$

Quãng con đường từ khi ban đầu cho mang đến khi dừng lại của vật xê dịch tắt dần:

$S = frackA^22mu mg = frac10.(0,09)^22.0,1.0,1.10 = 0,405m = 40,5cm$

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Một bé lắc lò xo bỏ lên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng k = 50N/m, một đầu nạm định, đầu kia đính thêm với vật bé dại khối lượng m1 =100g. Ban sơ giữ đồ m1 tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, để một vật nhỏ dại khác cân nặng m2 = 400g sát vật m1 rồi thả nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển hễ dọc theo phương của trục lò xo. Thông số ma gần cạnh trượt giữa những vật với phương diện phẳng ngang μ=0,05 mang g = 10m/s2. Thời gian từ lúc thả cho đến lúc vật m2 dừng lại là

A  2,16 s. B 0,31 s. C 2,21 s. D 2,06 s.

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Chu kỳ xê dịch của nhì vật khi còn gắn với lò xo (T = 2pi sqrt m over k = pi over 5); Vị trí thăng bằng động trong xấp xỉ của m1 và m2 xác định do (F_ mdh = F_ms o Delta l = - mu mg over k = 5.10^ - 3m = 0,5cm)=>Thời gian m1 và m2 chuyển hễ từ dịp thả mang lại lúc lò xo gồm chiều dài thoải mái và tự nhiên (t_1 = T over 4 + 90 - c mo ms^ m - 1left( 0,5 over 9,5 ight) over 360.T)=0,162269214s

Vận tốc của nhì vật khi trở về đến địa chỉ lò xo không biến dạng (1 over 2kA_o^2 = mu (m_1 + m_2)gA_o + 1 over 2(m_1 + m_2)V_o^2)

Vo=0.9486832981m/s; thời gian m2 chuyển cồn từ khi lò xo không biến thành biến dạng mang đến khi dừng lại là t2=(V_o over mu m_2g over m_2 = V_o over mu g = )1,897366596s =>t=t1+t2=2,059629517


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : Một fan đèo nhì thùng nước sinh sống phía sau xe đạp điện và xe đạp điện trên một tuyến phố lát bê tông. Cứ bí quyết 3 m, trên tuyến đường lại có một cái rãnh nhỏ. Chu kì xê dịch riêng của nước trong thùng là 0,6s. Để nước trong thùng sóng sánh mạnh mẽ nhất thì tín đồ đó yêu cầu đi với vận tốc là bao nhiêu?

A V = 18km/h.B v = 18,/s. C v = 10km/hD v = 10m/s

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Vận dụng quy qui định cộng hưởng f = f0. Và bí quyết tính cách sóng.


Lời giải chi tiết:

Để nước vào xô sóng sánh mạnh mẽ nhất thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số xê dịch của nước ngoài lực cưỡng bức bởi tần số xê dịch riêng của hệ.

Áp dụng công thức tính bước sóng λ = v.T => v = λ/T = 3/0,6 = 5 m/s = 18km/h


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : Một con lắc lò xo bao gồm độ cứng k = 10 N/m, cân nặng m = 100 g xấp xỉ trên khía cạnh phẳng nằm ngang, được thả vơi từ vị trí lò xo giãn 6 centimet so với vị trí cân nặng bằng. Thông số ma sát giữa đồ vật với mặt sàn là 0,2. Thời hạn vật đi được quãng con đường 6 cm kể từ khi thả trang bị là :

A (pi over 30s)B (pi over 25sqrt 5 s)C (pi over 15s)D (pi over 20s)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Đại cương giao động cơ


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

Chu kì xê dịch của bé lắc (T = 2pi sqrt m over k = 2pi sqrt 0,1 over 10 = pi over 5s)

+ Đô biến tấu của lốc xoáy tại các vị trí cân đối tạm (Delta l_0 = mu mg over k = 0,2.0,1.10 over 10 = 2cm).

+ vào nửa chu kì đầu vật xấp xỉ với biên độ , xung quanh vị trí cân đối tạm cách vị trí xoắn ốc không biến dạng một đoạn 2 cm về phía lốc xoáy giãn

→ vật dụng đi được quãng đường 6 centimet ứng với xê dịch của vật dụng từ

( + A o - 0,5A o Delta t = T over 4 + T over 12 = pi over 15s.)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : cho một con lắc dao động tắt dần chậm trong môi trường có ma sát. Nếu sau mỗi chu kì cơ năng của bé lắc giảm 5% thì sau 10 chu kì biên độ của nó giảm xấp xỉ

A 77%B 36%C 23%D 64%

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

Theo bài xích ra ta có: (Delta mW over mW_0 = 5\% = > 1 over 2kA_0^2 - 1 over 2kA^2 over 1 over 2kA_0^2 = > Delta A over A_0 = 2,5\% )

Sau sau 10 chu kỳ biên độ của nó sút 25%


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau từng chu kì, biên độ sụt giảm 3%. Phần tích điện của nhỏ lắc bị thiếu tính trong một xấp xỉ toàn phần là bao nhiêu?

A 3%. B 9%. C 4,5%. D 6%.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp : Sử dụng công thức tính cơ năng: ( extW = frac12kA^2)


Lời giải chi tiết:

Đáp án D

- Ban đầu: con lắc có biên độ dao động A và cơ năng ( extW = frac12kA^2)

- sau một chu kì:

 + Biên độ giảm 3%: A" = A - 3%.A = 0,97A

 + Cơ năng của bé lắc: (W" = 1 over 2kA"^2 = 1 over 2k.left( 0,97A ight)^2 approx 0,94.1 over 2kA^2 = 0,94W)

=> Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là: (Delta W = W - W" = mW - 0,94W = 0,06W = 6\% . mW)

=> Phần năng lượng của con lắc bị mất đi vào một dao động toàn phần là 6%


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Một con lắc xoắn ốc đang giao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong cha chu kì thứ nhất là 10%. Độ giảm kha khá của cơ năng tương ứng là từng nào ?

A 10% B 19%. C 0,1%. D  Không khẳng định được vì chưa biết độ cứng của lò xo.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp :  Áp dụng công thức về độ bớt biên độ trong xê dịch tắt dần


Lời giải chi tiết:

Giải:

Cách giải :

 

(eqalign và A_0 - A_3 over A_0 = 10\% = 0,10 Rightarrow A_3 over A_0 = 0,90 cr & W_t_0 - W_t_3 over W_t_0 = 1 - W_t_3 over W_t_0 = 1 - left( A_3 over A_0 ight)^2 = 1 - 0,81 = 0,19 = 19\% cr )


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : Một con lắc đơn dài 0,3 m được treo vào trần của một toa xe lửa. con lắc bị kích động mọi khi bánh xe cộ của toa xe chạm mặt chỗ nối nhau của những đoạn mặt đường ray. Khi con tàu chạy thẳng hồ hết với tốc độ là bao nhiêu thì biên độ của con lắc sẽ lớn nhất ?Cho biết khoảng cách giữa nhị mối nối là 12,5 m. Rước g = 9,8 m/s2.

 

 

A 60 km/h. B 11,5km/h.C 41 km/h.D 12,5 km/h.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp : Áp dụng phương pháp tính chu kỳ của con lắc đối chọi (T = 2pi sqrt fraclg )


Lời giải bỏ ra tiết:

Giải:

(eqalign và T = 2pi sqrt l over g = 6,28sqrt 0,30 over 9,8 approx 1,09 approx 1,1 ms cr & v = 12,5 over 1,09 = 11,47m/s approx 41km/h cr )


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : Một nhỏ lắc lò xo có độ cứng k = 1 N/m, cân nặng m = 0,02 kg giao động tắt dần trên mặt phẳng ở ngang bởi vì ma sát, thông số ma ngay cạnh µ = 0,1. Ban sơ lò xo bị nén 10 centimet rồi buông nhẹ cho con lắc xấp xỉ tắt dần. Vận tốc lớn nhất cơ mà vật đã đạt được trong quá trình dao động là

A (20sqrt 6 cm/s)B (40sqrt 3 cm/s)C (40sqrt 2 cm/s)D (10sqrt 30 cm/s)

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

Đáp án C

+ Tốc độ cực to của vật trong quy trình dao hễ (v_max = sqrt k over m left( x_0 - mu mg over k ight) = sqrt 1 over 0,02 left( 0,1 - 0,1.0,02.10 over 1 ight) = 40sqrt 2 cm/s)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Một nhỏ lắc solo dài 56 cm được treo vào trần một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp mặt chỗ nối nhau của các thanh ray. đem g = 9,8 m/s2. Cho biết chiều nhiều năm của mỗi gắng ray là 12,5 m. Biên độ xấp xỉ của nhỏ lắc vẫn lớn nhất lúc tàu chạy thẳng hồ hết với tốc độ

A 40 km/h B 72 km/h C 24 km/h D 30 km/h

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

 Đáp án D

Biên độ của con lắc đạt quý hiếm lớn nhất khi hệ xảy ra hiện tượng cùng hưởng ta có

(T = T_cl = 2pi sqrt fraclg = 2pi sqrt frac0,569,8 = 1,5s)

Vận tốc của tàu chạy thẳng gần như để xẩy ra hiện tượng cộng hưởng là (v = fracsT = frac12,51,5 = frac253(m/s) = 30km/h)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 17 : Một bé lắc lò xo bao gồm một vật nhỏ khối lượng 100 g với lò xo nhẹ bao gồm độ cứng 0,01 N/cm. Thuở đầu giữ vật ở đoạn lò xo dãn 10 cm rồi buông nhẹ mang đến vật dao động. Trong quy trình dao rượu cồn lực cản tính năng lên vật tất cả độ lớn không thay đổi 10-3 N. đem π2 = 10. Sau 21,4 s dao động, vận tốc lớn nhất sót lại của đồ vật chỉ rất có thể là

A 58π mm/sB 57π mm/s.C 56π mm/sD 54π mm/s.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Chu kì xấp xỉ của vật

(T = 2pi sqrt fracmk = 2pi .sqrt frac0,11 = 2s)

Biên độ dao động thuở đầu là 10 cm.

Trong quy trình dao đụng dưới tính năng của lực cản tích điện dao hễ của con lắc bớt đi. Năng lượng ban sơ của bé lắc là

( mW_o = frac12.k.A_0^2 = frac12.1.0,1^2 = 0,005J)

Độ sút biên độ sau mỗi nửa chu kì là :

(Delta A_frac12 = frac2F_ck = frac2.0,0011 = 0,002m = 0,2cm)

Thời gian 21,4 s = 10 T + ½ T + 0,4 s

Độ bớt biên độ sau khoảng thời hạn trên là :

(eginarraylDelta A_t = 0,2.21 = 4,2cm\ = > A_t = A - Delta A_t = 10 - 4,2 = 5,8cm\ mW_dmax = mW_t = frac12.k.A_t^2\v_tmax = sqrt frac2. mW_dmax m = 58pi (mm/s).endarray)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Một con lắc lò xo bao gồm một viên bi khối lượng bé dại 100 g cùng lò xo nhẹ gồm độ cứng 10 N/m. Con lắc xê dịch cưỡng bức dưới tác dụng của nước ngoài lực tuần hoàn gồm tần số góc ω. Biết biên độ của nước ngoài lực hãm hiếp không rứa đổi. Khi chuyển đổi ω tăng ngày một nhiều từ 9 rad/s mang lại 12 rad/s thì biên độ xấp xỉ của viên bi:

A tạo thêm 4/3 lần.B giảm đi 3/4 lần.C tăng lên kế tiếp lại giảm.D sút rồi tiếp đến tăng.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

- Tần số xê dịch riêng của con lắc: (omega _0=sqrtfrackm)

- khi tần số của ngoại lực chống bức bởi tần số riêng rẽ của hệ thì biên độ giao động cưỡng bức của viên bi là lớn nhất ( cùng hưởng)


Lời giải bỏ ra tiết:

Tần số góc riêng biệt (omega _0=sqrtfrackm=sqrtfrac100,1=10fracrads)

Khi tần số của nước ngoài lực chống bức bởi tần số riêng của hệ thì biên độ xê dịch cưỡng bức của viên bi là lớn số 1 ( cộng hưởng)

Do vậy, lúc tăng (omega ) trường đoản cú 9 rad/s đến 12 rad/s thì ngân hàng á châu acb tăng lên cực to (cộng hưởng) rồi lại giảm.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : Một nhỏ lắc đơn giao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2%. Phần năng lượng của nhỏ lắc không đủ sau một dao động toàn phần là:

A 4%.B 2%C 1,5%.D 1%

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Công thức tính năng lượng dao động: W = 0,5kA2


Lời giải bỏ ra tiết:

Năng lượng dao động của bé lắc: W = 0,5kA2

Khi biên độ bớt 2% thì A’ = 0,98A

Năng lượng xấp xỉ khi chính là W’ = 0,5k.0,982A2 = 0,9604A

Vậy năng lượng giảm đi 4%


Đáp án - lời giải

Câu hỏi trăng tròn : Một nhỏ lắc 1-1 (vật nặng trọng lượng m, dây treo lâu năm $l$ m) xấp xỉ điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực $F=F_0cos left( 2pi f+fracpi 2 ight)N$. Rước $g=pi ^2=10,m/s^2$ . Ví như tần số f của nước ngoài lực này chuyển đổi từ 0,2 Hz mang lại 2 Hz thì biên độ xê dịch của bé lắc 

A luôn luôn giảm. B luôn tăng.C tăng rồi giảm. D  không ráng đổi.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Áp dụng điều kiện lộ diện hiện tượng cộng hưởng trong giao động cưỡng bức $f=f_0$


Lời giải đưa ra tiết:

+ Tần số xê dịch riêng của con lắc đơn $f=frac12pi sqrtfracgl=0,5Hz$ => khi tần số của nước ngoài lực cưỡng bức biến đổi từ 0,2 Hz mang đến 2 Hz thì biên độ xấp xỉ của bé lắc tăng rồi bớt .

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 21 : Quả rung lắc của một đồng hồ thời trang được coi như một bé lắc đối kháng có m = 0,5kg; chiều lâu năm l = 60 cm. Ban đầu biên độ góc là 80 , vì chưng ma sát sau 10 chu kỳ luân hồi biên độ góc chỉ với 60 . Lấy $g=pi ^2=10m/s^2$ . Để xấp xỉ của bé lắc được gia hạn thì bộ máy đồng hồ đề xuất có công suất là: 

A 0,83 W. B  0,48 W.C 0,64 W. D 0,58 W.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Biểu thức xác định chu kỳ của con lắc 1-1 $T=2pi sqrtfraclg$

Tính chất của dao động gia hạn : Sau mối chu kỳ luân hồi phải bù một phần năng lượng đúng bằng phần tích điện vật bị mất trong quá trình dao động


Lời giải đưa ra tiết:

+ Chu kì dao động của nhỏ lắc solo $T=2pi sqrtfraclg=2pi sqrtfrac0.610=1,54s$

Phần tích điện bị mất đi sau 10 chu kì $Delta extW=mglleft( cos alpha -cos alpha _0 ight)=0,5.10.0,6left( cos 6-cos 8 ight)=12,8.10^-3J$

→ năng suất trung bình $P=fracDelta extW10T=0,83mW$ .

 Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : Một người xách một xô nước đi bên trên đường, từng bước dài 45cm. Chu kì xấp xỉ riêng của nước vào xô là 0,3s. Để nước vào xô bị dao động vượt trội nhất người đó phải đi cùng với tốc độ

 

 

A 3,6m/s.B 4,2km/s.C 4,8km/h.D 5,4km/h.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Vận dụng điều kiện xảy ra cùng hưởng T = T0

+ Áp dụng cách làm (v = fracSt)


Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải:

Để nước trong xô bị dao động mạnh nhất thì phải xảy ra cộng hưởng trọn cơ

=> T = T0 = 0,3s

Tốc độ khi đó: (v = fracSt = frac0,450,3 = 1,5m/s = 5,4km/h)

=> lựa chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : Một con lắc lò xo, vật dụng nặng có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng 100N/m, xê dịch trên phương diện phẳng ngang cùng với biên độ ban sơ 10cm. Lấy tốc độ trọng trường 10m/s2. Biết thông số ma cạnh bên giữa vật cùng mặt phẳng ngang là 0,1. Số dao động tiến hành được kể từ thời điểm dao động cho tới lúc tạm dừng là:

 

 

A 25B 50C 30D 20

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Áp dụng biểu thức tính độ bớt biên độ sau từng chu kì: (Delta A = frac4mu mgk)

+ Áp dụng biểu thức tính số xê dịch vật thực hiện được cho tới lúc giới hạn lại: (N = fracADelta A)


Lời giải bỏ ra tiết:

Hướng dẫn giải:

Ta có:

+ Độ bớt biên độ sau từng chu kì: (Delta A = frac4mu mgk)

+ Số xấp xỉ vật tiến hành được cho tới lúc dừng lại: (N = fracADelta A = fracAk4mu mg = frac0,1.1004.0,1.0,1.10 = 25)

=> lựa chọn A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : Một nhỏ lắc lò xo có vật m1 đã nhập vào đầu lò xo cân nặng không xứng đáng kể, hoàn toàn có thể trượt ko ma gần cạnh trên khía cạnh sàn ở ngang. Fan ta ông chồng lên vật m­1 một đồ dùng m2. Tại thời điểm ban sơ giữ hai đồ vật tại vị trí lò xo nén 2cm với buông nhẹ. Biết k = 100N/m; m1 = mét vuông = 0,5kg với ma sát giữa hai thiết bị là đủ phệ để bọn chúng không trượt lên nhau trong quá trình dao động. Tính tốc độ dao đụng trung bình của hệ từ thời điểm lúc đầu đến thời gian mà lực bọn hồi của lò xo bao gồm độ lớn bằng lực ma liền kề nghỉ cực lớn giữa hai vật dụng lần thiết bị hai

A 30/π cm/sB 15/π cm/sC 45cm/sD 45/π cm/s

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Biểu thức định hiện tượng 2 Niu tơn: (overrightarrowF=moverrightarrowa)

Lực lũ hồi của xoắn ốc Fđh = kx

Lực ma giáp Fms = µmg


Lời giải chi tiết:

Lập phương trình định mức sử dụng 2 Niu tơn cho vật vật dụng 2:

Fms = m2a = - m2ω2x

=> Fms max = m2ω2A = 0,5Fđh max

Vậy tự thời điểm thuở đầu đến thời điểm mà lực bọn hồi của lò xo gồm độ lớn bởi độ khủng lực ma gần kề nghỉ cực to giữa 2 vật dụng lần máy hai, vật thực hiện được trogn thời gian T/3 = π/15; đi được quãng mặt đường 3cm

Tốc độ vừa phải của vật: (v=fracst=frac45pi cm/s)

Chọn D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : Một bé lắc lò xo có lò xo gồm độ cứng 100N/m với vật nặng khối lượng 200g xấp xỉ trên mặt phẳng ở ngang. Thông số ma tiếp giáp trượt giữa mặt phẳng ngang với vật là 0,1. Từ địa chỉ lò xo không thay đổi dạng, truyền cho vật vận tốc lúc đầu 1m/s thì thấy con lắc giao động tắt dần dần trong giới hạn bầy hồi của lò xo. Mang g = 10m/s2. Trong quá trình dao động, biên độ cực đại là

A 3,2cm B 5,6cm C 4,3cm D 6,8cm

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Biên độ dao động cực lớn khi nhỏ lắc tiếp cận biên dương lần thứ nhất tiên

Tần số góc xê dịch của nhỏ lắc lò xo: (omega =sqrtfrackm)

Độ biến đổi thiên cơ năng = Công của ngoại lực

Cơ năng = Động tăng + gắng năng

Động năng Wđ = 0,5mv2

Thế năng đàn hồi Wt = 0,5kx2

Công của ma tiếp giáp Ams = - µmg


Lời giải đưa ra tiết:

Tần số góc xê dịch của nhỏ lắc lò xo: (omega =sqrtfrackm=10sqrt5rad/s)

Gọi A là biên độ dao động cực lớn của nhỏ lắc lò xo

Vì ma tiếp giáp làm vật dao động tắt dần đề nghị độ trở nên thiên cơ năng = Công của ma sát.

(frac12mv^2-frac12kA^2=-mu mgA)

Thay số ta được: 0,5.0,2.12 – 0,5.100.A2 = - 0,1.0,2.10.A => A = 0,043m = 4,3cm

Chọn C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 26 : Một con lắc lò xo bao gồm vật nặng trĩu có khối lượng 1 kg cùng một lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m. Đặt bé lắc xung quanh phẳng ở nghiêng góc (alpha )= 600 so với mặt phẳng nằm ngang. Trường đoản cú vị trí cân đối kéo vật đến vị trí bí quyết vị trí thăng bằng 5cm, rồi thả nhẹ không vận tốc đầu. Do gồm ma tiếp giáp giữa vật và mặt phẳng nghiêng buộc phải sau 10 xê dịch vật giới hạn lại. Mang g = 10 m/s2. Thông số ma ngay cạnh ( ext !!mu!! ext ) giữa vật cùng mặt phẳng nghiêng là

A ( ext !!mu!! ext =1,25.10^-2)B ( ext !!mu!! ext =2,5.10^-2)C ( ext !!mu!! ext =1,5.10^-2)D ( ext !!mu!! ext =3.10^-2)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Độ giảm biên độ sau một chu kì: ( ext !!Delta!! ext A = frac ext4 extF_ extms extk)

Tổng số dao động triển khai được khi giới hạn hẳn:

( extN = frac extA ext !!Delta!! ext A ext = frac extk ext.A ext4 ext. extF_ extms)


Lời giải đưa ra tiết:

*

Ta có: ( extF_ extms ext = !!mu!! ext mg ext.cos !!alpha!! ext )

( extN = frac extA ext !!Delta!! ext A ext = frac extk ext.A ext4 ext. extF_ extms=frac extk ext.A ext4 !!mu!! ext mg ext.cos !!alpha!! ext Rightarrow ext !!mu!! ext =frac extk ext.A ext4 ext.N ext.mg ext.cos !!alpha!! ext )

(Rightarrow )( ext !!mu!! ext =frac ext100 ext.0,05 ext4 ext.10 ext.1 ext.10 ext.cos6 ext0^0=0,025)

Chọn B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 27 : Một cái xe chạy trê tuyến phố lát gạch, cứ sau 15 m trên phố lại gồm một rãnh nhỏ. Biết chu kỳ xê dịch riêng của form xe trên những lò xo giảm xóc là 1,5 s. Để xe cộ bị xóc mạnh nhất thì xe phải chuyển động thẳng những với tốc độ bằng

A 36 km/hB 34 km/hC 10 km/hD 27 km/h

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Tốc độ chuyển động thẳng đều: (v=fracst)


Lời giải đưa ra tiết:

Để xe bị xóc bạo dạn nhất, thời hạn xe trải qua rãnh bởi chu kì dao động riêng của form xe:

t = T = 1,5 s.

Tốc độ của xe pháo là: (v=fracst=frac151,5=10,,left( m/s ight)=36,,left( km/h ight))

Chọn A.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : Một con lắc xoắn ốc nằm ngang tất cả lò xo tất cả độ cứng k = 100 N/m với vật có cân nặng m = 100 g, dao động trên khía cạnh phẳng ngang, hệ số ma liền kề giữa vật và mặt ngang là $mu =0,02$. Kéo thứ lệch khỏi vị trí cân đối một đoạn 10 centimet rồi thả nhẹ mang đến vật dao động. Quãng đường vật đi được tự khi ban đầu dao động cho đến lúc dừng có giá trị ngay sát bằng

A 50 mB 25 cmC 50 cmD 25 m

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Vật dừng lại khi cục bộ cơ năng của thứ chuyển thành công xuất sắc của lực là sát: ( extW=A_ms)


Lời giải bỏ ra tiết:

Cơ năng của con lắc là: ( extW=frac12kA^2=frac12.100.0,1^2=0,5,,left( J ight))

Công của lực ma sát: (A_ms=F_ms.s=mu mg.s=0,02.0,1.10.s=0,02s)

Vật dừng lại khi: ( extW=A_msRightarrow 0,5=0,02sRightarrow s=25,,left( m ight))

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Một bé lắc lò xo trên mặt phẳng nằm ngang tất cả lò xo nhẹ bao gồm độ cứng 2 N/m cùng vật nhỏ tuổi khối lượng 40 g. Thông số ma liền kề trượt thân vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Thuở đầu giữ vật ở phần lò xo bị giãn trăng tròn cm rồi buông nhẹ để bé lắc xấp xỉ tắt dần. Mang (g=10,,m/s^2). Đến thời điểm vận tốc của vật bước đầu giảm, nỗ lực năng của con lắc lò xo bằng bao nhiêu?

A 39,6 mJB 0,4 mJC 40 mJD 3,96 mJ

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tốc độ của vật bắt đầu giảm lúc nó đi qua VTCB, ở chỗ có: (F_dh=F_ms)

Thế năng của bé lắc: ( extW_t=frac12kDelta l^2)


Lời giải bỏ ra tiết:

Tốc độ của vật ban đầu giảm lúc nó sinh sống vị trí:

(egingathered F_dh = F_ms Rightarrow kDelta l = mu mg hfill \ Rightarrow Delta l = fracmu mgk = frac0,1.0,04.102 = 0,02,,left( m ight) = 2,,left( cm ight) hfill \ endgathered )

Thế năng của bé lắc khi đó:

( extW_t=frac12kDelta l^2=frac12.2.0,02^2=4.10^-4,,left( J ight)=0,4,,left( mJ ight))

Chọn B.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 30 : Một bé lắc lò xo có cân nặng vật nặng nề m = 200 g, độ cứng xoắn ốc k = 20 N/m, giao động tắt dần cùng bề mặt phẳng nằm theo chiều ngang có hệ số ma liền kề (mu =0,1). Nén lò xo vào một trong những khoảng A (so với địa chỉ lò xo không thay đổi dạng) rồi thả ra. Khi qua vị trí cân đối lần đầu đồ vật có tốc độ (sqrt0,8,,m/s). Mang (g=10,,m/s^2). Biên độ A ban đầu của thứ gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

A 15 cmB 8 cmC 12 cmD 10 cm

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Vật qua vị trí cân đối lần trước tiên khi: (F_dh=F_ms)

Tốc độ của đồ ở VTCB: (v=omega A)

Tần số góc của bé lắc: (omega =sqrtfrackm)


Lời giải đưa ra tiết:

Tần số góc của con lắc là: (omega =sqrtfrackm=sqrtfrac200,2=10,,left( rad/s ight))

Vật qua VTCB lần đầu tiên khi: (F_dh=F_ms)

(Rightarrow kDelta l=mu mgRightarrow Delta l=fracmu mgk=frac0,1.0,2.1020=0,01,,left( m ight)=1,,left( cm ight))

Tốc độ của vật dụng khi qua VTCB:

(v=omega A"=omega left( A-Delta l ight)Rightarrow A=fracvomega +Delta l=frac100sqrt0,810+1=9,94,,left( cm ight))

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 31 : Một con lắc lò xo nằm ngang tất cả tần số góc xê dịch riêng (omega _0 = 10rad/s). Chức năng vào đồ nặng theo phương của trục lốc xoáy một ngoại lực biến đổi thiên (F_n = F_0.cos left( 20t ight),,N). Sau một thời gian vật xấp xỉ điều hoà với tần biên độ 5cm. Khi đồ dùng qua li độ x = 3cm thì tốc độ của đồ vật là:

A 60cm/s B 40cm/s C 30cm/s D 80cm/s

Đáp án: D


Phương pháp giải:

+ Tần số của xê dịch cưỡng bức bởi tần số của nước ngoài lực cưỡng bức

+ tốc độ dao động: (v = omega sqrt A^2 - x^2 )


Lời giải bỏ ra tiết:

Phương trình của nước ngoài lực chống bức tác dụng vào vật: (F_n = F_0.cos left( 20t ight),,N)

Vậy tần số dao động của thứ là: (omega = 20,rad/s)

Ta có: (left{ eginarraylA = 5cm\x = 3cmendarray ight.)

Tốc độ của đồ là: (v = omega sqrt A^2 - x^2 = 20.sqrt 5^2 - 3^2 = 80cm/s)

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 32 : Một nhỏ lắc lốc xoáy đang xấp xỉ tắt dần. Độ sút cơ năng sau một thời gian là 14%. Tính độ bớt biên độ trong thời gian đó

A 28,16%B 28%C 7%D 7,26%

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cơ năng của vật: ( extW=frac12kA^2)


Lời giải chi tiết:

Sau một chu kì, cơ năng của con lắc còn sót lại là:

( extW" = extW - Delta extW = W - extW.14\% = 0,86 extW)

Độ sút biên độ của con lắc sau 1 chu kì là:

(egingathered extW" = 0,86 extW = frac12kA"^2 Rightarrow 0,86.frac12kA^2 = frac12kA"^2 hfill \ Rightarrow A" = 0,927A Rightarrow fracA - A"A = fracA - 0,9274AA = frac0,0726AA = 7,26\% hfill \ endgathered )

Chọn D.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 33 : Một con lắc lốc xoáy được gắn thêm trên một mặt ngang, vật nhỏ dại có khối lượng 1 kg, độ cứng của lốc xoáy là 100 N/m. Hệ số ma liền kề giữa vật bé dại và khía cạnh ngang là 0,05. Vật nhỏ tuổi đang nằm yên ổn tại vị trí cân bằng thì được lôi ra khỏi vị trí đó theo phương song song với trục của lò xo nhằm lò xo dãn ra một quãng 10 cm rồi buông vơi (lúc t = 0) đến vật giao động tắt dần chậm. Tại thời điểm mà lò xo bị nén nhiều nhất thì lực ma liền kề đã sinh một công tất cả độ lớn bằng

A 0,095 J B 0,0475 J C 0,10 J D 0,05 J

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Lực ma sát tính năng lên vật: (F_ms = mu mg)

Độ sút biên độ của nhỏ lắc sau từng nửa chu kì: (Delta A = dfrac2mu mgk)

Công của lực ma sát: (A_ms = F_ms.s)


Lời giải đưa ra tiết:

Lực ma sát công dụng lên thứ là: (F_ms = mu mg = 0,05.1.10 = 0,5,,left( N ight))

Độ sút biên độ của nhỏ lắc sau mỗi nửa chu kì là:

(Delta A = dfrac2mu mgk = dfrac2.0,05.1.10100 = 0,01,,left( m ight) = 1,,left( cm ight))

Quãng mặt đường vật đi được từ khi lò xo tất cả chiều dài cực lớn đến khi lò xo có chiều dài cực tiểu là:

(s = A + A" = A + left( A - Delta A ight) = 2A - Delta A = 2.10 - 1 = 19,,left( cm ight))

Công của lực ma tiếp giáp là: (A_ms = F_ms.s = 0,5.0,19 = 0,095,,left( J ight)) 

Chọn A.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 34 : nhỏ lắc 1-1 dài 56 centimet được treo vào nai lưng một toa xe cộ lửa. Nhỏ lắc bị kích động mỗi lúc bánh của toa xe gặp gỡ chỗ nối nhau của các thanh ray. đem ( extg = 9,8,, extm/ exts^ ext2). Cho thấy chiều dài của mỗi thanh ray là 12,5 m. Biên độ xê dịch của con lắc vẫn lớn nhất lúc tàu chạy thẳng đông đảo với tốc độ

A 24 km/h B 72 km/h C 40 km/hD 30 km/h

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc: ( extT = 2 !!pi!! ext sqrtfracl extg)


Lời giải đưa ra tiết:

Chu kì xấp xỉ riêng của con lắc là:

( extT = 2 !!pi!! ext sqrtfracl extg ext = 2 !!pi!! ext sqrtfrac ext0,56 ext9,8approx ext1,5 left( exts ight))

Biên độ dao động của nhỏ lắc lớn nhất lúc tàu dao động với chu kì bởi chu kì dao động riêng của bé lắc.

Tốc độ của tàu khi đó là: ( extv = frac exts extT ext = frac ext12,5 ext1,5 ext = 8,3 left( extm/s ight) ext = 30 left( extkm/h ight))

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 35 : con lắc lò xo gồm vật nặng nề m = 100 g cùng lò xo nhẹ tất cả độ cứng k = 100 N/m. Công dụng một nước ngoài lực chống bức biến thiên ổn định biên độ ( extF_ ext0) cùng tần số ( extf_ ext1 ext = 6,, extHz) thì biên độ xê dịch ổn định là ( extA_ ext1). Nếu không thay đổi biên độ ( extF_ ext0) và các yếu tố khác, tăng tần số nước ngoài lực cho ( extf_ ext1 ext = 7,, extHz) thì biên độ xê dịch ổn định là ( extA_2). đối chiếu ( extA_ ext1) cùng ( extA_2)

A ( extA_ ext1 ext = extA_ ext2) B ( mA_ m1{ m{ C ( mA_ m1 m > mA_ m2)D chưa đủ đk để kết luận.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tần số xê dịch của bé lắc: ( extf = frac ext1 ext2 !!pi!! ext sqrtfrac extk extm)


Lời giải bỏ ra tiết:

Tần số xấp xỉ của bé lắc: ( extf = frac ext1 ext2 !!pi!! ext sqrtfrac extk extm ext = frac ext1 ext2 !!pi!! ext sqrtfrac ext100 ext0,1 ext = 5 left( extHz ight))

Nhận xét: Biên độ xê dịch cưỡng bức càng lớn khi tần số của nước ngoài lực càng sát tần số xấp xỉ riêng của con lắc.

Vậy ( mA_ m1 m > mA_ m2)

Chọn C.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 36 : Một nhỏ lắc solo gồm đồ dùng có trọng lượng m, dây treo tất cả chiều nhiều năm l = 2 m, rước ( extg = ext !!pi!! ext ^ ext2). Con lắc giao động điều hòa dưới chức năng của ngoại lực có biểu thức ( extF = extF_ ext0 extcosleft( ext !!omega!! ext t + frac ext !!pi!! ext ext2 ight),, extN). Nếu chu kỳ T của nước ngoài lực tăng từ là một s lên 3 s thì biên độ dao động của đồ gia dụng sẽ

A tăng rồi giảmB chỉ giảmC bớt rồi tăngD chỉ tăng

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Tần số góc riêng của bé lắc: (omega =sqrtfraclg)

Sử dụng lý thuyết về sự phụ thuộc vào biên độ của nhỏ lắc vào tần số góc của nước ngoài lực.


Lời giải đưa ra tiết:

Tần số góc riêng rẽ của nhỏ lắc là: (omega =sqrtfraclg=sqrtfracpi ^22=fracpi sqrt2,,left( rad/s ight))

Chu kì của nước ngoài lực tăng từ một s lên 3 s, ta có:

(1le Tle 3Rightarrow frac2pi 3le Omega le 2pi )

Nhận xét: chu kì của nước ngoài lực tăng tự 1s mang lại 3 s, có giá trị chu kì mà lại tại đó con lắc xấp xỉ cộng hưởng, khi ấy biên độ của con lắc là lớn nhất.

Vậy biên độ của nhỏ lắc tăng đến giá trị cực lớn rồi giảm.

Chọn A.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 37 : Một bé lắc đối chọi gồm vật nặng có khối lượng m, dây treo bao gồm chiều nhiều năm l = 2 m, cân nặng không đáng chú ý , lấy ( extg = 10 m/ exts^ ext2). Con lắc xê dịch điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực bao gồm biểu thức ( extF = extF_ ext0 extcosleft( ext !!omega!! ext t + frac ext !!pi!! ext ext2 ight),, extN). Nếu chu kỳ T của nước ngoài lực tăng trường đoản cú 2 s lên 4 s thì biên độ xấp xỉ của vật dụng sẽ

A Chỉ tăngB Tăng rồi giảmC Chỉ giảmD bớt rồi tăng 

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tần số góc riêng rẽ của nhỏ lắc: (omega =sqrtfraclg)

Sử dụng triết lý về sự dựa vào biên độ của con lắc vào tần số góc của nước ngoài lực.


Lời giải đưa ra tiết:

Tần số góc riêng của bé lắc là: (omega =sqrtfraclg=sqrtfracpi ^22=fracpi sqrt2,,left( rad/s ight))

Chu kì của ngoại lực tăng từ 2 s lên 4 s, ta có:

(2le Tle 4Rightarrow fracpi 2le Omega le pi )

Nhận xét: chu kì của ngoại lực tăng từ bỏ 2 s mang đến 4 s, có giá trị chu kì nhưng tại đó nhỏ lắc xê dịch cộng hưởng, lúc ấy biên độ của con lắc là lớn nhất.

Vậy biên độ của con lắc tăng đến giá trị cực lớn rồi giảm.

Chọn B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 38 : Một đoàn tàu hỏa coi như 1 hệ dao động với chu kì 0,5 s vận động trên đường ray. Biết chiều lâu năm của từng thanh ray là 15 m. Hành khách trên tàu sẽ không cảm thấy bị rung giả dụ độ chênh lệch thân tần số dao động riêng của tàu cùng tần số vì đường ray gây ra lớn hơn hoặc bởi 80% tần số dao động riêng của tàu. Hỏi gia tốc của tàu phải thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại gì?

A ( ext6le extvle ext54,, extm/s) B ( extvle ext6 m/s) hoặc ( extvge ext54 m/s)C ( extvge ext6 m/s) D ( extvle ext54 m/s)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Chu kì xấp xỉ của tàu chính là thời gian tàu đi qua mỗi thanh ray.


Lời giải chi tiết:

Gọi gia tốc của tàu là v.

Thời gian tàu đi qua mỗi thanh ray là: (t=fraclv)

Thời gian tàu trải qua mỗi thanh ray chính là chu kì vày đường ray gây ra.

Tần số giao động riêng của tàu là: (f_0=frac1T=frac10,5=2,,left( Hz ight))

Theo đề bài xích ta có:

(left| f - f_0 ight| geqslant 0,8f_0 Rightarrow left< egingathered f - f_0 geqslant 0,8f_0 hfill \ f - f_0 leqslant - 0,8f_0 hfill \ endgathered ight. Rightarrow left< egingathered f geqslant 1,8f_0 = 3,6,,left( Hz ight) hfill \ f leqslant 0,2f_0 = 0,4,,left( Hz ight) hfill \ endgathered ight.)

Mà 

(f = frac1t = fracvl Rightarrow left< egingathered fracvl geqslant 3,6 hfill \ fracvl leqslant 0,4 hfill \ endgathered ight. Rightarrow left< egingathered v geqslant 3,6l = 3,6.15 = 54,,left( m/s ight) hfill \ v leqslant 0,4l = 0,4.15 = 6,,left( m/s ight) hfill \ endgathered ight.)

Chọn B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 39 : Nước vào xô gồm chu kì giao động riêng ( extT_ ext0 ext = 2 s). Bước chân người dài 50 cm. Fan xách xô đi với tốc độ bao nhiêu thì nước vào xô bị sóng sánh táo bạo nhất

A 25 cm/sB 50 cm/sC 1 m/s D 52 cm/s 

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Nước vào xô bị sóng mạnh nhất khi có cộng hưởng.


Lời giải đưa ra tiết:

Nước vào xô bị sóng mạnh nhất khi chu kì của nước bởi chu kì của bước đi bằng chu kì của nước trong xô.

Ta có: (T=T_0Rightarrow fraclv=T_0Rightarrow v=fraclT_0=frac502=25,,left( cm/s ight))

Chọn A.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 40 : Một bé lắc xoắn ốc lí tưởng nằm ngang, lò xo gồm độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 500 g. Đưa vật mang lại vị trí mà lò xo bị nén 10 cm, rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma ngay cạnh trượt thân vật cùng mặt phẳng nằm ngang là ( ext !!mu!! ext = 0,2). Lấy ( extg = 10 m/ exts^ ext2). Vận tốc cực to của vật trong quá trình dao hễ là

A ( ext100sqrt ext2 ext cm/s)B ( ext90sqrt ext2 ext cm/s) C ( ext60sqrt ext2 ext cm/s) D ( ext80sqrt ext2 ext cm/s) 

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Vật đạt tốc độ cực lớn khi trải qua vị trí thăng bằng lần đầu tiên.

Tần số góc của bé lắc: (omega =sqrtfrackm)


Lời giải bỏ ra tiết:

Tần số góc của con lắc là: (omega =sqrtfrackm=sqrtfrac1000,5=10sqrt2,,left( rad/s ight))

Vật qua VTCB lần đầu tiên khi: (F_dh=F_ms)

(Rightarrow kDelta l=mu mgRightarrow Delta l=fracmu mgk=frac0,2.0,5.10100=0,01,,left( m ight)=1,,left( cm ight))

Tốc độ cực đại của trang bị trong quá trình dao hễ là:

(v=omega A"=omega left( A-Delta l ight)=10sqrt2.left( 10-1 ight)=90sqrt2,,left( cm/s ight))

Chọn B.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 41 : Một bé lắc lò xo tất cả vật nhỏ dại khối lượng (200g) xê dịch cưỡng bức bình ổn dưới chức năng của ngoại lực trở thành thiên cân bằng với tần số (f). Đồ thị màn trình diễn sự dựa vào của biên độ vào tần số góc của nước ngoài lực chức năng lên hệ tất cả dạng như hình vẽ. Lấy (pi ^2 = 10). Độ cứng của lò xo là

*

 

A (80N/m)B (42,25N/m)C (50N/m.)D (32N/m.)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

+ Đọc vật thị (A - omega ) của vật giao động cưỡng bức

+ cùng hưởng dao động: (Omega = omega )

+ vận dụng biểu thức (omega = sqrt dfrackm )


Lời giải bỏ ra tiết:

Từ thứ thị, ta thấy hiện tượng cộng hưởng giao động xảy ra khi tần số góc riêng biệt của vật dụng (tại điểm tất cả biên độ rất đại) bởi với tần số của lực cưỡng bức

(Omega = omega = 5pi )

(eginarrayl Rightarrow omega = sqrt dfrackm = 5pi \ Rightarrow k = omega ^2.m = left( 5pi ight)^2.0,2 = 50N/mendarray)

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 42 : Một nhỏ lắc lò xo bao gồm vật nhỏ tuổi có khối lượng m = 25g và lò xo tất cả độ cứng 100 N/m. Con lắc giao động cưỡng bức theo phương trùng cùng với trục của xoắn ốc dưới tính năng của nước ngoài lực tuần toàn (F = F_0.cos omega t,left( N ight)). Khi ω theo lần lượt là 10rad/s và 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tương ứng là A1 cùng A2. đối chiếu ta thấy:

A (A_1 > A_2) B (A_1 C (A_1 = A_2)D (A_1 = 1,5A_2)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+ Tần số góc của giao động riêng : (omega _0 = sqrt dfrackm )

+ Biên độ của dao động cưỡng bức càng béo khi tần số góc của ngoại lực có mức giá trị càng gần giá trị của tần số góc của giao động riêng.


Lời giải đưa ra tiết:

Tần số góc của giao động riêng :

(omega _0 = sqrt dfrackm = sqrt dfrac1000,025 approx 63,25rad/s)

Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc vào của biên độ vào tần số của dao động cưỡng bức :

 

*

Ta có : (omega _1
Đáp án - giải mã

Câu hỏi 43 : Một nhỏ lắc lốc xoáy nằm ngang có vật nhỏ tuổi m = 200g, k = 20N/m, thông số ma gần kề trượt 0,1. Lúc đầu lò xo dãn 10cm, thả nhẹ để vật giao động tắt dần, rước g = 10 m/s2. Vào chu kì trước tiên thì tỉ số vận tốc giữa nhì thời điểm gia tốc bị triệt tiêu là:

A (dfrac54)B (dfrac97) C  (dfrac32) D (dfrac43)

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Lực ma cạnh bên trượt chức năng lên vật có độ lớn: (left| F_ms ight| = mu mg)

Để tốc độ lớn nhất khi hợp lực hồi phục và lực cản phải cân bằng nhau:

(kx_0 = mu mg Rightarrow x_0 = dfracmu mgk)

 Áp dụng định hình thức bảo toàn tích điện khi đồ vật đạt vận tốc cực lớn lần đầu tiên:

(eginarrayldfrac12kA^2 = dfrac12kx_0^2 + dfrac12mv_0^2 + mu mg(A - x_0)\ Leftrightarrow mv_0^2 = k(A^2 - x_0^2) - 2mu mg(A - x_0)\ Leftrightarrow mv^2 = k(A^2 - x_0^2) - 2kx_0(A - x_0) Rightarrow v = omega (A - x_0)endarray)


Lời giải bỏ ra tiết:

Ban đầu lò xo dãn 10cm ( Rightarrow A = 10cm)

Ta gồm ( mx_0 = dfracmu mmg mk = dfrac0,1.0,2.1020 m = 1cm)

Xét trong những giai đoạn vận động chưa thay đổi chiều thì thời điểm gia tốc của vật dụng triệt tiêu là thời khắc vật qua vị trí cân đối tạm.

Lúc này vận tốc của vật dụng là lớn nhất và được tính bởi: (left{ eginarraylv_1 = mA_1omega ;\v_2 = mA_2omega ;endarray ight.)

Tỉ số bắt buộc tìm chính là tỉ số: (dfracv_1v_2 = dfrac mA_1 mA_2)

Mặt không giống ta có: (left{ eginarrayl mA_1 = A-- mx_0;;\ mA_2 = mA_1-- m2 mx_0 = A-- m3 mx_0;;endarray ight.)

( Rightarrow dfracv_ m1v_ m2 = dfracA;--; mx_0A;--; m3 mx_0 = dfrac10 - 110 - 3.1 = dfrac m97)

Chọn B.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 44 : chức năng vào hệ xê dịch một nước ngoài lực hiếp dâm tuần hoàn tất cả biên độ ko đổi cơ mà tần số f thay thay đổi được. Ứng cùng với mỗi giá trị của f thì hệ sẽ xê dịch cưỡng bức cùng với biên độ A. Hình bên là trang bị thị trình diễn sự phụ thuộc vào của A vào f. Chu kì dao động riêng của hệ gần nhất với mức giá trị nào sau đây?

*

A 0,15 s.  B  0,35 s.C 0,45 s. D 0,25 s.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Con lắc bao gồm biên độ cực đại khi bao gồm cộng hưởng: chu kì của lực cưỡng bức bởi chu kì riêng biệt của bé lắc


Lời giải chi tiết:

Từ vật dụng thị ta thấy với giá trị (f approx 6left( Hz ight)), nhỏ lắc tất cả biên độ cực đại.

Khi đó bé lắc xê dịch cộng hưởng, chu kì của lực cưỡng bức bởi chu kì xê dịch riêng của nhỏ lắc: (T = dfrac1f = dfrac16 approx 0,167left( s ight))

Chọn A.


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 45 : Một con lắc solo gồm đồ gia dụng có trọng lượng m, dây treo có chiều nhiều năm (l = 2m), đem (g = pi ^2left( m/s^2 ight)). Bé lắc xê dịch điều hòa dưới tính năng của nước ngoài lực gồm biểu thức (F = F_0cosleft( omega t + dfracpi 2 ight)left( N ight)). Nếu chu kì của nước ngoài lực tăng từ bỏ 4s lên 8s thì biên độ dao động cưỡng bức của đồ sẽ

A  luôn tăngB bớt rồi tăng.C  luôn giảmD tăng rồi giảm

Đáp án: C


Phương pháp giải:

+ áp dụng lí thuyết về giao động cưỡng bức

+ cùng hưởng dao động


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

+ Tần số cùng hưởng dao động: (f_0 = dfrac12pi sqrt dfracgl = dfrac12sqrt 2 left( Hz ight) = 0,354Hz)

+ khi chu kì tăng trường đoản cú 4s lên 8s tương ứng với tần số bớt từ (f_1 = 0,25Hz) mang lại (f_2 = 0,125Hz)

Ta bao gồm đồ thị:

*

Từ thứ thị, ta thấy khi chu kì tăng từ 4s lên 8s thì biên độ giao động cưỡng bức luôn giảm.

Chọn C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 46 : thiết bị nặng có cân nặng m vị trí một khía cạnh phẳng nhẵn, ở ngang, được nối với cùng 1 lò xo tất cả độ cứng k, lò xo lắp vào bức tường chắn đứng tại điểm M. Vật đang đứng thăng bằng thì chịu tính năng của một lực không đổi F hướng theo trục của lò xo như hình vẽ. Đến lúc vật dừng lại lần trang bị nhất, nó đã đi được được quãng đường là

*

A ($F over 2k)B ($4F over k)C ($2F over k)D ($F over k)

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết của việc cơn nhấp lên xuống lò xo chịu công dụng của nước ngoài lực ko đổi


Lời giải bỏ ra tiết:

Vị trí cân bằng mới là O1 bí quyết O một đoạn x0 được xác định theo phương pháp (x_0 = F over k)

Sau đó bé lắc sẽ dao động điều hòa với biên độ A = x0

Vật dừng lại lần trước tiên khi vật đi qua vị trí biên x = A = x0

Khi đó, đồ dùng đi được quãng mặt đường (s = 2x_0 = 2F over k)

Chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 47 : Một nhỏ lắc dài 44 cm được treo vào è của một toa xe lửa. con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng phần đa với gia tốc bằng từng nào thì biên độ dao động của bé lắc sẽ béo nhất? cho thấy chiều dài của mỗi con đường ray là 12,5 m. Mang g = 9,8 m/s2.

A 10,7 km/h. B 34 km/h. C 106 km/h. D 45 km/h.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp giải: Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ: tần số (chu kì) của lực cưỡng bức bằng tần số riêng (chu kì riêng) của hệ dao động


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

Cách giải :

+ Chu kì giao động riêng của bé lắc đơn: (T = 2pi sqrt fraclg = 2pi sqrt frac0,449,8 = 1,33s.)

+ Biên độ dao động của nhỏ lắc sẽ lớn nhất khi xảy ra hiện tượng cùng hưởng, có nghĩa là tần số (chu kì) của lực kích động bằng với tần số (chu kì) xấp xỉ riêng của nhỏ lắc. Như vậy, khoảng thời gian con nhấp lên xuống đi hết một thanh ray bằng với chu kì dao động riêng của bé lắc: (Delta t = T ext fracLv = T = > v = ext fracLT = frac12,51,33 = 9,4m/s approx 34km/h.)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 48 : Đồ thị hình bên màn trình diễn sự dựa vào của li độ theo thời hạn của một nhỏ lắc lốc xoáy nằm ngang có vật có cân nặng m = 100 g và lò xo gồm độ cứng K. Trong suốt quá trình dao động vật chịu tác dụng của lực cản tất cả độ mập không đổi bằng 1 N. Chọn gốc toạ độ tại phần lò xo không trở nên dạng, gốc thời gian lúc vật ban đầu dao động, lấy π2 ≈ 10. Tỷ số giữa tốc độ cực đại và vận tốc trung bình của đồ vật trong suốt quá trình dao cồn là 

*

A 0,9π. B  0,8π. C π. D  0,7π. 

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Áp dụng bí quyết của xê dịch tắt dần của bé lắc lò xo


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B.

+ trường đoản cú hình vẽ, ta có (Delta ml_0 = mF_ mc over mk = 0,01 mm o mk = 1 over 0,01 = 100 m N/m,) với (Delta ml_0) là độ biến dị của lốc xoáy tại vị trí thăng bằng tạm.

 Biên độ xấp xỉ của đồ dùng trong nửa chu kỳ đầu tiên A1, vào nửa chu kì máy hai, trong nửa chu kì thứ cha và vật dụng 4 lần lượt là: A1 = A0 - 1 với A0 là tọa độ thuở đầu của vật.

 

(left{ matrix mA_2 = mA_0 - 3 hfill cr mA_3 = mA_0 - 5 hfill cr mA_4 = mA_0 - 7 = 2 hfill cr ight. mcm o left{ matrix mA_0 = 9 hfill cr mA_1 = 8 hfill cr mA_2 = 6 hfill cr mA_3 = 4 hfill cr mA_4 = 2 hfill cr ight. mcm.)

 Tốc độ cực to của thứ trong quy trình dao động ( mv_ mmax = omega mA_1 = 80pi m cm/s m.)

 Tốc độ vừa đủ của thứ ( mv_ mtb = mS over mt = 2left( mA_1 + mA_2 + mA_3 + mA_4 ight) over mt = 2left( 8 + 6 + 4 + 2 ight) over 0,4 = 100 m cm/s m.)

 Ta tất cả tỉ số ( mv_max over mv_ mtb = 0,8pi .)


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 49 : tiến hành thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm bé lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M (con nhấp lên xuống điều khiển) được treo bên trên một gai dây. Lúc đầu hệ đã đứng yên ở trong phần cân bằng. Kích thích hợp M dao động nhỏ dại trong phương diện phẳng vuông góc với mặt phẳng mẫu vẽ thì các con lắc còn sót lại dao rượu cồn theo. Không kể M, nhỏ lắc dao động vượt trội nhất là

*

A bé lắc (2). B nhỏ lắc (1). C bé lắc (3).D con lắc (4).

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Sử dụng định hướng về cộng hưởng dao động


Lời giải bỏ ra tiết:

Khi M xê dịch thì tác dụng 1 lực cưỡng dâm lên dây treo. Lực này lại tác dụng lên các con lắc còn lại làm cho các con lắc dao động. Có thể nói con rung lắc 1, 2, 3, 4 chịu tác dụng của 1 ngoại lực vươn lên là thiên tuần hoàn cần nó dao động cưỡng bức. Lực này biến chuyển thiên cùng với tần số đúng bởi tần số dao động của M

Trong xê dịch cưỡng bức, khi tần số của nước ngoài lực càng ngay sát với tần số xấp xỉ riêng thì con lắc sẽ giao động với biên độ càng lớn.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 10 Trang 113 114 Sgk Hóa Học 10, Bài 1 Trang 113 Sgk Hóa Học 10

Vậy nhỏ lắc nào gồm chiều lâu năm gần với chiều dài của M tốt nhất thì sẽ xê dịch mạnh nhất.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 50 : Một vật dụng có khối lượng 100g đính với một lò xo có độ cứng 100N/m. đồ chỉ xấp xỉ được trên trục Ox nằm hướng ngang trùng với trục của lò xo. Ban đầu, kéo vật thoát khỏi vị trí thăng bằng 8cm, rồi truyền mang lại vật vận tốc 60cm/s phía theo phương Ox. Trong quy trình dao động vật luôn chịu tính năng một lực cản không thay đổi 0,02N. Tổng chiều nhiều năm quãng đường nhưng mà vật đi được từ bỏ lúc ban đầu dao động cho tới lúc dừng lại:

A 15,6mB 9,16mC 16,9mD 15m

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp:  Áp dụng biểu thức W = Fms.s


Lời giải đưa ra tiết:

Hướng dẫn giải:

Ta có, cục bộ năng lượng ban đầu của đồ vật chuyển thành công xuất sắc của lực masát (lực cản)

( mW = frac12k mx_0^2 + frac12mv^2 = F_m mss o s = fracfrac12k mx_0^2 + frac12mv^2F_m ms = fracfrac12 m100 m.(0,08 m)^2 + frac120,1.0,6^20,02 = 16,9m)