I. Một vài kiến thức cơ bản: Nhiệt lượng toả ra trong dây dẫn phần trăm thuận với bình phương cường độ mẫu điện, xác suất thuận với năng lượng điện trở và thời hạn dòng điện chạy qua .

Bạn đang xem: Bài tập định luật jun len xơ lớp 9


*
tải xuống (3)
Công thức: Q = I2Rt Q = 0,24 I2Rt bài xích 1
. 1 bàn là có cân nặng 0,8kg tiêu thụ công suất 1000W dưới hiệu điện nắm 220V. Tính:a. Cường độ chiếc điện qua bàn là.b. Điện trở của bàn là.c. Tính thời gian để nhiệt độ của bàn là tăng tự 200C mang đến 900C. Cho thấy hiệu suất của bàn là H= 80%. Mang lại nhiệt dung riêng biệt của fe là 460J/kg.K.GỢI Ý:c) Tính nhiệt độ lượng q1 để nâng ánh nắng mặt trời của bàn là lên 700C. + Tính nhiệt lượng cần cung cấp Q theo quận 1 và H. + từ bỏ Q= I2.R.t=> tính t.Đs: a) 4,54A; b) 84,4W; c) 32sBài 2. Một bếp điện vận động ở hiệu điện núm 220V.a. Tính nhiệt độ lượng tỏa ra của dây dẫn trong thời hạn 25phút theo đơn vị Jun và đơn vị calo. Biết năng lượng điện trở của nó là 50W.b. Nếu cần sử dụng nhiệt lượng kia thì đun sôi được từng nào lít nước tự 200C.Biết nhiệt dung riêng và trọng lượng riêng của nước thứu tự là 4200J/kg.K cùng 1000kg/m3. Bỏ qua sự mất mát nhiệt.GỢI Ý:a. Tính nhiệt độ lượng Q tỏa ra trên dây kéo đến U,R,t.b. Tính số lượng nước được hâm sôi bởi nhiệt độ lượng nói trên.+ Tính m trường đoản cú Q= C.m.Dt.+ Biết m, D tính V. Đs: a) 1452000 J = 348480 Cal; b) 4,32 lítBài 3. Người ta hâm sôi 5l nước từ bỏ 200C trong một ấm điện bằng nhôm có trọng lượng 250g mất 40phút. Tính năng suất của ấm. Biết trên ấm có ghi 220V- 1000W, hiệu điện chũm nguồn là 220V. đến nhiệt dung riêng của nước cùng nhôm theo thứ tự là 4200J/kg.K và 880J/kg.KGỢI Ý:+ Tính nhiệt lượng ấm nhôm cùng nước thu vào: Qthu (theo C1,C2, m1, m2 và Dt)+ Tính sức nóng lượng vì dây năng lượng điện trở ấm tỏa ra trong 40phút: Qtỏa theo P,t.+ Tính công suất của ấm:Đs:71%Bài 4.Người ta mắc hai điện trở R1= R2=50W lần lượt bằng hai cách thông liền và song song rồi nối vào mạch điện gồm hiệu điện nắm U= 100V.Tính cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở trong những trường hợp.Xác định nhiệt lượng tỏa ra trên mỗi năng lượng điện trở trong nhị trường hợp trong thời hạn 30phút. Có nhận xét gì về kết quả tìm được.
GỢI Ý:a. Khi (R1 nt R2): tính I1, I2.+ khi (R1// R2): tính I1’, I2’.b. Tính nhiệt độ lượng tỏa ra trên mỗi điện trở khi (R1 nt R2); (R1// R2).Lưu ý: R1= R2 Q1?Q2.
*
Bài 5.
Giữa nhị điểm A cùng B có hiệu điện nỗ lực 120V, fan ta mắc tuy vậy song nhì dây kim lọai. Cường độ mẫu điện qua dây thứ nhất là 4A, qua dây thứ hai là 2A.a) Tính cường độ loại điện vào mạch chính. B) Tính điện trở của mỗi dây và điện trở tương đương của mạch. C) Tính năng suất điện của mạch cùng điện năng sử dụng trong 5giờ. D) Để có hiệu suất của cả đoạn là 800W bạn ta đề xuất cắt sút một đoạn của đoạn dây đồ vật hai rồi mắc tuy vậy song lại với dây thứ nhất vào hiệu điện rứa nói trên. Hãy tính điện trở của đoạn dây bị cắt đó.a. Tính IAB theo 2 cái mạch rẽ.b. Phụ thuộc công thức R=U/I để tính R1 , R2. Tính RABc. Tính p theo U, I. Tính A theo P,t. Hotline R­­­'2 là năng lượng điện trở của đoạn dây bị cắt.Tính I’ qua đoạn mạch (R1//R2) theo P’,U. + Tính R’ABtheo U,I’.

Xem thêm: Giải Bài Tập Âm Nhạc 6 Kết Nối Tri Thức, Âm Nhạc Lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo

*
Bài 6*.
Đường dây dẫn từ bỏ mạng điện tầm thường tới 1 gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và gồm lõi bằng đồng đúc tiết diện 0,5mm2.Hiệu điện vắt cuối con đường dây(tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng những dụng cố kỉnh điện bao gồm tổng hiệu suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Wm.a. Tính năng lượng điện trở của cục bộ dây dẫn tự mạng điện bình thường tới gia đình.b. Tính nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn vào 30 ngày ra đơn vị chức năng kW.h.GỢI Ý:a. Tính năng lượng điện trở R của toàn cục đường dây theo r,l,S.b. Tính cường độ loại điện I qua dây kéo theo P,U.+ Tính nhiệt độ lượng Q lan ra trên tuyến đường dây theo I,R,t ra đơn vị chức năng kW.h.Đs: a) 1,36W; b) 247 860J = 0,069kWh.