- Chọn bài xích -Bài 1: Tổng cha góc của một tam giácBài 2: nhì tam giác bởi nhauBài 3: ngôi trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Bài 4: ngôi trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Bài 5: trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Bài 6: Tam giác cânBài 7: Định lí Pi-ta-goBài 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuôngÔn tập chương 2

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách Giải Sách bài bác Tập Toán 7 bài xích 7: Định lí Pi-ta-go giúp cho bạn giải các bài tập vào sách bài bác tập toán, học xuất sắc toán 7 để giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phải chăng và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Bài 82 trang 149 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tính cạnh góc vuông của một tam giác vuông biết cạnh huyền bởi 13 cm, cạnh góc vuông kia bằng 12 centimet

Lời giải:

Giả sử ∆ABC có ∠A =90o, BC = 13 cm, AC = 12cm

Theo định lý pitago ta có: BC2 = AB2=AC2

Suy ra: AB2=BC2-AC2=132-122=25

Vậy AB = 5 cm

Bài 83 trang 149 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: mang lại tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc cùng với BC. Tính chu vi tam giác ABC biết AC= 20vm, AH = 12 centimet và bảo hành = 5cm

Lời giải:

*

∆AHB có (AHB) =90°

Theo định lý pitago, ta có:

AB2=AH2+HB2

= 122+52=169

Vậy AB = 13 cm

∆AHC gồm (AHC) =90o

Theo định lý pitago, ta có:

AC2=AH2+HC2

HC2=AC2-AH2=202-122=400-144=256

Vậy HC = 16cm

Ta có: BC = bảo hành + HC = 5 +16 = 21cm

Chu vi tam giác ABC là: AB + AC + BC = 13 + 20 + 21 = 54cm

Bài 84 trang 149 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính độ dài những đoạn thẳng AB, BC, CD cùng Da trên hình dưới.

*

Lời giải:

Theo định lí pitago ta có:

AB2 = 52+12=25+1=26 => AB =√ 26

CD2=22+22=4+4=8 =>CD =√ 8


AD2=32+42=9+14=25 =>AD = 5

Và BC = 1

Bài 85 trang 149 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: màn hình của một vật dụng thu hình bao gồm dạnh hình chữ nhật, chiều rộng lớn 12 inh-sơ, đường chéo 20inh-sơ. Tính chiều nhiều năm

Lời giải:

Giả sử screen máy thu hình là hình chữ nhật ABCD, chều rộng BC = AD, chiều dài AB = CD, đường chéo AC = BD.

Bạn đang xem: Bài tập định lý pytago lớp 7

Ta tất cả tam gác ABD vuông tại A

Theo định lí pitago ta có: BD2=AB2+AD2

⇒ AB2=BD2 –AD2=202-122=400-144=256

Vậy AB = 16 inh-sơ

Bài 86 trang 149 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính đường chéo cánh của một phương diện bàn hình chữ nhật gồm chiều dài 10dm, chiều rộng 5dm

Lời giải:

Giả sử khía cạnh bàn hình chữ nhật ABCD, chiều rộng lớn BC = AD, chiều lâu năm AB = CD, đường chéo AC = BD

Ta bao gồm tam giác ABD vuông tại A.

Theo định lí pita go ta có: BD 2=AB 2+AD 2

BD 2=10 2+5 2=100+25=125

Vậy : BD = √125=25dm

Bài 87 trang 149 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: hai đoạn thẳng AC, BD vuông góc cùng nhau và cắt nhau trên trung điểm của mỗi đoạn thẳng. Tính những độ nhiều năm AB,BC,CD,DA biết AC = 12 cm; BD = 16cm

Lời giải:

*

Gọi I là giao điểm của AC cùng BD

Ta có: IA = IC = AC/2=6cm

IB = ID = BD/2=8cm

Áp dụng định lí pitago vào tam giác vuông AIB ta có:

AB2=IA2+IB2

AB2=62+82=36+64=100

Vậy AB = 10 cm

Suy ra: AD = BC = CD = AB = 10cm

Bài 88 trang 150 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tính độ dài những cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân gồm cạnh huyền bằng:

a.2cm

b.√ 2 cm

Lời giải:

Tam giác vuông cân là tam giác vuông tất cả 2 cạnh góc vuông bởi nhau. Gọi độ nhiều năm cạnh góc vuông là x (cm) (x > 0)

Áp dụng định lí pitago ta có:

x2 + x2 = 22=> 2x=4=>x2 =2=> x = √2cm

Áp dụng định lí pitago ta có:

x2 +x2 =(√2)2⇒ 2x2 = 2 => x2 =1

=> x=1cm

Bài 89 trang 150 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC trên những hình bên dưới đây.

a. Bên trên hình bên trái: AH = 7cm; HC = 2cm

b. Trên hình mặt phải: AH = 4cm; HC = 1cm


*
*

Lời giải:

Tam giác ABC cân nặng tại A ta có: AB = AC = 2 + 7 =9

Trong tam giác vuông BHA, ta gồm (BHA) =90°

Áp dụng định lí pitago, ta có: AB2=BH2+HA2

Suy ra: BH2=AB2-AH2=92-72=81-49=32

Trong tam giác vuông BHC, ta bao gồm (BHC) =90°

Áp dụng định lí pitago ta có: BC2=BH2+HC2

BC2=34+2=36 ⇒BC=6

Tam giác ABC cân nặng tại A buộc phải ta có: AB=AC=4+1=5

Trong tam giác vuông BHA ta gồm (BHA) =90°

Áp dụng định lí pitago, ta có: AB2=BH2+HA2

Suy ra: BH2=AB2-AH2=52-42=25-16=9

Trong tam giác vuông BHC, ta có (BHC) =90°

Áp dụng định lí pitago ta có: BC2=BH2+HC2

BC2=9+1=10 =>BC=√10

Bài 90 trang 150 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Bạn An đi từ đơn vị mình (a) qua nhà bạn Lan (B) rồi đên nhà của bạn Châu (C) . Thời điểm trở về, An qua nhà bạn Dũng (D) rồi về lại nhà mình (hình bên). đối chiếu quãng đường lúc đi cùng quãng con đường lúc về của An, quãng con đường nào lâu năm hơn.

*

Lời giải:

Trong tam giác vuông ABC tất cả ∠ABC =90o


Áp dụng định lí pitago ta có:

AC2=AB2+BC2=6002+6002=360000+360000=720000

Trong tam giác vuông ACD, ta bao gồm ∠ACD =90o

Áp dụng định lí pitago ta có:

AD2=AC2+CD2=720000+3002=720000+90000=810000

Suy ra: AD = 900m

Quãng mặt đường ABC lâu năm 600 + 600 = 1200m

Quãng đường CDA dài 300 + 900 = 1200m

Vậy quãng đường lúc đi với lúc về của An là bằng nhau

Bài 91 trang 150 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: cho các số : 5;8;9;12;13;15;17

Hãy chọn ra những bộ ba hoàn toàn có thể là độ dài tía cạnh của một tam giác vuông

Lời giải:

Ta có: 52=25 82=64 92=81

122=144 132=169 152=225 172=289

Ta có: 25 + 144 = 169 tốt 52+122=132

81+144 = 225 tốt 92+122=152

Theo định lí đảo pitago thì bộ tía số 5;12;13 và 9;12;15 là độ dài cha cạnh tam giác vuông

Bài 92 trang 150 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình dưới) là tam giác vuông cân nặng


*

Lời giải:

Đặt độ dài cạnh ô vuông là 1 (đơn vị chiều dài)

Áp dụng định lí pitago ta có:

AB2=12+22=1+4=5

BC2=1+22=1+4=5

AC2=32+12=9+1=10

Suy ra: AC2=AB2+BC2

Áp dụng định lí hòn đảo pitago ta gồm tam giác ABC vuông tại B

Suy ra: AB2=BC2=5

AB=BC. Vậy tam giác ABC vuông cân tại B

Bài 7.1 trang 150 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: Độ lâu năm x trên hình bs 5 bởi

*

(A)√69; (B) 10; (C) 11; (D)12;

Hãy chọn cách thực hiện đúng

Lời giải:

Chọn đáp án D

Bài 7.2 trang 150 sách bài bác tập Toán 7 Tập 1: Một tam giác vuông có các cạnh góc vuông cùng với 7 cùng 24, chu vi băng 112 cm. Tính độ dài cạnh huyền

Lời giải:

Gọi b, c là độ dài các cạnh góc vuông, a là độ nhiều năm cạnh huyền (tính bởi cm)

Ta có:

*
⇒ b = 7k, c = 24k.

Theo định lý Py-ta-go:

a2 = b2 + c2 = (7k)2 + (24k)2 = 625k2 = (25k)2

Nên a = 25k.

Xem thêm: Bài Tập Đọc Hoa Nghệ - Đề Kiểm Tra Học Kì 2 (Đề Thi Học Kì 2)

Theo đề bài a + b + c = 112 (cm). Từ đó ta tính được k = 2. Vậy a = 50cm.

Bài 7.3 trang 150 sách bài xích tập Toán 7 Tập 1: Tìm số thoải mái và tự nhiên a, biết rằng a, 8, 15 là độ dìa của một tam giác vuông.

Lời giải: