- Chọn bài xích -Bài 1: Sự phụ thuộc vào của cường độ cái điện vào hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây dẫnBài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật ÔmBài 4: Đoạn mạch nối tiếpBài 5: Đoạn mạch song songBài 6: bài tập áp dụng định cách thức ÔmBài 7: Sự nhờ vào của điện trở vào chiều lâu năm dây dẫnBài 8: Sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở vào ngày tiết diện dây dẫnBài 9: Sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở vào vật liệu làm dây dẫnBài 10: phát triển thành trở - Điện trở sử dụng trong kĩ thuậtBài 11: bài tập áp dụng định công cụ Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫnBài 12: công suất điệnBài 13: Điện năng - Công của mẫu điệnBài 14: bài xích tập về năng suất điện cùng điện năng sử dụngBài 16 - 17: Định chế độ Jun - Len-xơ. Bài tập áp dụng định lao lý Jun - Len-xơBài 19: Sử dụng bình an và tiết kiệm chi phí điện

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Giải Sách bài xích Tập thứ Lí 9 – bài 5: Đoạn mạch song song giúp HS giải bài tập, cải thiện khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng tương tự định lượng trong câu hỏi hình thành những khái niệm cùng định quy định vật lí:

Bài 1 trang 13 sách bài bác tập thiết bị Lí 9: mang lại mạch điện bao gồm sơ đồ gia dụng như hình 5.1 SBT, trong số ấy R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Bài tập đoạn mạch song song

a) Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

*

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ = ?

b) IA = ?; IA1 = ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ loại điện qua mạch chủ yếu là:

*

Vì R1 mắc tuy nhiên song cùng với R2 buộc phải U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế ngơi nghỉ mạch bao gồm chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Bài 2 trang 13 sách bài xích tập thứ Lí 9: mang lại mạch điện có sơ đồ gia dụng như hình 5.2 SBT, trong đó R1 = 5Ω , R2 = 10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A

a) Tính hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu AB của đoạn mạch

b) Tính cường độ dòng điện sinh sống mạch chính


*

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; IA1 = 0,6A

a) UAB = ?

b) I = ?

Lời giải:

Do hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song với nhau yêu cầu hiệu điện cầm cố giữa hai đầu AB của đoạn mạch bởi hiệu điện nỗ lực giữa mỗi đầu đoạn mạch rẽ:

Hiệu điện thay giữa hai đầu AB của đoạn mạch là:


UAB = U1 = I1 × R1 = 0,6 × 5 = 3V.

b) Điện trở tương tự của mạch điện:

*

Cường độ dòng điện làm việc mạch chính là:

*

Bài 3 trang 13 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9: mang đến mạch điện tất cả sơ trang bị như hình 5.3 SBT, trong số đó R1 = 20Ω, R2 = 30Ω, ampe kế A chỉ 1,2A. Số chỉ của những ampe kế A1 và A2 là bao nhiêu?


*

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; R2 = 30Ω; IA = 1,2A; IA1 = ?; IA2 = ?

Lời giải:

Ta có:

*

Vì R1 và R2 mắc tuy nhiên song phải UAB = U1 = U2 = IA.RAB = 1,2.12 = 14,4 V.

Số chỉ của ampe kế 1 là:

*

Số chỉ của ampe kế 2 là:


*

Bài 4 trang 13 sách bài bác tập vật dụng Lí 9: mang lại hai điện trở, R1 = 15Ω chịu đựng được mẫu điện gồm cường độ tối đa 2A cùng R2 = 10Ω chịu được dòng điện tất cả cường độ buổi tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa hoàn toàn có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc tuy vậy song là:

A. 40V

B. 10V

C. 30V

D. 25V

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; I1max = 2A

R2 = 10Ω; I2max = 1A

R1 cùng R2 mắc tuy vậy song. Umax = ?

Lời giải:

Chọn câu B: 10V.

Hiệu năng lượng điện thế tối đa đặt vào hai đầu năng lượng điện trở R1 là:

U1max = R1.I1max = 15.2 = 30V

Hiệu điện thế tối đa để vào hai đầu điện trở R2 là:

U2max = R2.I2max = 10.1 = 10V

Vì hai điện trở ghép song song nên hiệu điện nạm giữa nhì đầu những điện trở phải bởi nhau. Vị vậy hiệu điện thế về tối đa rất có thể đặt vào nhì đầu đoạn mạch là:

Umax = U2max = 10 V

Lưu ý: nhiều người nhầm lẫn là cần sử dụng Umax là U lớn nhất (tức là cần sử dụng U1max = 30V) do đó là không đúng mực do nếu dùng Umạch = 30 V thì khi đó R2 có hiệu nắm vượt quá định mức sẽ ảnh hưởng hỏng luôn, còn nếu sử dụng Umạch = 10V thì R2 vận động đúng định mức, R1 có hiệu điện thế nhỏ tuổi hơn định mức cần vẫn vận động mà không bị hỏng)

Bài 5 trang 14 sách bài bác tập đồ vật Lí 9: cho mạch điện tất cả sơ đồ như hình 5.4, vôn kế 36V, ampe kế A chỉ 3A, R1 = 30Ω.

a) Tính điện trở R2

b) Số chỉ của các ampe kế A1 và A2 là bao nhiêu?

*

Tóm tắt:

R1 = 30Ω; UV = 36V; IA = 3A

a) R2 = ?

b) IA1 = ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của toàn mạch là:

*

Vì R1 mắc song song R2 yêu cầu ta có:


*

b) do R1 mắc tuy nhiên song R2 yêu cầu U1 = U2 = UV = UMN = 36V

Số chỉ của ampe kế 1 là:

*

Số chỉ của ampe kế 2 là:

*

Bài 6 trang 14 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9: bố điện trở R1 = 10Ω, R2 = R3 = 20Ω được mắc tuy vậy song cùng nhau vào hiệu điện nạm 12V

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính cường độ chiếc điện chạy qua mạch chính và qua từng mạch rẽ.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = R3 = đôi mươi Ω; U = 12V

a) Rtđ = ?

b) IA1 = ?; IA2 = ?

Lời giải:

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song cùng với nhau cần ta có:


*

b. Cường độ dòng điện chạy qua mạch bao gồm là:

*


Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song cùng với nhau yêu cầu U1 = U2 = U3 = U

Cường độ cái điện chạy qua từng mạch rẽ là:

*

Bài 7 trang 14 sách bài xích tập đồ Lí 9: Hai điện trở R1 và R2 = 4R1được mắc tuy nhiên song cùng với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương tự của đoạn mạch này có hiệu quả nào dưới đây?

A. 5R1

B. 4R1

C. 0,8R1

D. 1,25R1

Lời giải:

Chọn C

Ta bao gồm điện trở tương tự tính theo R1 là:

*

Bài 8 trang 14 sách bài xích tập trang bị Lí 9: Điện trở tương đương của đoạn mạch có hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω với R2 = 12Ω mắc tuy nhiên song có mức giá trị nào bên dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta gồm điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Bài 9 trang 14 sách bài tập đồ vật Lí 9: trong mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 5.5, hiệu điện nắm U cùng điện trở R1 được duy trì không đổi. Hỏi khi sút dần năng lượng điện trở R2 thì độ mạnh I của loại điện mạch chính sẽ thay đổi như nuốm nào?

A. Tăng

B. Không vậy đổi

C. Giảm

D. Ban đầu tăng, tiếp đến giảm.

*

Lời giải:

Chọn A. Vì chưng khi sút dần năng lượng điện trở R2 , hiệu điện cầm cố U không đổi thì cường độ mẫu điện I2 tăng cần cường độ I = I1 + I2 của chiếc điện vào mạch chính cũng tăng.

Bài 10 trang 14 sách bài xích tập đồ Lí 9: ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω với R3 = 30Ω được mắc tuy nhiên song cùng với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc tuy vậy song với nhau cần ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Bài 11 trang 15 sách bài xích tập thứ Lí 9: mang lại mạch điện bao gồm sơ thiết bị như hình 5.6, trong số ấy điện trở R1 = 6Ω; loại điện mạch bao gồm có độ mạnh I = 1,2A và chiếc điện trải qua điện trở R2 tất cả cường độ I2 = 0,4A

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện cố kỉnh U đặt vào nhị đầu đoạn mạch

c) Mắc một điện trở R3 vào mạch năng lượng điện trên, song song cùng với R1 và R2 thì loại điện mạch bao gồm có độ mạnh là 1,5A. Tính R3 và điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch này khi đó

*

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 tuy nhiên song R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2 = ?

b) U = ?

c) R3 song song cùng với R1 với R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc tuy vậy song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là:

*

b) Hiệu điện thay U để vào nhì đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) vày R3 tuy nhiên song cùng với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng:

*

Điện trở tương tự của toàn mạch là:

*

Bài 12 trang 15 sách bài bác tập đồ vật Lí 9: cho 1 ampe kế, một hiệu điện cụ U không đổi, những dây dẫn nối, một năng lượng điện trở R đang biết quý giá và một điện trở Rx không biết giá trị. Hãy nêu một giải pháp giúp xác minh giá trị của Rx (vẽ hình và phân tích và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R và ampe kế tiếp nối nhau và mắc vào ngồn điện có hiệu điện nỗ lực U không thay đổi nhưng chưa biết giá trị của U như hình vẽ.

Xem thêm: Giải Bài 54 Trang 30 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 54 Trang 30 Sgk Toán 7 Tập 1

*

Đọc số chỉ của ampe kế lúc này ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta tìm kiếm được được giá trị của U

+ tiếp nối ta bỏ điện trở R ra phía bên ngoài và cầm cố điện trở Rx vào:

*

Lúc này gọi số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx

*
, như vậy ta tìm kiếm được giá trị của Rx.

Bài 13 trang 15 sách bài tập đồ dùng Lí 9: cho một hiệu điện cụ U = 1,8V với hai năng lượng điện trở R1 cùng R2. Nếu như mắc tiếp liền hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện nỗ lực U thì mẫu điện đi qua chúng tất cả cường độ I1 = 0,2A; nếu mắc song song hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện cố kỉnh U thì dòng điện mạch thiết yếu có cường độ I2 = 0,9A. Tính R1 với R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 thông liền R2 thì I1 = 0,2 A;


R1 tuy vậy song cùng với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 đề xuất điện trở tương đương của mạch lúc này là:

*

R1 tuy nhiên song cùng với R2 nên điện trở tương đương của mạch hôm nay là:

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18 →

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 – 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω tuyệt R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Bài 14 trang 15 sách bài bác tập thứ Lí 9: một quãng mạch gồm cha điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω với R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện rứa U = 3,6V như sơ vật hình 5.7.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch