- Chọn bài xích -Bài 23 : Động lượng. Định luật pháp bảo toàn cồn lượngBài 24 : Công và Công suấtBài 25 : Động năngBài 26 : cố gắng năngBài 27 : Cơ năng

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: tại đây

Giải bài bác Tập thiết bị Lí 10 – bài bác 25 : Động năng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tứ duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong câu hỏi hình thành các khái niệm cùng định chế độ vật lí:

C1.

Bạn đang xem: Bài tập dong năng lớp 10 có lời giải

( trang 134 sgk vật Lý 10): dòng nào ngơi nghỉ cột 1 ứng với chiếc nào ngơi nghỉ cột 2?

*

Trả lời:

A – 1;

B – 1;

C – 2;

D – 3;

E – 1.

Máy kéo, đề xuất cẩu, bè bạn quét: tiến hành công

Lò nung: truyền nhiệt.

Mặt Trời: vạc ra các tia nhiệt.

C2. ( trang 134 sgk vật dụng Lý 10): chứng tỏ những vật sau đây có cồn năng, và hồ hết vật ấy rất có thể sinh công như vậy nào?

a) Viên đạn đã bay.

b) Búa đang chuyển động.

c) làn nước lũ đã chảy mạnh.

Bảng 25.1: Vài lấy một ví dụ về hễ năng

*

Trả lời:

a) Viên đạn có cân nặng m, đang bay với tốc độ v thì rất có thể xuyên vào gỗ, vào tấm bia với sinh công. Ta nói viên đạn bao gồm động năng.

b) Búa đang hoạt động đập vào đinh, tạo cho đinh đóng sâu vào gỗ, sinh công. Ta nói búa tất cả động năng khi đang gửi động.

c) làn nước lũ đang hoạt động mạnh với tốc độ chảy rất lớn có thể cuốn trôi, đổ vỡ đổ công ty của… ta nói dòng nước có đụng năng.

C3. ( trang 135 sgk đồ vật Lý 10): minh chứng rằng đơn vị chức năng Jun cũng bởi kg.m2/s2.


Trả lời:

Động năng là tích điện nên đơn vị chức năng động năng là Jun (J).

Mặt không giống từ phương pháp động năng:

*

ta có đơn vị chức năng động năng còn là:


*

Bài 1 (trang 136 SGK vật Lý 10) :
Nêu quan niệm và phương pháp của cồn năng

Lời giải:

Động năng: là dạng tích điện của một vật đã đạt được do nó đang gửi động,

*

Bài 2 (trang 136 SGK đồ Lý 10) :
lúc nào động năng của vật

a. Biến đổi thiên?

b. Tăng lên?

c. Sút đi?

Lời giải:

– lúc lực chức năng lên vật sinh công dương (A > 0) thì rượu cồn năng của thứ tăng lên (Wđ2 > Wđ1).

– trái lại khi lực tác dụng lên thứ sinh công âm (A đ2 đ1).

– Nói chung, lúc lực sinh công thì rượu cồn năng của đồ gia dụng biến thiên.

Bài 3 (trang 136 SGK thiết bị Lý 10) : Câu làm sao sai trong những câu sau?

Động năng của thứ không thay đổi khi vật:

A. Chuyển động thẳng đều

B. Hoạt động với vận tốc không đổi

C. Chuyển động tròn đều

D. Chuyển động cong đều

Lời giải:

Chọn B. Hoạt động có vận tốc không đổi là hoạt động thẳng thay đổi đều, vận tốc chuyển đổi tức hễ năng cũng vươn lên là đổi.

Bài 4 (trang 136 SGK vật Lý 10) : Động năng của một vật tăng khi:

A. Gia tốc của trang bị a >0

B. Tốc độ của thiết bị v >0

C. Những lực tính năng lên đồ gia dụng sinh công dương

D. Tốc độ của thiết bị tăng

Chọn câu trả lời đúng

Lời giải:

Chọn C. Động năng của vật tăng lúc các lực tác dụng lên vật sinh công dương.

Công của các lực chức năng lên vật với độ vươn lên là thiên hễ năng của vật:

*

Với A12 là tổng công của tất cả các lực chức năng lên vật dụng

Động năng của đồ vật tăng → A12 > 0 → lực tác dụng lên vật sinh công dương

Bài 5 (trang 136 SGK thứ Lý 10) : Một đồ gia dụng trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Rước g = 10 m/s2 . Lúc đó tốc độ của vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s ; B. 1,0 m/s

C. 1,4 m/s ; D. 4,4 m/s

Lời giải:

Chọn D.

Khối lượng của đồ là:


*

Vận tốc của đồ gia dụng là:

*

Bài 6 (trang 136 SGK đồ vật Lý 10) :
Một ô tô có cân nặng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 2,52.104 J ; B. 2,47.105 J

C. 2,42.106 J ; D. 3,20.106 J

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: v = 80 km/h = 200/9 m/s


Áp dụng cách làm tính đụng năng

*

Bài 7 (trang 136 SGK thiết bị Lý 10) :
Tính đụng năng của một tải viên có trọng lượng 70 kg chạy mọi hết quãng mặt đường 400 m trong thời gian 45s.

Xem thêm: Proposal Mẫu Cho Agency - Cách Viết, Kèm 20 Proposal Mẫu Miễn Phí

Lời giải:

Động năng của chuyển vận viên là:


*

Bài 8 (trang 136 SGK đồ gia dụng Lý 10) :
Một vật trọng lượng m = 2kg sẽ nằm yên trên một khía cạnh phẳng ngang ko ma sát. Dưới tính năng cả lực nằm ngang 5N, vật chuyển động và đi được 10m. Tính tốc độ của vật dụng ở cuối di chuyển ấy.

Lời giải: