Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cưng cửng hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Phản ứng lão hóa ankan (đốt cháy)
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Hidrocacbon no

Phản ứng oxi hóa ankan (đốt cháy)

I. Phương pháp giải

Phản ứng đốt cháy gồm dạng ankan:
Suy ra: ankan lúc cháy đến nCO2 H2O

nankan = nH2O – nCO2 ; nO2pu = nH2O + 1/2nCO2 ; mankan = mC + mH

* Nếu gồm hỗn hợp gồm gồm nhì ankan:

CnH2n+2: x mol

CmH2m+2: y mol

Gọi công thức trung bình của nhị ankan là:

II. Ví dụ

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 hidrocacbon A ( là hóa học khí, đkc) rồi dẫn thành phầm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc với bình 2 đựng NaOH dư bạn ta thấy trọng lượng bình I tăng 1,8g và cân nặng bình 2 tăng 3,52 gam. XĐ CTPT của A.

Bạn đang xem: Bài tập đốt cháy ankan


Trả lời

Khối lượng bình 1 tăng là cân nặng của H2O => nH2O = 1,8/18 = 0,1 mol

Khối lượng bình 2 tăng là khối lượng của CO2 => nCO2 = 3,52/44 = 0,08 mol

Nhận thấy: nCO2 H2O => hidrocacbon là ankan;

Số mol ankan là nankan = 0,1 – 0,08 = 0,02 mol

Phương trình bội nghịch ứng:

→n = 0,08/0,02 = 4

CTPT của A là C4H10

Bài 2: Đốt cháy trọn vẹn 6,8g tất cả hổn hợp khí X gồm: ankan A với CH4, sản phẩm cháy đem vào bình 1 đựng P2O5 với bình 2 đựng 1000 ml Ba(OH)2 0,5M. Sau thí nghiệm khối lượng bình 1 tăng 12,6g.

a.Tìm công thức phân tử của A, biết VA : VCH4 = 2 : 3.

b.Tính trọng lượng các chất trong X.

Xem thêm: Bài 3 Trang 28 Sgk Tiếng Việt 5 Tập 2, Sgk, Trang 28, Tiếng Việt Lớp 5, Tập 2, Sgk, Trang 28

c.Tính cân nặng muối chế tạo ra thành.

Trả lời


VA: VCH4 = 2 : 3 => mãng cầu : nCH4 = 2x : 3x

Khối lượng bình 1 tăng là trọng lượng của H2O: nH2O = 12,6/18 = 0,7 mol

a. Gọi CTPT của ankan là CnH2n+2

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Ta có: (14n + 2).2x + 16.3x = 6,8 (1) ; (n + 1).2x + 6x = 0,7(2)

Từ 1, 2 => x = 0,05 cùng nx = 0,15 => n = 3

Vậy CTPT của A là C3H8

b. Trọng lượng của mỗi an kan trong tất cả hổn hợp X là

mC3H8 = 2.0,05.44 = 4,4 gam => mCH4 = 6,8 – 4,4 = 2,4 gam

c. Số mol CO2 sản xuất thành là nCO2 = 2.0,15 + 3.0,05 = 0,45 mol

Số mol Ba(OH)2 là: nBa(OH)2 = 1.0,5 = 0,5 mol

T = 1/0,25 = 2,22 => chỉ tạo muối BaCO3

Khối lượng muối tạo nên thành: mBaCO3 = 0,45.197 = 88,65 gam


Tham khảo những bài chăm đề 5 Hóa 11 khác:


Giới thiệu kênh Youtube hijadobravoda.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 trên khoahoc.hijadobravoda.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, hijadobravoda.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học giỏi 11 giành cho teen 2k4 trên khoahoc.hijadobravoda.com