Câu bị độnglà 1 trong những những cấu tạo cơ bản về hành trình đoạt được đề thi TOEIC. Các bài tập Câu tiêu cực – Passive voice gồm đáp án theo từng thì để các bạn vừa học vừa thực hành thực tế làm bài tập bao gồm đáp án chi tiết dễ tiếp thụ hơn.Bạn vẫn xem: bài tập câu bị đông trong giờ đồng hồ anh violet

I. Câu thụ động là gì?

Câu bị động là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng tác động của hành động hơn là hành động đó. Theo từng thì thực hiện thì cấu tạo của câu tiêu cực cũng đổi khác theo.

Câu bị động là 1 trong trong những cấu tạo cơ phiên bản không thể bỏ qua nếu bạn đang vào hành trình chinh phục những đỉnh điểm mới trong TOEIC/IELTS/Tiếng anh. Thuộc hijadobravoda.com tham khảo thêm cấu trúc này nhé.Bạn đã xem: Câu tiêu cực violet

Câu tiêu cực (Passive Voice)được cần sử dụng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là bạn dạng thân hành vi đó. Thời của hễ từ sinh hoạt câu bị động đề xuất tuân theo thời của động từ nghỉ ngơi câu nhà động.Bạn sẽ xem: bài tập gerund và infinitive bao gồm đáp án violet

1.Bạn đang xem: bài bác tập gerund và to infinitive lớp 10 violet Cấu trúc câu bị động

Chúng ta có kết cấu câu chủ động là:

S + V + O

2. Công thức Passive voicechung

S + be + V3

Ví dụ:
Bạn đang xem: Bài tập gerund and infinitive violet

*

*

*Xem thêm: Tóm Tắt Bài Đập Đá Ở Côn Lôn ❤️️ 12 Bài Mẫu Ngắn Hay Nhất, Đập Đá Ở Côn Lôn

*

Exercise 1

This dish is brought to lớn me by the waiter.These postcards are sent to lớn us by our friends.They were told this story by their grandmother when they visited her last week.This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.Her ticket was shown to lớn the airline agent by her.This cake was baked by Jim yesterday.A new apartment is going to lớn be bought next year.The customer was handed these boxes by the shop assistant.The first prize was awarded to the reporter by the board.Have the Christmas cards been sent to lớn your family?Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.Anna will be given a ride to lớn school by Tom tomorrow.This room is kept tidy all the time.Ann was given some bananas và some flowers by us.The fridge was moved into the living room.

Exercise 2

When will the work be done?How is this problem going to be dealt with?How is this amount of money spent?I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors.How was the lost man found by the police?

Exercise 3

illustratesshowsare mixedare crushedis then mixedis groundis producedis packagedare usedconsists

hijadobravoda.com