Tin Tức Tài liệu kế toán Văn bản pháp luật Mẫu biểu Việc làm kế toán Tài liệu khác Tin học văn phòng Blog Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 và hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung mẫu số 03a-DN trên Excel

Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200 đặt tên là mẫu số 03a-DN kèm theo ví dụ cụ thể mới nhất năm 2021

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 được dùng cho các doanh nghiệp đang áp dụng theo hình thức ghi sổ nhật ký chung thường được thiết kế trên Excel hoặc làm trên phần mềm kế toán. Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ cho việc ghi sổ cái, Dựa trên số liệu của nhật ký chung sẽ tổng hợp để lập nên sổ cái và làm báo cáo tài chính cuối năm do vậy sổ nhật ký chungđóng một vai trò quan trọng trong công tác kế toán

1/ Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200
Bạn đang xem: Bài tập ghi sổ nhật ký chung

*

2/ Cách ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200

Dựa trên mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 thì các bạn vận dụng ghi chứng từ theo quy định sau:

Ví dụ cách ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200:

Hạch toán như sau:

Nợ TK 642: 2.000.000

Có TK 111: 2.000.000

Hạch toán như sau:

Nợ TK 152. VS: 120.000.000

Nợ TK 133: 12.000.000

Có TK 331. ThanhHa: 132.000.000

Hạch toán như sau:

Nợ TK 152. VS: 720.000

Nợ TK 133: 72.000

Có TK 111: 792.000

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 được lập như sau:
Xem thêm: Trường Thpt Núi Thành - Thpt Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam

*

Nguyên tắc ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200 là tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải ghi vào sổ nhật ký chung, tuy nhiên trong trường hợp một số đối tượng kế toán có phát sinh nhiều thì để giảm bớt khối lượng ghi sổ cái các doanh nghiệp có thể mở các sổ nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan tới đối tượng kế toán đó

Các sổ nhật ký đặc biệt là một phần của sổ nhật ký chung do vậy phương pháp ghi chép tương tự như sổ nhật ký chung song để tránh trùng lặp thì các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và các Sổ Nhật ký đặc biệt.

Một số mẫu sổ nhật ký đặc biệt thông dụng sau:

⇒ Mẫu sổ nhật ký thu tiền 03a1-DN

⇒Mẫu sổ nhật ký chi tiền 03a2-DN

⇒Mẫu sổ nhật ký mua hàng S03a3-DN

⇒Nhật ký bán hàng S03a4-DN

Bạn nào cần tải mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 200 trênExcel có thể tải: Tạiđây

Nếu bạn chưa biết gì về kế toán, muốn tự họcđể lậpđược các sổ sách và báo cáo tài chính trênExcel có thể tham khảo khóa: Học kế toán online 1 kèm 1 trên chứng từ thực tế