Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi giữa kì 2 Toán 7- Đề thi học kì 2 Toán 7
Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án
Trang trước
Trang sau

Bộ 50 đề thi Toán lớp 7 học kì hai năm học 2021 - 2022 có đáp án

Để ôn luyện và làm xuất sắc các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 7 học kì 2 chọn lọc, tất cả đáp án gồm các đề bình chọn 15 phút, 1 tiết, đề thi thân kì 2, đề thi học tập kì 2 cực ngay cạnh đề thi chính thức. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong số bài thi Toán 7.

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 7 học kì 2 có đáp an


Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 7 theo Chương

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi thân kì 2 - Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (2 điểm): Số năng lượng điện năng tiêu tốn của trăng tròn hộ mái ấm gia đình trong một mon

(tính theo kWh) được khắc ghi ở bảng sau:

10170152656570851207011585120701156590654055101

a) tín hiệu ở đấy là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”.

c) Hãy tính số trung bình cùng và kiếm tìm mốt của vết hiệu?

Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x trên x = 1 và x = -1/2

Bài 3 (3điểm): cho hai đa thức:

P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x + x – 5

a) tìm kiếm bậc của hai nhiều thức trên.

b) Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x).

Bài 4 (3 điểm): cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC trên D. Kẻ DH vuông góc cùng với BC trên H.

a) minh chứng tam giác ABD = tam giác HBD

b) hai tuyến phố thẳng DH và AB cắt nhau trên E. Minh chứng tam giác BEC cân.

c) chứng tỏ AD 0 = 65. (0,5 điểm)

Bài 2 (2 điểm):

+) cố x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

2.14 - 5.12 + 4.1 = 1 (1điểm)

+) cầm cố x = 1 vào biểu thức 2x4 - 5x2 + 4x ta được:

*
(1điểm)


Bài 3 (3 điểm)

a) P(x) = x4 + x3 – 2x + 1

Q(x) = 2x2 – 2x3 + x – 5

Bậc của nhiều thức P(x) là 4.

Bậc của đa thức Q(x) là 3. (1điểm)

b) P(x) + Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 + 2x2 – 2x3 + x – 5

= x4 + (x3 - 2x3) + 2x2 + (-2x + x) + (1 - 5)

= x4 - x3 + 2x2 – x – 4 (1điểm)

P(x) - Q(x) = x4 + x3 – 2x + 1 – (2x2 – 2x3 + x – 5)

= x4 + x3 – 2x + 1 - 2x2 + 2x3 - x + 5

= x4 + (x3 + 2x3) - 2x2 + (-2x - x) + (1 + 5)

= x4 + 3x3 – 2x2 – 3x + 6 (1điểm)

Bài 3 (3 điểm)

Vẽ hình, ghi GT- KL đúng được 0,5 điểm

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học kì 2 - Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học viên một lớp 7 trên một trường trung học cơ sở được cho trong bảng tần số sau:

Điểm số (x)345678910
Tần số (n)127811524N = 40

a) lốt hiệu khảo sát ở đó là gì? tín hiệu có từng nào giá trị không giống nhau?

b) tra cứu mốt. Tính số vừa phải cộng.

Câu 2: (2.0 điểm)

a) Thu gọn đối kháng thức A. Xác định phần thông số và kiếm tìm bậc của solo thức thu gọn, biết:

*

b) Tính cực hiếm của biểu thức C = 3x2y - xy + 6 trên x = 2, y = 1.

Câu 3: (2.0 điểm) cho hai đa thức:

M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5

N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x)

Câu 4: (1.0 điểm) search nghiệm của những đa thức sau:

a)

*

b) h(x) = 2x + 5

Câu 5: (1.0 điểm) tìm kiếm m để đa thức f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2 bao gồm một nghiệm x = 1.

Câu 6: (1.0 điểm) mang đến vuông trên A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ lâu năm cạnh AC với chu vi tam giác ABC.

Câu 7: (2.0 điểm) mang đến vuông trên A, mặt đường phân giác của góc B giảm AC trên D. Vẽ

*
.

a) bệnh minh:

*

b) bên trên tia đối của AB đem điểm K làm thế nào để cho AK = HC. Chứng minh ba điểm K, D, H thẳng hàng.

Đáp án và giải đáp làm bài

Câu 1.

a) tín hiệu điều tra: “Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7” (0,25 điểm)

Số các giá trị khác biệt là 8. (0,25 điểm)

b) mốt của tín hiệu là 7 (vì đây giá trị có tần số phệ nhất: 11) (0,25 điểm)

Số vừa phải cộng:

*
(0,25 điểm)

Câu 2.

a)

*
(0,5 điểm)

Hệ số:

*
(0,25 điểm)

Bậc của 1-1 thức A là 5 + 9 + 5 = 19. (0,25 điểm)

b) thay x = 2; y = 1 vào biểu thức C = 3x2y - xy + 6 ta được:

C = 3.22.1 - 2.1 + 6 = 16

Vậy C = 16 trên x = 2 với y = 1. (1 điểm)

Câu 3.

a) M(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5; N(x) = 2x3 + x2 - 4x - 5

M(x) + N(x) = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

= 3x4 + 2x2 - 10 (1 điểm)

b) Ta có: P(x) + N(x) = M(x)

Nên P(x) = M(x) - N(x)

= (3x4 - 2x3 + x2 + 4x - 5) - (2x3 + x2 - 4x - 5)

= 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x + 4x) + (-5 + 5)

= 3x4 - 4x3 + 8x (1 điểm)

Câu 4.

a)

*

Vậy là nghiệm của nhiều thức g(x) (0,5 điểm)

b)

Vậy là nghiệm của nhiều thức h(x) (0,5 điểm)

Câu 5.

f(x) = (m - 1)x2 - 3mx + 2

x = một là một nghiệm của đa thức f(x) cần ta có:

f(1) = (m - 1).12 - 3m.1 + 2 = 0

=> -2m + 1 = 0 =>

Vậy với nhiều thức f(x) tất cả một nghiệm x = 1. (1 điểm)

Câu 6.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AB2 + AC2

=> AC2 = BC2 - AB2 = 102 - 62 = 64 (0,5 điểm)

=> AC = = 8cm

Chu vi : AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

Câu 7.

a) Xét nhị tam giác vuông ABD cùng HBD có:

BD là cạnh chung

domain authority = DH (D nằm tại tia phân giác của góc B)

Do đó: (cạnh huyền – cạnh góc vuông) (1 điểm)

b)

Từ câu a) tất cả

Mà AK = HC (gt)

Nên AB + AK = bh + HC

=> BK = BC

Suy ra, cân nặng tại B.

Khi đó, BD vừa là phân giác, vừa là mặt đường cao xuất phát từ đỉnh B

=> D là trực trung tâm của

(Do D là giao của hai tuyến phố cao BD và AC) (0,5 điểm)

Mặt khác,

=> KH là con đường cao kẻ từ bỏ đỉnh K của đề nghị KH phải đi qua trực chổ chính giữa D.

Vậy cha điểm K, D, H trực tiếp hàng. (0,5 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khám nghiệm 15 phút Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Tự luận)

Câu hỏi

Kết quả chất vấn môn Văn của 35 học viên lớp 7B như sau:

6858957
8897598
9793869
897310710
7686896

a. Tín hiệu cần thân thương là gì?

b. Bao gồm bao nhiêu quý giá khác nhau?

c. Lập bảng tần số

d. Tính số trung bình cùng và search mốt của dấu hiệu

e. Vẽ biểu vật cột ứng cùng với bảng tần số

f. Số học sinh đạt điểm 9 chiểm từng nào phần trăm?

Đáp án với thang điểm

a.Dấu hiệu cần đon đả là kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học viên lớp 7B (1 điểm)

b.Có 7 giá trị khác nhau đó là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm)

c.Bảng tần số: (2 điểm)

Giá trị (x)35678910
Tần số (n)2356982N = 35

d.Số vừa phải cộng:

X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm)

Mốt của tín hiệu là Mo = 8 (1 điểm)

e.Vẽ biểu đồ vật cột (2 điểm)

*

f.Số học sinh đạt điểm 9 chỉ chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm)

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Xem thêm: Tải Game Hecquyn - Hercules Download

Đề bình chọn 1 ngày tiết Chương 3 Đại số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án vấn đáp đúng:

Câu 1: lựa chọn câu vấn đáp sai

A. Số tất cả các quý giá (không độc nhất vô nhị thiết phải khác nhau) của dấu hiệu bằng số những đơn vị điều tra

B. Những số liệu tích lũy được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê

C. Tần số của một quý hiếm là số những đơn vị điều tra

D. Số lần mở ra của một quý giá trong dãy cực hiếm của tín hiệu là tần số của cực hiếm đó.

Câu 2: chọn câu vấn đáp đúng

A. Tần số là các số liệu thu thập được khi điều tra về một lốt hiệu

B. Tần số của một giá chỉ trị là 1 giá trị của dấu hiệu

C. Cả A cùng B đầy đủ sai

D. Cả A cùng B phần lớn đúng

BÀI 1: thời gian giải dứt một bài toán (tính theo phút) của 30 học sinh được đánh dấu trong bảng sau:

106148739394
53310848487
789997105138

Câu 3: dấu hiệu cần quan tâm là:

A. Thời gian giải dứt một vấn đề của 30 học sinh

B. Thời gian làm bài kiểm tra của học sinh

C, Số học viên tham gia giải toán

D. Thời gian làm xong bài văn của học tập sinh

Câu 4: Số học viên giải việc trong 9 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 17,66% B. 17,3% C. 16,67% D. 16,9%

Câu 5: Thời gian học viên giải xong xuôi bài toán đó nhanh nhất là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: thời gian giải toán trung bình của 30 học viên là:

A. 8,27 B. 7,27 C. 7,72 D. 6,72

Câu 7: kiểu mốt của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 7 D. 8

BÀI 2: thời gian đi tự nhà cho trường (tính theo phút) của 40 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

10612873153107
533108587815
781010127105158
767810107101510

Câu 8: thời hạn đi từ bỏ nhà cho trường trung bình của 40 học viên là:

A. 8,375 B. 8,47 C. 7,86 D. 7,95

Câu 9: gồm bao nhiêu học sinh đi tự nhà mang lại trường 10 phút?

A. 6 B. 9 C. 10 D. 5

Câu 10: kiểu mẫu của dấu hiệu là:

A. 10 B. 12 C. 15 D. 8

Câu 11: bao gồm bao nhiêu giá chỉ trị khác nhau của vết hiệu?

A. 11 B. 10 C. 9 D. 8

Câu 12: Số các bạn đi từ nhà mang lại trường trong 12 phút chiếm từng nào phần trăm?

A. 6% B. 5% C. 6,3% D. 5,5%

Câu 13: thời hạn đi tự nhà mang lại trường sớm nhất có thể là:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 14: có bao nhiêu các bạn đi từ nhà mang lại trường mất rộng 10 phút?

A. 27 B. 37 C. 26 D. 18

BÀI 3: Điều tra về số bé trong mỗi mái ấm gia đình của 40 mái ấm gia đình của một làng được khắc ghi trong bảng sau

1223530315
5334252212
3201221241
2212124211

Câu 15: gồm bao nhiêu quý hiếm của dấu hiệu?

A. 38 B. 40 C. 42 D. 36

Câu 16: Số các giá trị khác biệt của tín hiệu là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 17: kiểu mẫu của tín hiệu là:

A. 10 B. 15 C. 2 D. 6

Câu 18: Tần số của mái ấm gia đình có 2 nhỏ là:

A. 2 B. 6 C. 10 D. 15

Câu 19: Số mái ấm gia đình có 5 nhỏ chiếm từng nào phần trăm?

A. 10% B. 15% C. 12% D. 11%

Câu 20: Số mái ấm gia đình không tất cả con chiếm từng nào phần trăm?

A. 5% B. 6% C. 7% D. 4%

BÀI 4: thời hạn giải chấm dứt một việc (tính theo phút) của 40 học sinh được khắc ghi trong bảng sau:

105756386123
981073451099
9813134138977
1098781210348

Câu 21: dấu hiệu cần niềm nở là:

A. Thời gian làm bài xích kiểm tra học kì toán

B. Số học viên nữ trong 40 học tập sinh

C. Thời hạn giải xong một việc của 30 học tập sinh

D. Thời hạn giải xong xuôi một câu hỏi của 40 học sinh

Câu 22: Số trung bình cùng là:

A. 7.8 B. 7,75 C. 7,725 D. 7,97

Câu 23: có bao nhiêu các bạn giải kết thúc bài toán trong 12 phút?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 24: Số chúng ta giải dứt bài toán kia trong 5 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 7,67% B. 7,5% C. 7,34% D.7,99%

Câu 25: Số các giá trị không giống nhau của dấu hiệu là:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Đáp án với thang điểm

Mỗi câu trả lời đúng được 0.4 điểm

1234567
CCACBBD
891011121314
ACADBDA
15161718192021
BCCDAAD
22232425
CABB

Bảng tần số bài 1:

Giá trị (x)34567
Tần số (n)43214
Giá trị (x)89101314
Tần số (n)65311N=30

Bảng tần số bài 2:

Giá trị (x)35678101215
Tần số (n)432871024N =40

Bảng tần số bài bác 3:

Giá trị (x)012345
Tần số (n)21015634N = 40

Bảng tần số bài xích 4:

Dấu hiệu (x)34567
Tần số (n)43325
Dấu hiệu (x)89101213
Tần số (n)76523