Hiđro Sunfua – sulfur đioxit – diêm sinh trioxit: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 138; bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 139 SGK Hóa 10.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 138

Bài 1. Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia những phản ứng sau :

SO2 + Br2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2O -> 3S + 2H2O (2)

Câu nào diễn đạt không đúng đặc thù hóa học của các chất một trong những phản ứng trên ?

A.Phản ứng (1) : SO2 là chất khử, Br2 là hóa học oxi hóa.

B. Phản nghịch ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là hóa học khử.

C. Phản nghịch ứng (3) : SO2 vừa là hóa học khử, vừa là hóa học oxi hóa.

D. Làm phản ứng (1) : Br2 là hóa học oxi hóa, làm phản ứng (2) : H2S là chất khử.

Đáp án C.

Bài 2. Hãy ghép cặp hóa học và đặc thù sao cho cân xứng :

Các chất tính chất của chất

A. S a) chỉ bao gồm tính oxi hóa

B. SO2 b) chỉ tất cả tính khử

C. H2S c) có tính oxi hóa cùng tính khử.

D. H2SO4 d) hóa học khí, bao gồm tính oxi hóa và tính khử

e) không tồn tại tính oxi hóa cùng tính khử.

Đáp án: A cùng với c) ; B với d) ; C với b) ; D cùng với a).

Bài 3. Cho phản ứng hóa học :

H2S + 4Cl2 + 4H2O -> H2SO4 + 8HCl

Câu nào sau đây diễn tả đúng đặc thù các chất phản ứng ?

A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là hóa học oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

D. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2S là chất khử.

Đáp án D.

Bài 4: Hãy cho biết tính hóa học hóa học đặc trưng của

a) Hiđro sunfua.

b) lưu huỳnh đioxit.

Dẫn ra đầy đủ phản ứng hóa học nhằm minh họa.

Giải: a) tính chất hóa học tập của hiđro sunfua:

– Hiđro sunfua rã trong nước thành hỗn hợp axit rất yếu.

– Tính khử mạnh dạn :

H2S + O2 -tº→ 2S + 2H2O.

H2S + 3O2 -tº→ 2SO3 + 2H2O

b) tính chất hóa học tập của sulfur đioxit

– diêm sinh đioxit là 1 trong những oxit axit :

+ SO2 tung trong nước thành dung dịch axit H2SO3, là axit yếu:

SO2 + H2O -> H2SO3

+ SO2 chức năng với hỗn hợp bazơ, tạo cho hai muối bột :


Quảng cáo


SO2 + NaOH -> NaHSO3.

SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O.

– lưu huỳnh đioxit là chất khử cùng là hóa học oxi hóa

SO2 + Br2 + 2 H2O -> 2HBr + H2SO4

2 SO2 + 3H2S -> 2S + 2H2O.

Bài 5: Dẫn khí SO2 vào hỗn hợp KMnO4 màu sắc tím phân biệt dung dịch bị mất màu, vì xẩy ra phản ứng hóa học sau :

SO2 + KMnO4 + H2O -> K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy thăng bằng phương trình hóa học trên bằng cách thức thăng bởi electron.

b) Hãy cho thấy thêm vai trò của SO2 với KMnO4 trong các trường phù hợp trên.

Giải bài 5:

a) thăng bằng phương trình hóa học:

b) SO2 là hóa học khử, KMnO4 là chất oxi hóa.

Bài 6. a)Bằng bội phản ứng chất hóa học nào hoàn toàn có thể chuyển hóa diêm sinh thành lưu huỳnh đioxit và trái lại lưu huỳnh đioxit thành lưu hoàng ?

b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí đa phần gây mưa axit. Mưa axit tàn phá những công trình xây dựng được xây dựng bằng đá, thép.

Tính hóa học nào của SO2 đã hủy diệt những công trình xây dựng này ? Hãy dẫn ra rất nhiều phản ứng hóa học để chứng minh.

Giải bài bác 6: a) S + O2 -> SO2 (dựa vào tính khử của S).

SO2 + H2S -> 3S + 2H2O (dựa vào tính oxi hóa của SO2).

b) Tính khử của SO2.

SO2 do xí nghiệp thải vào khí quyển. Nhờ xúc tác là oxit kim loại trong khói xe nhà máy, nó bị O2 của không khí oxi biến thành SO3

2SO2 + O2 -> 2SO3

SO3 chức năng với nước mưa chế tác thành mưa axit tạo ra H2SO4. Tính axit của H2SO4 đã hủy hoại những dự án công trình được xây dựng bởi đá, thép.

Bài 7.Hãy dẫn ra đông đảo phản ứng hóa học minh chứng rằng lưu hoàng đi oxit cùng lưu huỳnh trioxit là đều oxit axit.

Giải bài bác 7: SO2 và SO3 là những oxit axit vì:

– SO2 cùng SO3 chảy trong nước sản xuất thành dung dịch axit.


Quảng cáo


SO2 + H2O ⇔ H2SO3

SO3 + H2O -> H2SO4

SO2 cùng SO3 chức năng với bazơ , oxit bazơ để sinh sản muối sunfit và sunfat.

SO2 + NaOH -> NaHSO3

SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O

SO3 + NaOH -> NaHSO4

SO3 + 2NaOH -> Na2SO4 + H2O.

SO2 + CaO -> CaSO3

SO3 + MgO -> MgSO4.

Bài 8 trang 139 hóa học 10: Cho láo lếu hợp có Fe với FeS tính năng với hỗn hợp HCl (dư), nhận được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho các thành phần hỗn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) nhận được 23,9 gam kết tủa màu đen.

a) Viết các phương trình phản bội ứng.

b) hỗn hợp khí thu được có những khí nào ? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc) ?

c) Tính trọng lượng của Fe và Fe trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

Giải bài xích 8: a) Phương trình chất hóa học của làm phản ứng.

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

x mol x mol.

FeS + 2HCL -> FeCl2 + H2S

ymol y mol

H2S + Pb(NO3)2 -> PbS + 2HNO3

0,1 0,1

b) Ta có nhh khí = 2,464 / 22,4 = 0,11 (mol),

nPbS

=23,9/239 = 0,1 (mol).

Hỗn đúng theo khí nhận được là H2 và H2S.

Theo phương trình bội nghịch ứng hóa học trên ta có :

*

=> x = 0,01 (mol).

Vậy VH2 = 0,01. 22,4 = 0,224 (lít),

VH2s =  0,1. 22,4 = 2,24 (lít).

c) mFe = 56.0,01 = 0,56g ; mFeS = 0,1.88 = 8,8g.

Bài 9 trang 139 Hóa 10: Đốt cháy trọn vẹn 2,04 gam hợp hóa học A, thu được 1,08 g H2O cùng 1,344 l SO2 (đktc).

a) Hãy xác minh công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn cục bộ lượng hợp chất A nói bên trên qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu sắc vàng xuất hiện :

– Hãy lý giải hiện tượng với viết những phương trình phản nghịch ứng xảy ra.

– Tính cân nặng kết tủa thu được.

Hướng dẫn bài 9:

a) xác minh công thức phân tử của hợp hóa học A.

*
=> mS = 1,92 gam

*
=> mH = 0,12 gam.

Như vậy hợp chất A chỉ gồm hai yếu tắc H cùng S.

Đặt bí quyết của hợp chất A là HxSy.

Ta tất cả tỉ lệ y : x = 0,06 : 0,12 = 1 : 2.

Vậy công thức phân tử của A là H2S.

b) Phương trình hóa học của phản bội ứng.

3H2S + H2SO4 -> 4S + 4H2O

0,06 -> 0,08 (mol)

*
(mol)

Vậy mS = 0,08.32 = 2,56g.

Bài 10 trang 139 Hóa 10: Hấp thụ trọn vẹn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng hoàn toàn có thể xảy ra.

Xem thêm: " Phân Loại Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Từ Điển Việt Anh Phân Loại Hàng Hóa

b) Tính cân nặng muối chế tạo thành sau phản nghịch ứng.

Hướng dẫn: a) những phản ứng hoàn toàn có thể xảy ra:

SO2 + NaOH –> NaHSO3 (1)

NaHSO3 + NaOH –> Na2SO3 + H2O (2)

b) Số mol SO2: nSO2 = 12,8 /64 = 0,2 mol

Số mol NaOH: nNaOH = 1. 0,25 = 0,25 (mol) Vậy sau phản bội ứng trước tiên thì NaOH còn dư nó sẽ tác dụng tiếp với NaHSO3 theo phản ứng máy hai

Từ (1) ta có nNaHSO3 = 0,2 mol

Theo (2) ta gồm 0,05 mol NaHSO3 công dụng với 0,05 mol NaOH dư tạo nên 0,05 mol Na2SO3