5.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 143

a)Trong những trường phù hợp nào của axit sunfuric tất cả những tính chất hóa học phổ biến của một axit ? Đó là những đặc thù nào ? chỉ ra phương trình làm phản ứng nhằm minh họa.

b) vào trường hòa hợp nào axit sunfuric có những đặc thù hóa học đặc thù ?

Đó là những đặc thù nào ? chỉ ra phương trình bội nghịch ứng để minh họa.


a) hỗn hợp axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit, đó là :

- Đổi color quỳ tím thành đỏ.

- tính năng với kim loại giải phóng hiđro.

fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2.

-Tác dụng cùng với oxit bazơ với bazơ.

Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2H2O

- chức năng với các chất muối.

BaCl2+ H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl.

b) đặc thù hóa học đặc trưng của axit sunfuric là tính oxi hóa mạnh mẽ và tính háo nước.

- Tính oxi hóa to gan lớn mật :

2H2SO4 + Cu -> CuSO4 + SO2 + 2H2O.

2H2SO4+ S -> 3SO2 + 2H2O.

2H2SO4+ 2KBr -> Br2 + SO2+ 2H2O + K2SO4.

- Tính háo nước và đặc thù oxi hóa.

Axit sunfuric đặc hấp thụ to gan nước . Axit sunfuric đặc chiếm các nguyên tố H cùng O là đều nguyên tố thành phần của các hợp chất gluxit giải hòa cacbon với nước.

C12H22O11

*
12C + 11H2O.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Đạo Đức Lớp 5 Hay Nhất, Giải Vở Bài Tập Đạo Đức Lớp 5

Da thịt khi tiếp xúc với H2SO4đặc sẽ bị bỏng vô cùng nặng, vì chưng vậy khi thực hiện axit sunfuric phải rất là thận trọng.


bài trước
Bài tiếp theo
Góp ý, báo lỗi
-->
bài bác 32: Hiđro sunfua - lưu huỳnh đioxit - diêm sinh trioxit
bài xích 34: luyện tập oxi và lưu huỳnh
các môn không giống
Văn mẫu mã lớp 10
Đại Số lớp 10
Hình học tập lớp 10
hóa học lớp 10
đồ dùng Lý lớp 10
giờ Anh lớp 10
giờ Anh lớp 10 mới
Sinh học tập lớp 10
giáo dục đào tạo Công Dân 10
Địa Lý lớp 10
Tin học lớp 10
lịch sử dân tộc lớp 10
công nghệ lớp 10
Ngữ Văn lớp 10
Góp ý, báo lỗi ×
Góp ý của người sử dụng đã được giữ hộ đi, thực bụng cảm ơn.
chọn vấn đề gặp mặt phải:
Nhập nội dung gửi đi
diệt gởi đi
-->
Chương 1: Nguyên Tử
Chương 2: Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố Hóa Học cùng Định cơ chế Tuần Hoàn
Chương 3: links hóa học
Chương 4: phản Ứng oxi hóa - Khử
Chương 5: đội Halogen
Chương 6: Oxi - lưu Huỳnh
Chương 7: Tốc Độ bội nghịch Ứng Và cân Bằng
Giải bài xích tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải ứng dụng giải bài tập sgk Văn mẫu Blog
Quyền riêng bốn | Điều khoản áp dụng
Kết nối với chúng tôi