Giải bài xích tập trang 22 bài 5 rèn luyện về: Thành phần cấu tạo nguyên tử, trọng lượng của nguyên tử, obitan nguyên tử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10 Nâng cao. Câu 1: Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của yếu tắc X...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 22


Bài 1 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Một nguyên tử của nhân tố X có 75 electron cùng 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử như thế nào sau đó là của nguyên tố X?

A. (_110^185X) B. (_185^185X) 

C. (_75^185X) D. (_185^75X) 

Giải

Theo đề bài, vào (X) bao gồm 75 electron với 110 nơtron

( Rightarrow Z = 75,A = 75 + 110 = 185.) Kí hiệu (_75^185X) .

Chọn C.

 

Bài 2 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tử nào tiếp sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron?

A. (_17^37Cl) B. (_19^39K) 

C. (_18^40Ar) D. (_20^40Ca)

Giải

Kí hiệu (_19^39K) mang đến biết:

Số proton bằng 19 và số electron bởi 19. Số nơtron bằng 39 – 19 = 20.

Chọn B.

 

Bài 3 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Theo số liệu sống bảng 1.1 bài xích 1. Hãy tính:

a) khối lượng (g) của nguyên tử ninơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron)

b) Tỉ số khối lượng của electron vào nguyên tử nitơ so với khối lượng của toàn nguyên tử.

Giải

a) trọng lượng của nguyên tử nitơ:

Tổng khối lượng của electron: (7.9,1.10^ - 28 = 63,7.10^ - 28left( gam ight))

Tổng cân nặng của proton: (7.1,67.10^ - 24 = 11,69.10^ - 27left( gam ight))

Tổng cân nặng của nơtron: (7.1,675.10^ - 24 = 11,725.10^ - 24left( gam ight))

Khối lượng của nguyên tử nitơ:

(m_nguyen,tu =sum m_proton + sum m_notron + sum m_electron )

(= 23,42.10^ - 24left( g ight).)b) Tỉ số cân nặng của electron so với cân nặng nguyên tử nitơ:

(m_e over m_nguyen,tu = 63,7.10^ - 28 over 23,42.10^ - 24 = 2,72.10^ - 4 approx 3 over 10000.)

Từ hiệu quả trên, ta có thể coi cân nặng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.

 

Bài 4 trang 22 SGK hóa học 10 Nâng cao

Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị không giống nhau, ứng cùng với số khối 36, 38 cùng A. Tỷ lệ số nguyên tử của những động vị khớp ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nhân tố agon, biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của agon bởi 39,98.

Giải

Nguyên tử khối vừa phải của agon là:

(overline A _Ar = 36.0,34 + 38.0,06 + A.99,6 over 100 = 39,98 Rightarrow A = 40.)

Vậy những đồng vị của agon là: (^36Arleft( 0,34\% ight);,^38Arleft( 0,06\% ight);,^40Arleft( 99,6\% ight).)

 

Bài 5 trang 22 SGK chất hóa học 10 Nâng cao

Nguyên tố Mg tất cả 3 đồng vị tương xứng với yếu tắc phấn trăm như sau:

*

a) Tính nguyên tử khối vừa đủ của Mg.

Xem thêm: Những Truyền Thuyết Về Trung Thu, Câu Chuyện Về Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Tết Trung Thu

b) mang sử trong các thành phần hỗn hợp nói trên tất cả 50 nguyên tử (^25Mg), thì số nguyên tử khớp ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu?

Giải

a) Nguyên tử khối vừa đủ của Mg:

(overline A _Mg = 24.78,99 + 25.10 + 26.11,01 over 100 = 24,3u)

b) Tỉ lệ các đồng vị: Theo tỉ trọng đã đến ta có:

(^24Mg)78,99 nguyên tử? nguyên tử

(^25Mg)10 nguyên tử50 nguyên tử

(^26Mg)11,01 nguyên tử? nguyên tử

Số nguyên tử (^24Mg) là: (50.78,99 over 10 = 395) (nguyên tử)

Số nguyên tử (^26Mg) là: (50.11,01 over 10 = 55) (nguyên tử)

Vậy nếu có 50 nguyên tử (^25Mg) thì có 395 nguyên tử (^24Mg) với 55 nguyên tử (^26Mg).