Hướng dẫn giải bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sgk hóa học 10. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 10 bao gồm đầy đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… có trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn hóa học 10, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 51


LÍ THUYẾT

1. Quan hệ nam nữ giữa địa chỉ nguyên tố và cấu trúc của nhân tố đó

*

2. Quan hệ giới tính giữa vị trí và tính chất của yếu tắc đó

Khi biết vị trí của 1 nguyên tố, ta có thể suy ra những đặc điểm hóa học tập cơ bản của nguyên tố đó như: tính kim loại – phi kim; hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi và hiđro; cách làm oxit cao nhất; phương pháp hiđroxit tương ứng( ví như có)và tính axit – bazơ của chúng

3. So sánh đặc thù hóa học tập của một thành phần với các nguyên tố lân cận

*

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần khuyên bảo Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk hóa học 10 tương đối đầy đủ và ngăn nắp nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của những nguyên tố X, A, M, Q theo thứ tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. X thuộc team VA.

B. A, M thuộc team IIA.


C. M thuộc team IIB.

D. Q thuộc team IA.

Bài giải:

Ta có:

ZX = 6: 1s22s22p2

ZA = 7: 1s22s22p3

ZM = 20: 1s22s22p63s23p64s2

ZQ = 19: 1s22s22p63s23p64s1


⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 2 trang 51 hóa 10

Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố X, A, M, Q thứu tự là 6, 7, 20, 19.

Nhận xét nào tiếp sau đây đúng ?

A. Cả 4 thành phần trên ở trong 1 chu kì.

B. M, Q trực thuộc chu kì 4.

C. A, M nằm trong chu kì 3.


D. Q ở trong chu kì 3.

Bài giải:

Ta có:

X: 1s22s22p2 → X trực thuộc chu kì 2

A: 1s22s22p3 → A ở trong chu kì 2

M: 1s22s22p63s23p64s2 → M thuộc chu kì 4


Q: 1s22s22p63s22p64s1  → Q nằm trong chu kì 4

⇒ Đáp án B.

3. Giải bài xích 3 trang 51 hóa 10

Trong bảng tuần hoàn, nhân tố X tất cả số sản phẩm công nghệ tự 16, nhân tố X thuộc

A. Chu kì 3, đội IVA.

B. Chu kì 4, đội VIA.

C. Chu kì 3, đội VIA.


D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

X: 1s22s22p63s23p4 →X ở trong chu kì 3, đội VIA

⇒ Đáp án C.

4. Giải bài 4 trang 51 hóa 10

Dựa vào vị trí của thành phần Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.

a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:

– Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị tối đa trong hợp hóa học với oxi.

– bí quyết của oxit cao nhất, của hiđroxit tương xứng và đặc thù của nó.

b) So sánh đặc thù hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với mãng cầu (Z = 11) với Al (Z = 13).

Bài giải:

a) cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.

– Mg tất cả 2e ở lớp ngoài cùng đề xuất thể hiện tại tính kim loại.

– Hóa trị tối đa với oxi là II.

– hóa học MgO là oxit bazơ với Mg(OH)2 là bazơ.

b) cấu hình electron:

Na: 1s22s22p63s1.

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

– bao gồm 1, 2, 3 electron ở lớp bên ngoài cùng buộc phải đều là kim loại.

– Tính sắt kẽm kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

– Tính bazơ sút dần theo hướng NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.

5. Giải bài bác 5 trang 51 hóa 10


a) phụ thuộc vào vị trí của thành phần Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:

– Tính sắt kẽm kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị tối đa trong hợp chất với oxi và với hiđro.

– công thức hợp chất khí của brom cùng với hiđro.

b) So sánh đặc điểm hóa học của Br cùng với Cl (Z = 17) và I (Z = 53).

Bài giải:

a) – Br bao gồm 7e lớp ngoài cùng nên là phi kim.

– Hóa trị tối đa với oxi là VII, hóa trị trong hợp chất khí với hiđro là I.

– phương pháp hợp hóa học khí của brom cùng với hiđro: HBr.

b) Tính phi kim: Cl > Br > I.

6. Giải bài xích 6 trang 51 hóa 10

Dựa vào quy luật chuyển đổi tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn, hãy trả lời các thắc mắc sau:

a) Nguyên tố nào là kim loại vượt trội nhất ? Nguyên tố nào là phi kim mạnh nhất ?

b) những nguyên tố sắt kẽm kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần trả ?

c) những nguyên tố phi kim được phân bổ ở khu vực nào vào bảng tuần trả ?

d) team nào gồm những yếu tố kim loại nổi bật ? nhóm nào gồm phần nhiều những yếu tắc phi kim điển hình nổi bật ?

e) các nguyên tố khí hi hữu nằm ở khu vực nào vào bảng tuần trả ?

Bài giải:

a) Fr là sắt kẽm kim loại mạnh nhất. F là phi kim to gan nhất.

b) các kim các loại được phân bố ở khoanh vùng bên trái trong bảng tuần hoàn.

c) các phi kim được phân bổ ở quanh vùng bên đề nghị trong bảng tuần hoàn.

d) team IA có những kim loại điển hình. đội VIIA tất cả những phi kim điển hình.

e) các khí hiếm nằm ở vị trí nhóm VIIIA ở khoanh vùng bên cần trong bảng tuần hoàn.

7. Giải bài xích 7 trang 51 hóa 10

Nguyên tố atatin At (Z = 85) ở trong chu kì 6, team VIIA. Hãy dự đoán đặc điểm hóa học cơ bạn dạng của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 50 Tự Kiểm Tra, Tự Kiểm Tra Trang 50

Bài giải:

Nguyên tố atatin (Z = 85) trực thuộc chu kì 6, team VIIA nên có 85e phân bổ thành 6 lớp, lớp bên ngoài cùng tất cả 7e phải thể hiện tính phi kim. At nghỉ ngơi cuối team VIIA, đề nghị tính phi kim yếu tốt nhất trong nhóm.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần giải đáp Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 51 sgk chất hóa học 10 đầy đủ, gọn gàng và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài môn hóa học 10 xuất sắc nhất!