- Chọn bài xích -Bài 1: Sự năng lượng điện liBài 2: Axit, bazơ và muốiBài 3: Sự điện li của nước. PH. Chất thông tư axit-bazơBài 4: phản bội ứng dàn xếp ion vào dung dịch những chất điện liBài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Bội nghịch ứng điều đình ion vào dung dịch những chất điện liBài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Bội phản ứng điều đình ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li

Xem cục bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập hóa học 11 – bài bác 3: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit-bazơ giúp HS giải bài bác tập, cung ứng cho những em một hệ thống kiến thức và có mặt thói quen học tập thao tác làm việc khoa học, làm căn cơ cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 14 SGK Hóa 11): Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu sinh sống 25oC?

Lời giải:

Tích số ion của nước là tích số của mật độ H+ và nồng độ OH– ( ) trong nước cùng cả trong số dung dịch loãng của những chất không giống nhau. Ở 25oC bởi thực nghiệm, người ta khẳng định được = = 10-7 (M).

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 bài 3

Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là = 10-14.

Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): phát biểu định nghĩa môi trường xung quanh axit, trung tính và kiềm theo mật độ H+ và pH?

Lời giải:

– môi trường thiên nhiên axit là môi trường xung quanh trong đó > giỏi > 10-7 M hoặc pH +> = = 10-7 M hoặc pH = 7.

– môi trường thiên nhiên kiềm là môi trường thiên nhiên trong kia –> hay -7 milimet hoặc pH > 7.

Bài 3 (trang 14 SGK Hóa 11): Chất chỉ thị axit – bazơ là gì? Hãy cho biết thêm màu của quỳ tím với phenolphtalein trong các khoảng pH không giống nhau?

Lời giải:

Chất chỉ thị axit –bazơ là chất bao gồm màu chuyển đổi phụ nằm trong vào giá trị pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím trong các khoảng pH không giống nhau:

pHpH ≤ 66

Màu của phenolphtalien trong số khoảng pH khác nhau:

pHpH
Bài 4 (trang 14 SGK Hóa 11): Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5. Môi trường xung quanh của dung dịch này là:

A. Axit ; C. Kiềm

B. Trung tính ; D. Không xác định được

Lời giải:

– Đáp án C

– từ = 1,5.10-5 (M) suy ra:

*

Vậy môi trường xung quanh của hỗn hợp là kiềm.

Xem thêm: How Do You Graph Y= Cos(X), Biomath: Trigonometric Functions

Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11): Tính nồng độ H+, OH– cùng pH của hỗn hợp HCl 0,10M với dung dịch NaOH 0,010M?

Lời giải:

*

Bài 6 (trang 14 SGK Hóa 11): hỗn hợp HCl 0,010M, tích số ion của nước là:

A. > 1,0.10-14 ;

B. = 1,0.10-14

C. -14 ;

D. Không khẳng định được


Lời giải:

– Đáp án B.

– bởi tích số ion của nước là hằng số vào nước với cả trong những dung dịch loãng của các chất khác nhau.