Hướng dẫn giải bài bác 33. Luyện tập: Ankin sgk chất hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 147 sgk chất hóa học 11 bao hàm đầy đầy đủ phần triết lý và bài bác tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… có trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 147


I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Hồ hết điểm kiểu như nhau và khác nhau về cấu tạo, tính chất hóa học tập của anken cùng ankin

AnkenAnkin
Công thức chungCnH2n (n≥2)CnH2n-2 (n≥2)
Cấu TạoGiống nhau– Hidrocacbon ko no, mạch hở.– có đồng phân mạch C cùng đồng phân vị trí link bội.
Khác nhau– có 1 liên kết đôi.– bao gồm đồng phân hình học.– có một liên kết ba.– không có đồng phân hình học.
Tính chất hóa họcGiống nhau– cùng hidro.– cộng brom (dd).– cộng HX theo phép tắc Maccopnhicop.– làm mất màu dd KMnO4
Khác nhauKhông có phản ứng thế bằng ion kim loạiAnk-1-in gồm pư thế bằng ion kim loại.

2. Sự đưa hóa lẫn nhau giữa ankan, anken, ankin

*

II – BÀI TẬP

Dưới đây là phần trả lời Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 147 sgk chất hóa học 11 không thiếu thốn và gọn nhẹ nhất. Nội dung cụ thể bài giải những bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 147 hóa 11

Dẫn các thành phần hỗn hợp khí có metan, etilen, axetilen đi vào một trong những lượng dư dung dịch tệ bạc nitrat trong hỗn hợp amoniac. Khí sót lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và phân tích và lý giải các hiện tại tượng xảy ra trong thí nghiệm.

Bài giải:

– khi dẫn luồng khí từ từ bước vào dung dịch AgNO3/NH3 thì axetilen chức năng với AgNO3/NH3 xuất hiện kết tủa màu quà nhạt:

$CH equiv CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 ightarrow AgC equiv CAg downarrow + 2NH_4NO_3$

– tất cả hổn hợp khí còn sót lại là metan với etilen. Dẫn vào dung dịch nước brom thì etilen sẽ tính năng với dung dịch nước brom gray clolor đỏ, làm cho dung dịch nhạt màu:

$CH_2=CH_2+Br_2 ightarrow CH_2Br-CH_2Br$


– Còn metan không có phản ứng nào.

2. Giải bài xích 2 trang 147 hóa 11

Viết phương trình làm phản ứng hóa học của phản nghịch ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

(CH_4xrightarrow(1)C_2H_2xrightarrow(2)C_4H_4xrightarrow(3)C_4H_6xrightarrow(4)polibutadien)

Bài giải:

Phương trình bội phản ứng hóa học:

(1) $2CH_4 xrightarrow< 1500^0C> lam lanh nhanh C_2H_2 + 3H_2$

(2) $2C_2H_2 xrightarrow< > NH_4Cl, CuCl CH equiv C-CH=CH_2$

(3) $CH equiv C-CH=CH_2 + H_2 xrightarrow< > Pd, t^0 CH_2=CH-CH=CH_2$


(\ CH equiv CH + Br_2 xrightarrow< > CHBr = CHBr \ CHBr = CHBr + HBr xrightarrow< > CH_2Br-CHBr_2)

4. Giải bài bác 4 trang 147 hóa 11

Khi triển khai phản ứng sức nóng phân metan điều chế axetilen thu được tất cả hổn hợp X tất cả axetilen, hiđro với metan không phản ứng hết. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 4,44. Tính công suất của làm phản ứng.

Bài giải:

Ta có: (overlineM_X = 4,44 . 2 = 8,88)

Gọi (n_CH_4) lúc đầu là 1, phương trình phản ứng như sau:

(2CH_4 xrightarrow< 1500^0C> lam lanh nhanh C_2H_2 + 3H_2)

Mol ban đầu: 1 → 0 0 (mol)

Mol bội phản ứng: 2x → x 3x (mol)

Mol sau phản bội ứng: 1-2x → x 3x (mol)

⇒ tổng thể mol khí sau bội nghịch ứng:

$1 – 2x + x + 3x = 1 + 2x$

Do đó ta có phương trình:

(frac(1-2x).16 + 26.x + 2.3x 1+2x = 8,88 Rightarrow x approx 0,4)

Vậy năng suất phản ứng:

(H = frac0,41.100 \% = 40 \%)

5. Giải bài xích 5 trang 147 hóa 11


Dẫn 6,72 lít tất cả hổn hợp khí X bao gồm propan, etilen cùng axetilen qua hỗn hợp brom dư, thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Giả dụ dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy bao gồm 24,24 gam kết tủa. Những thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn.

a) Viết những phương trình hoá học để lý giải quá trình thí điểm trên.

b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích cùng theo khối lượng của từng khí trong hỗn hợp.

Bài giải:

a) các phương trình hóa học:

(1) $CH_2=CH_2 + Br_2 xrightarrow< > CH_2Br-CH_2Br$

(2) $CH equiv CH + Br_2 xrightarrow< > CHBr_2-CH_2Br$

(3) $CH equiv CH + 2AgNO_3 + 2 NH_3 xrightarrow< > AgC equiv CAg downarrow _vàng + 2NH_4NO_3$

b) Tính thành phần xác suất theo thể tích với theo trọng lượng của từng khí trong hỗn hợp.

Theo phương trình chất hóa học (3) ta có:

$n_C_2H_2 = n_Ag_2C_2 = frac24,24240 = 0,101(mol)$

$⇒ n_C_2H_4 = frac6,72 – 1,6822,4 – 0,101 = 0,124(mol) $

$⇒ n_C_3H_8 = frac1,6822,4 = 0,075,(mol) $

Do đó, phần trăm số mol khí cũng là phần trăm thể tích khí:

$⇒ V_C_2H_2 = frac0,1010,3.100\% = 33,7\% $

$⇒ V_C_2H_4 = frac0,1240,3.100\% = 41,3\% $

$⇒ V_C_3H_8 = 25\% $

Khối lượng các thành phần hỗn hợp $X$ là:

$m_X = 0,101.26 + 0,124.28 + 0,075.44 = 9,398(g)$

Vậy tỷ lệ theo cân nặng của các khí là:

$⇒ \% m_C_2H_2 = frac0,101.269,398.100\% = 27,9\% $

$⇒ \% m_C_2H_4 = frac0,124.289,398.100\% = 36,9\% $

$⇒ \% m_C_3H_8 = 35,2\% $

6. Giải bài xích 6 trang 147 hóa 11

Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít hiđrocacbon X chiếm được 6,72 lít C02 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). X công dụng với hỗn hợp AgN03 trong NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu trúc của X là

A. CH3-CH = CH2

B. CH ≡ CH

C. CH3-C ≡ CH

D. CH2=CH-CH=CH

Bài giải:

♦ cách 1:

Ta có:

(\ n_X = frac2,2422,4 = 0,1 (mol) \ \ n_CO_2 = frac6,7222,4 = 0,3 (mol))

Gọi công thức phân tử của $X$ là (C_xH_y)

Phương trình phản bội ứng

(C_xH_y + (x + fracy4) O_2 xrightarrow< > xCO_2 + fracy2H_2O)

Mol theo phương trình: 1 → x (mol)

Mol theo đề bài: 0,1 → 0,3 (mol)

(Rightarrow x = frac0,30,1 = 3 Rightarrow C_3H_y)

Mà $X$ tác dụng với AgNO3/NH3 có mặt kết tủa $Y$, buộc phải $X$ là: (CH_3-C equiv CH)

⇒ Đáp án: C.

♦ bí quyết 2:

Gọi cách làm phân tử của $X$ là (C_nH_2n-2)

Ta có:

(n = fracn_CO_2n_X = frac0,30,1 = 3 )

Vậy phương pháp phân tử của X là $C_3H_4$

Vì $X$ tác dụng với AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa $Y$, cần $X$ là: (CH_3-C equiv CH)

⇒ Đáp án: C.

7. Giải bài bác 7 trang 147 hóa 11

Ứng với bí quyết phân tử C5H8 bao gồm bao nhiêu ankin đồng phân của nhau?

A. 3, B. 4, C.2, D.5.

Bài giải:

Các đồng phân ankin của $C_5H_8$ là:

(1) $CH equiv C-CH_2-CH_2-CH_3$

(2) $CH_3-C equiv C-CH_2-CH_3$

(3) $eginmatrix CH equiv C-CH-CH_3 \ ^| \ CH_3 endmatrix$

→ bao gồm 3 đồng phân.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Chuyển Động Thẳng Đều Chọn Lọc, Có Đáp Án, Bài Tập Chuyển Động Thẳng Đều Và Cách Giải

⇒ Đáp án: A.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần khuyên bảo Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 147 sgk hóa học 11 đầy đủ, gọn gàng và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn hóa học 11 xuất sắc nhất!