Điều khiếu nại để xảy ra phản ứng điều đình ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li là gì ? Lấy những thí dụ minh hoạ.
Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 trang 20

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Phản ứng thương lượng ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi có ít nhất một trong số điều khiếu nại sau:

Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành chất điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành hóa học khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 9 Bài 33 : Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp Theo), Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 9

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.