Có 4 ion là Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+. Ion tất cả số electron nghỉ ngơi lớp ngoài cùng với rất nhiều nhất là

A. Fe3+. B. Fe2+.

C. Al3+. D. Ca2+.
Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 100

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải chi tiết

 

Ca2+: 1s22s22p63s23p6 → có 8e ở lớp ngoài cùng

Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6 → tất cả 15e ở lớp ngoài cùng

Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5 → có 14e ở phần bên ngoài cùng

Al3+: 1s22s22p63s23p6→ bao gồm 8e ở lớp bên ngoài cùng

 

=> Fe2+ có không ít electron phần bên ngoài cùng nhất

Đáp án B

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: 15 Bộ Đề Thi Hóa 9 Học Kì 2 Lớp 9 Môn Hóa, Đề Thi Học Kì 2 Môn Hoá 9 Có Lời Giải

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.