Trong yếu tố của một vài loại sơn có Trieste của glixerol cùng với axit linoleic C17H31COOH cùng axit linoleic C17H­29COOH. Viết công thức kết cấu thu gọn của các Trieste có thể có của hai axit bên trên với glixerol.
Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 11

Các cách làm trieste hoàn toàn có thể có: 

*

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 38, Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 1 Trang 38 Làm Tròn Số

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.