giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 44 SGK Hóa lớp 12: Amin – Chương 3 AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 44

A. định hướng cần nhớ về Amin

– Khi sửa chữa một hay nhiều nguyên tử hiđro vào phân tử NH3 bằng một hay các gốc hiđrocacbon ta được amin.

– Amin được phân một số loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) cùng theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba).

– gọi tên:

+ Danh pháp gốc – chức: tên gốc hiđrocacbon + amin.

+ Danh pháp thay thế: tên hiđrocacbon + amin.

-Metyl-, -đimetyl-, trimetyl- và etylamin là phần đông chất khí mùi hương khai cực nhọc chịu, độc, dễ tan vào nước. Những chất đồng đẳng cao hơn nữa là phần lớn chất lỏng hoặc rắn, độ chảy trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối. Anilin là hóa học lỏng, không màu, cực kỳ độc, ít tan trong nước, tan trong etanol, benzen.

– tính chất hóa học: tính bazơ và phản ứng cố kỉnh brom vào nhân thơm của anilin

B. Giải bài xích tập SGK bài 9 Amin sách Hóa lớp 12 trang 44

Bài 1. Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin với amoniac. Sản phẩm công nghệ tự tăng cao lực bazơ được xếp theo dãy

A. Amoniac

Bài 2. Có thể nhận ra lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng biện pháp nào trong những cách sau ?

A. Nhận biết bằng mùi;

B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;

C. Thêm vài giọt dung dịch NA2CO3;

D. Đưa đũa chất thủy tinh đã nhúng vào hỗn hợp HCL đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch CH3NH2đặc.


Quảng cáo


Chọn D.

Bài 3. Viết phương pháp cấu tạo, hotline tên và chứng thực bậc của từng amin đồng phân bao gồm công thức phân tử sau:

a) C3H9N;

b) C7H9N (chứa vòng benzen).

Hướng dẫn giải bài xích 3 trang 44:

a) C3H9N:

CH3-CH2-CH2-NH2: propylamin (amin bậc một)

*
 : isopropylamin (amin bậc một)

CH3-CH2-NH-CH3: etylmetylamin (amin bậc hai)

*
: trimetylamin (amin bậc ba)

b) C7H9N:


Quảng cáo


*
 : benzylamin (amin bậc một)

*
: 0-metylanilin (amin bậc một)

*
: m-metylanilin (amin bậc một)

*
 : p-metylanilin (amin bậc một)

*
: metylphenylamin (amin bậc hai).

Bài 4.Trình bày phương thức hóa học tập để bóc tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

a) các thành phần hỗn hợp khí: CH4và CH3NH2;

b) các thành phần hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.

Hướng dẫn :

a) Sục tất cả hổn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí CH4: dung dịch thu được sau bội nghịch ứng cho tính năng với dung dịch NAOH dư thu được metylamin.

b) mang lại hỗn hợp tính năng với hỗn hợp NAOH, lắc đều, tiếp đến chiết thu được hỗn hợp A (C6H5ONa + NaOH dư) và dung dịch B (C6H6 + C5H5NH2 dư) ; sục CO2dư vào hỗn hợp A nhận được phenol; mang đến dung dịch HCl dư vào hỗn hợp B, lắc gần như thu được benzen với dung dịch chứa C6H5NH3Cl + HCl dư; cho tiếp tục dung dịch NaOH dư vào dung dịch vừa chế tạo ra thành đã thu được anilin.

Bài 5. Hãy tìm cách thức hóa học tập để giải quyết hai sự việc sau:

a) rửa lọ đang đựng anilin.

b) làm giảm bớt mùi tanh của cá sau khoản thời gian mổ để nấu. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là vì hỗn hợp một trong những amin (nhiều tuyệt nhất là trimetylamin) và một số chất khác khiến nên.

Hướng dẫn: a) dùng dung dịch axit.

b) dùng giấm để làm giảm bớt mùi tanh.

Bài 6. a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng làm điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Xem thêm: Top 14 Bài Tập Giảm Cân Cho Nam Hiệu Quả Tại Nhà, Giảm Cân Cho Nam

b) Tính trọng lượng anilin tất cả trong hỗn hợp A. Biết khi mang lại A tính năng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.